[ ] Att. — 187/6 BC — IG II² 895
See also:
IG II(2) 895 (Habicht):
1 [․․․․․․․․․․․․․c.30․․․․․․․․․․․․․ δεδόχθαι τοῖς ἱππεῦσιν ἐπαινέσαι — — — — — — — ἱππαρχήσαν]-
τα ἐπὶ Συμμ[άχου ἄρχοντος καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς καὶ]
<ε>ὐνοίας ἕνε̣[κεν ἧς ἔχων διετέλει εἴς τε τοὺς ἱππέας καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων, καὶ στῆσαι αὐτοῦ]
εἰκόνα χαλκ[ῆν ἐφ’ ἵππου ἐν Ἀθήναις, ὅπου ἂν δόξηι ἐπιτήδειον εἶναι· ἀνειπεῖν δὲ τὸν στέφανον]
5 καὶ τὴν ἀνάθε[σιν τῆς εἰκόνος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Ἑρμαίων τῶι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — προ͂ς τῶι]
ἱππαρχείωι· ὅπ[ως δὲ καὶ ὑπόμνημα ὑπάρχηι τῆς αὐτοῦ εἴς τε τοὺς ἱππέας καὶ τὸν δῆμον εὐνοίας],
ἀναγράψαι τόδε [τὸ ψήφισμα εἰς στήλας λιθίνας δύο καὶ στῆσαι τὴν μὲν πρὸς τοῖς Ἑρμαῖς, τὴν δέ]
ἐν τῆι αὐλῆι τῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 τὸ δὲ γενομέν̣ο[ν ἀνάλωμα τὸ εἴς τε τὴν στήλην καὶ τὴν ἀναγραφὴν μερίσαι ἐκ τοῦ κοινοῦ· ἐκ δὲ τῶν]
[ἱ]ππέων ἑλέσθαι [δύο ἄνδρας, οἵτινες συντελοῦσιν τὰ ἐψηφισμένα· εἱρέθησαν — — — — —, — — — — —].
col. I.11      ἡ βο[υλή],
     ὁ δῆ[μος]
     ἱππαρχ[ήσαντα]
col. II.11     [οἱ ἱππεῖς]
    [ἱππαρ]-
    [χήσαντα].
Search Help
Contact Us