[ ] Att. — 188/7 BC — IG II² 893
See also:
frg. a IG II(2) 893, frg. a (SEG 16.84).4-6 (Meritt [1961]):
4 [κιος ἐγραμμάτευεν· Σκιρ]οφοριῶνος ἕκτει ἐπὶ v
5 [δέκα, ἑβδόμει καὶ δεκάτ]ει τῆς πρυτανείας· ἐ̣κ̣κ̣λη-
[σία σύγκλητος ἐν τῶι] θεάτρωι , μεταχθε[ῖ]σα ἐκ v
Search Help
Contact Us