[ ] Att. — 320/19 BC — IG II² 383b
See also:
IG II(2) 383b, Add. p. 660 (Meritt):
1 [ἀναγ]ραφεὺ[ς Ἀρχέδικος Ναυκρίτου Λαμπτρεύς].
    θε[οί].
    ἐπὶ Νεαίχμ[ου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς]
    Πανδιονίδ[ος τρίτης v πρυτανε]-
5     ίας ἧι Στρατ[ωνίδης Παινανιεὺς]
    ἐγραμμάτευ[εν· δευτέραι φθίνο]-
    ντος, δε[κ]άτη[ι τῆς πρυτανείας· ἔ]-
    κκλησία· τῶν [προέδρων ἐπεψήφι]-
    ζεν Τελέσιππ[ος ․․․8․․․․· ἔδοξ]-
10     εν τεῖ βουλε[ῖ καὶ τῶι δήμωι· Δημ]-
    άδης Δημέ[ου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐ]-
    πειδὴ οἱ — — — — — — — — — — — —
    #⁷ΓΟΥ — — — — — — — — — — — — — —
Search Help