[ ] Att. — beg. 4th c. BC — IG II² 1357+
See also:
a heading a:
1 [τάδε ὅσα ἔτη θύεται]
b heading b:
1 τάδε τὸ ἕτερον ἔτος θύεται ἀ[πὸ Λάχητος ἄρχοντος· προτέρα δραμοσύνη]
c heading c:
1 [τάδε τὸ ἕτερον ἔτος θ]ύ̣ετ[αι μετὰ Λάχητα ἄρχοντα· ὑστέρα δραμοσύνη]
d heading d:
1 [τάδε τὸ πέμπτον ἔτος θύεται ἀπὸ Ἀριστοκράτους ἄρχοντος· πρώτη δραμοσύνη]
e heading e:
1 [τάδε τὸ πέμπτον ἔτος θύεται μετὰ Ἀριστοκράτη ἄρχοντα· δευτέρα (τρίτη), (τετάρτη) δραμοσύνη]
Search Help
Contact Us