[ ] Att. — Athens — 164/5 BC — IG II² 2339 + 1999
frg. a (2339) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 ἄρχων̣ [τῆς τῶν μυστηρίων δευτέρας πανηγύρεως Μέμμιος]
ἐπὶ βωμ̣[ῷ Θορίκιος μυήσας Αὐτοκράτορα Λούκιον Οὐῆρον]
ψηφισαμέ[νων τῆς βουλῆς τῶν Φ καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων]
τὰ ὀνόματα ἀ[νέγραψε τῶν μετὰ τοῦ Αὐτοκράτορος μυηθέντων]
5 ἀφ’ ἑστίας [Τ.] Φλ — — — — — — — — — — — — — — — —
col. I.6 Ἐρεχθεῖδος
Ἀρεοπαγεῖται
Ἐπίγονος Συντρόφου
Μέμ. Πιστοκράτης
10 Ἐλεύθερος Συντρόφου
․․ρ̣․ Θεόξενος
[Ἀλκ]α̣μένης
[Ἀλκ]α̣μένης νε
[․․․ Δ]η̣μήτριος
15 [Ἀσκλ]ηπιάδης Κάρπου
— — — — — —
col. II.16 Παν[διονίδο]ς
Ἀρεοπαγεῖται
Αἴλ. — —ς
Αἴλ. Σ—ενος
20 Ἰού. Ἱέρων
Ἰούλ. Στρατόλας
Αὐρ. Δημύλος
[Ἰο]λ. Φίλιππος
Ἰούλ. Θεμίσων
25 Ἀσκληπιάδης Δημ—
ὁ κρά(τιστος) Ἑρέν. Ῥοῦφος
ὁ κρά(τιστος) Κορ. Μαρ—
ὁ κρά(τιστος) Κορ. Μα— —
— — — — — —
30 ad dextram desunt columnae fere sex
frg. b (1999).col. I.29 — — — — — —
[․․․8․․․․ Ἀ]ττικοῦ
30 [․․․8․․․․ Πα]υσανίου
․․․․9․․․․ Θεογένης Ͻ
[․․․7․․․ Θ]εογένου[ς]
․․5․․νης Ἀσκληπι[άδ]ου
․․5․․ος Φίρμου
35 ․․․․σιος Φίρμου
․․․․ Ἀθηνόδωρος
․․6․․․ς Ͻ
․․6․․․μος ὁ κ(αὶ) Ἀριστόβουλ(ος)
․․6․․․νος Ͻ
40 [Ἀφρο]δείσιος Κέλσου
     vacat
․․6․․․εῖδος
[Ἀρεοπ]αγεῖται
․․․8․․․․λιανός
— — — —
45 ․․․․10․․․․ος
[οἱ οὐκ Ἀρ]εοπαγ #⁷
— — — —
[— — Φρο]ντειν
— — — έσιος
50 — — — ίου
— — — ηνος
— — — υ
— — — —
col. II.53 — — — — — —
․η — — — — —
55 Μ — — — — — —
Ἀπ․․․․σ — —
Θεμ[ισ]τοκ[λῆ]ς —
Ἀσκλ[η]πιάδ[η]ς Ε —
Ἀθή[να]ιος Μουσων[ίου]
60 Ἀρτεμίδωρος Αὐτοβούλο[υ]
Διογένης Παυλείνου
Αἴλ. Καλλίας
Παυλεῖνος Ͻ
Ἀρχικλῆς ὁ καὶ [Εὐ]σχήμων
65 Καλλίας ὁ κ[αὶ ․․5․․]ιος
Ζωσιμιανὸς Θεράνδ[ρ]ου
Αὐτόβουλος ὁ κ(αὶ) Ἀρτεμίδωρ(ος)
Ἀπολλωνίδης Μέμνονος
Λεωνίδης Παμφίλ[ου]
70 Μηνόδωρος Διογέ[νους]
Ἀπολλώνιος Διογέν[ους]
Κάσιος Ἐπαγάθου
Ζώπυρος Ἀγαθωνύμ[ου]
Κέλαδος Ἀρτεμισίου
75 Διονύσιος Ἀρτεμισ[ίου]
Ἀντίοχος Ἀλεξάν[δρου]
Εὔοδος Ἀγαθωνύ[μου]
Βότρυς Δημύλου
Δημύλος Ͻ
80    vacat
   vacat
79 [Ἀσ]κληπιάδης Ͻ
80 Ἄνθος Ἀσκληπιάδ[ου]
Ἰουλιανὸς Ἀσκλη[πιάδου]
Λικ. Ζώσιμος
— — — — —
col. III.83 — — — —
Ἡρα — —
Αἴλ. — —
85 Διο — —
Ἀπο — —
Αἴλ. — —
Τρ — — —
Γ — — —
90 — — — —
Search Help
Contact Us