[ ] Att. — stoich. 34 — 268/7 BC? — IG II² 684+752b
IG II(2) 684+752b (Wilhelm):
frg. a (684).1 [ἐπὶ Φιλοκράτους ἄρχοντ]ος, ἐπὶ [τῆς Αἰαντίδ]-
[ος {²⁷Λεωντίδ|ος?}²⁷ δευτέρας πρυτανεία]ς, ἧι Ἡγήσ[ιππος Ἀρι]-
[στομάχου Μελιτεὺς ἐγρα]μμάτευε[ν· v Μεταγει]-
[τνιῶνος ἕκτηι μετ’ εἰκά]δας, τετάρ[τηι καὶ εἰ]-
5 [κοστῆι τῆς πρυτανείας]· ἐκκλησία κ[υρία· τῶ]-
[ν προέδρων ἐπεψήφιζε]ν Καλλιάδης Χ[․․5․․]
[․․․․11․․․․․ καὶ συμπ]ρόεδροι· ἔδοξ[εν τῶι]
[δήμωι· ․․․․․12․․․․․ο]υ Μελιτεὺς εἶ[πεν· ἐπ]-
[ειδὴ ὁ δῆμος ὁ Τενεδίω]ν̣ ἔν τε τοῖς ἔ[μπροσθ]-
10 [εν χρόνοις διατετέλεκ]εν εὔνους ὢ[ν καὶ φί]-
[λος τῶι δήμωι τῶι Ἀθηναίω]ν καὶ πολ[λὰς καὶ]
[μεγάλας χρείας παρέσχητα]ι ἐν ἅπα[σι τοῖς]
[καιροῖς ․․․․․․15․․․․․․․ {²⁷πολιτευόμενος πρὸς?}²⁷ τ]ὸν δῆ[μον ․․․․]
   incertum quot versus desint
frg. b (752b).1 ․․ΙωΙΙε․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․
ας ἐνδημ ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․
ἁπάσας ὑπε․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․
τ[․] Τενέδιοι [․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ ἀπο]-
5 κρίνασθαι αὐ[τοῖς ὅτι ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων με]-
μνημένος τῶν [οἰκείων καὶ ἐν τοῖς πρότερον]
χρόνοις τετίμ[ηκεν τὸν δῆμον τὸν Τενεδίων]
δωρεαῖς κ[α]λαῖς [καὶ ἀξίαις καὶ νῦν δὲ αὐτὸν]
τιμήσει καὶ πάν[τα ποιήσει τά τε δίκαια καὶ]
10 τὰ οἰκεῖα ἀκολο[ύθως τῆι φιλίαι· καὶ ἐπαινέ]-
σαι τοὺς πρέσβει[ς τοὺς ἥκοντας ἀρετῆς ἕνε]-
[κα] καὶ εὐνοίας τῆ[ς εἰς Ἀθηναίους· ἐπαινέσαι]
[δὲ καὶ τὸ]ν δῆμον τ[ὸν Τενεδίων ․․․․11․․․․․]
[․․․․11․․․․․]νολ — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us