[ ] Att. — stoich. 46 — 275/4 BC — IG II² 584+679
IG II(2) 584+679 (Wilhelm):
frg. a (679).1 [ἐπὶ Πολυεύκτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντι]γονίδος τετάρτη[ς]
[πρυτανείας, v ἧι Χαιρεφῶν Ἀρχεστρ]άτου Κεφαλῆθεν ἐγρα[μ]-
[μάτευεν· Πυανοψιῶνος ἕκτει ἐπὶ δέκ]α, ἕκτει καὶ δεκάτηι τ-
[ῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία· v τῶν π]ροέδρων ἐπεψήφιζε-
5 [ν ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․ κ]αὶ συμπρόεδροι· v
      [ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι] δήμωι·  vacat
[— — — — — — — — — — — — εἶπεν· ἐπε]ιδὴ Ξενοκράτης
[․․6․․․ Χῖος ἔν τε τῶι πρόσθεν χρόνωι χρεί]ας παρέσχητ[α]ι
[κοινῆι τε τῶι δήμωι καὶ ἰδίαι Ἀθηναίων τοῖ]ς δεομένοις ἐ-
10 [μ παντὶ καιρῶι εὔχρηστον ἑαυτὸν παρασκευάσ]ας εἰς ὃ ἄν τ-
[ις αὐτὸν παρακαλῆι, καὶ πολλοῖς τῶν πολιτῶν π]εριτυχὼν ἐ-
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․40․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ασθα[ι ․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ιτω․
frg. b (584).1 ․․6․․․ων ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․
․․․․ως ἀν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․
․․․ροις τὰ ․․․8․․․․ντα· v συ[νεργεῖν δὲ βουλόμενος εἰς τ]-
[ὸ γί]νεσθαι τ[ῶι δή]μωι τὴν σιτων[ίαν ὡς τάχιστα καὶ βέλτισ]-
5 [τα? Π]άμφιλον καὶ Φίλιππον βουλομ[ένους πλεῖν εἰς Μεταπό]-
[ντιο]ν καὶ τοὺς εἰς Συρακούσσας σ[ιτώνας e.g. Καλλίστρατον κ]-
[αὶ Ἀν]τιφῶντα ἀναλαβὼν εἰς τὴν [ἑαυτοῦ τριήρη ὡς ὅτι τάχι]-
[στα κα]τέστησεν εἰς τὰς πόλεις, οὗ ἕκαστ[οι πλεῖν ἐβούλον]-
[το· v κα]ὶ Θεομ[νήστου] σωμάτων ἀποδράντων [τριῶν? ἐκ Πειραι]-
10 [έως? ἀνευ]ρὼν ἐν Χίωι ἀπέστειλεν τῶι κυρίωι [ἐκκ τῶν ἰδίων]
[ἀναλω]σάμενος εἰς ταῦτα· v ὡσαύτως δὲ καὶ Τε[ισία τοῦ θεωρ]-
[οῦ ἀπ]οροῦντος ἀποδράντων αὐτοῦ δυεῖν σωμ[άτοιν ἐκ Χίου]
[καὶ σ]υνεσκευασμένων ἀργυρώματά τε καὶ τὸ ε[ἶχε διάφορο]-
[ν λη]γούσης τῆς ἀποδημίας εἴς τε τὴν ἑαυτοῦ [ἐπανερχομέ]-
15 [νωι] παῖδάς τε συναπέστειλεν παρ’ ἑαυτοῦ κα[ὶ ἐφόδιον ἔδω]-
[κεν ὅσ]ου χρείαν εἶχεν καὶ κατέστησεν εἰ[ς τὴν πατρίδα· v]
[καὶ] ὕστερον τοὺς παῖδας ἀναζητήσας κ[αὶ κομισάμενος Τει]-
[σία]ι οὔτε ναῦλον οὔτε ἀνάλωμα οὐθ[ὲν οὔτε τόκον ἐλογίσα]-
[το]· v καὶ περὶ πάντων, ὧν γέγονεν [παραίτιος, ἀπολελόγιστα]-
20 [ι αὐτ]ῶι πρὸς τὴν βουλήν· v ἐπαγ[γέλλεται δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπ]-
[ὸν χρή]σιμος ἔσεσθαι τῆ[ι πόλει τῆι Ἀθηναίων καὶ εὔχρηστ]-
[ον ἑα]υτὸν παρεσκευ[ᾶν ἐν πᾶσιν ὡς ἂν δύνηται ἐκτενέστατ]-
[ά τε κα]ὶ προθυμό[τατα ․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]
[․․5․․]ασυ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us