[ ] Argeia — Argos — Roman period
[— — — — — — — — — —]
[πράσσοντα εἰς τὰ βέλτι]-
1 στ̣α [τ]ᾶς πόλιο[ς εὐνό]-
ως ἀε[ί] τ[ι], καὶ φιλο[τειμίας]
μεγίστ<α>ς παρασχ[όντα]
ὡς οὐδεὶς τῶν πρὸ α[ὐτ]-
5 οῦ, γενόμενον δ̣ὲ καὶ χιλ̣[ί]-
αρχον ἐν Ἱσπανίᾳ λεγιῶ-
νος ἑβδόμας, ἁ φυλὰ τ-
ῶν Ὑλλέων τὸν ἐκ προ-
γ<ό>νων εὐεργέταν τοῦ
10 δάμου ἄριστα πολει-
τευόμενο{υ}ν {²⁶πολειτευόμενον}²⁶.
Search Help