Honorary inscription for Titus Flavius Apollinarios, by [boul]e, d[emos, ge]rousia, and neoi; imperial; found at Aphrodisias: *LW 1601.A.  
[ ] LW 1601A
1 [ἡ βουλ]ὴ καὶ ὁ [δῆμος καὶ ἡ γε]-
ρουσία καὶ οἱ νέοι ἐτεί[μησαν]
καὶ μετηλλακχότα τα[ῖς καλ]-
λίσταις καὶ πρεπούσαι[ς τει]-
5 μαῖς Τίτον Φλάυιον, Τίτου Φλ[αυ]-
ίου Μενίππου υἱόν, Κυρείνα,
Ἀπολλινάριον, ἄνδρα γένους
πρώτου, πατρὸς καὶ προγόνων
γυμνασιάρχων καὶ στεφανηφό-
10 ρων γεγονότων, ἔν τε ἀρχαῖς
καὶ λειτουργίαις καὶ ἀγωνοθε-
σίαις καὶ ἐπιδόσεσι πάσαις
εὐεργετηκότων, καὶ συνεκτ[ι]-
κότων τὴν πατρίδα, καὶ αὐ-
15 τὸν ἀπὸ πρώτης ἡλικίας γυ-
μνασιαρχήσαντα πολυτελῶ[ς]
καὶ πάντα ποιήσαντα κα[λῶς.]
Search Help