Honorary inscription for [Annius Annuli]nus Percennianus by neopoios [Z]otikos Ar[temidorou?]; 3?; found at Ephesos: FiE IV 3 no. 30; *IEph 4330.  
[ ] IEph 4330
1 [— Ζ]ωτικὸς Ἀρ[τεμιδώρου?]
[γερουσιαστ]ής, μετέχων κ[αὶ τοῦ]
[συνεδρίου τῶ]ν νεωποιῶν κ[ουρή]-
[των χρυσοφόρω]ν, ἐσσηνεύσας τὰ[ς δύο]
5 [ἐσσηνίας καὶ] ναοφυλακίας, π[ληρώ]-
[σας δὲ καὶ τὰ] μυστήρια πάντ[α, ἑστιά]-
[σας τὰ συνέδρια] πάντα καὶ τοὺς [ξέ]-
[νους τοὺς κατὰ και]ρὸν ἐπιδημήσα[ντας]
[Ἄννιον Ἀνυλλῖ]ν̣ον Περκιννιανὸν
10 [τὸν κράτιστον ἀν]νωναταμίαν ἐπιτρο-
[πεύοντα τὴν Ῥώμ]ην, δουκη̣[ν]ά̣ριον
[καὶ Αὐρήλιον? Πι]νάριον Γέμ̣[ελλ?]ον ∙κʹ∙
[κληρονομιῶν ἐπί]τροπον· π̣[ρὸ τ]ούτων
Search Help