Honorary inscription for Caracalla and Iulia (Domna) Augusta, by boule and demos of Ephesos; AD 214/217; found at Ephesos: CIG 2972; LW 147b; Riemann, BCH 1, 1877, 291-292, no. 79; Keil, NZ 48, 1915, 125-128; *IEph 300.  
[ ] IEph 300
1 Αὐτοκράτορα Καίσαρα [Μ(ᾶρκον)] Αὐρήλιον
Ἀντωνεῖνον Σεβαστὸν Εὐσεβῆ
Εὐτυχῆ Παρθικὸν μέγιστον, Βρ[ε]ταν-
νικὸν μέγιστον, Γερμανικὸν μέγιστον.
5
2.1 Ἰουλίαν
Σεβαστὴν
μητέρα
κάστρων.
5
τῆς πρώτης καὶ μεγίστης μητροπόλεως τῆς Ἀσίας καὶ τρὶς νε-
ωκόρου πρώτης, δὶς μὲν τ<ῶ>ν Σεβαστ<ῶ>ν, ἅπα<ξ> δὲ τῆς Ἀρτέμιδος, ἡ φι-
λοσέβαστος Ἐφεσίων βουλὴ καὶ ὁ νεωκόρος δῆμος καθιέρωσαν, ψηφι-
σαμένων καὶ εἰσηγησαμένων τῶν περὶ Αὐρ(ήλιον) Μητρόδωρον καὶ Οὔλπιον
Ἀπολλώνιον Πλαῦτον καὶ Αὐρ(ήλιον) Ἀρτεμίδωρον [Θ]ράσωνος καὶ Αὐρ(ήλιον) Ἀρτεμίδωρον.
Search Help