[ ] Phokis — Delphi — Daux
1 [ἄρχοντος Ἄρχωνος τοῦ Εὐαγόρα, μηνὸς — — —, βουλευόντων τὰν δευ]τέραν ἑξάμηνον Ταρ[αντίνου]
[τοῦ Ξενοκρίτου, Πάτρωνος τοῦ — — — — — —, γραμματεύοντ]ος δὲ βουλᾶς Διοδώρ[ου τοῦ Ἄρ]-
[χωνος, ἐπὶ τοῖσδε ἀπέδοτο — — — — — — — — — —, σ]υνευδοκεούσα̣ς̣ [— — — —]
[— — — — — — — — — — — σῶμα ἀνδρεῖ]ον ὧι ὄνομα Διον[υσόδωρος],
5 [τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν — — — καὶ τὰν τιμὰν ἔχει πᾶσαν, καθὼς ἐπίστ]ευσε Διονυσόδωρο[ς τῶι θεῶι]
[τὰν ὠνάν, ἐφ’ ὧιτε ἐλεύθερον εἶμεν καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ πάντων τὸν] πάντα βίον, ποιέων [ὅ κα θέλῃ]
[καὶ ἀποτρέχων οἷς κα θέλῃ. βεβαιωτὴρ κατὰ τὸν νόμον τᾶς πόλι]ος Μνασίας Ἀρίστων[ος. εἰ δέ τις]
[ἐφάπτοιτο Διονυσοδώρου ἐπὶ καταδουλισμῶι, βέβαιον παρεχό]ντω τῶι θεῶι τὰν ὠν[ὰν οἵ τε ἀπο]-
[δόμενοι καὶ ὁ βεβαιωτὴρ Μνασίας κατὰ τὸν] νόμον. ὁμοίως δὲ [καὶ οἱ παρα]-
10 [τυγχάνοντες κύριοι ἔστωσαν συλέοντες Διονυσόδωρον ἐλεύθερον], ἀ̣ζ̣ά̣[μ]ιοι ὄν[τες καὶ — — —]
Search Help