[ ] Att. — Ath.: Agora — non-stoich. — 148/7? BC — Hsp.11.1942.293,58 [SEG 19.124]
See also:
1 ἐπὶ Λυσιάδου ἄρχοντος Π̣[υανοψ]ιῶνος ἕκτ[ει ἐπὶ]
δέκα κατὰ θεόν, κατὰ δὲ ἄρ[χοντ]α πέμπτει [ἱστα]-
μένου, ἀγορᾶι κυρίαι ἐν [․c.6․․]νδίωι, Ἀμυν[όμαχος]
Εὐκλέους Ἁλαιεὺς ε[ἶπεν· ἐπε]ιδὴ ὁ ἱεροφά[ντης]
5 Ἀριστοκλῆς Περιθοίδ[ης εὔνου]ς τε ὢν διατ[ελεῖ]
κατ’ ἰδίαν ἑκάστωι κα[ὶ κοινῆι πᾶ]σιν Εὐμολπ[ίδαις],
κατασταθεὶς δὲ ἱερο[φάντης ἐπ]ὶ Ἑρμογέν[ου ἄρχοντος]
ἀνενεώσατό τε τὴ[ν ἀναγρα]φ̣[ὴ]ν τὴν τοῦ [—c.6-10—]
ἐκ τῶν ἀρχαίων γρα[μματε]ί̣ων [τῶ]ν ἐν [τῶι Ἐλευσινί]-
10 ωι καθ’ ἣν ἔδει τὸν [ἀεὶ ἱ]εροφάντ[οῦ]ν̣[τα — —c.10— —]
συνέγραψαν Εὐμ[ολπ]ίδαι ΕΠΙΔΙ[—c.5— καὶ κατὰ τὸ]
ψήφισμα Φιλο̣ν[αύ]τ̣ου καὶ κατὰ τ[ὰ ἄλλα ψηφίσματα]
τοῦ δήμου τὰ ε[ἰσα]γώγεια καλῶς κ̣[αταγράφει ὅσα ἐπρά]
[χ]θη μετασχόντ[ω]ν καὶ Εὐμολπιδῶν [μετὰ πάσης παρα]-
15 [σκ]ευῆς καὶ φιλοτιμίας, ψήφισμά τε ε̣[ἰσήνεγκεν ἵ]-
[να] ἀναγρα[φῆι] ἡ εἰσαγωγὴ ἐν στήλη̣[ι λιθίνηι ἐν]
[τῶι Ἐ]λευσ[ιν]ίωι, ἐκλελειμμένων [δὲ πολλῶν θυσιῶν]
[δι’ ἐτ]ῶν [π]λειόνων διὰ τοὺς καιρ[οὺς ἐν ἑκάστωι]
[τῶι ἐνι]α̣υ̣τῶι ἔθυσέν τε αὐτὸς κ̣[αὶ πρόσοδον]
20 [ποιησ]άμενος πρὸς τὴν βουλὴν κ̣α̣[ὶ ἐνεφάνισεν]
[περ]ὶ̣ αὐτῶν καὶ ψήφισμα ἐ̣π̣εκύ̣ρ̣[ωσεν ἵνα προσόδων]
[πολ]λῶν γινομένων εἰς [τὰ ἱερὰ αἱ θυσίαι συντελῶνται]
[τοῖ]ς θεοῖς κατὰ τὰ [πάτρια — — — — — — — —]
[πα]τ̣ρίου ἀγῶ̣ν̣[ος — — — — — — — — — — — — —]
25 [․․]#⁷ΝΚ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help