[ ] Att. — ca. 400-350 BC — IG II² 1358
See also:
IG II(2) 1358, A, col. I.35 (Peek):
face A.col. I.35 — — — — η̣ι οἶς Δ𐅂𐅂
IG II(2) 1358, A, col. I.43 (Peek):
43 — — — — — — κ̣ίδωι ὗς κύουσα
45 IG II(2) 1358, A, col. I.47 (Peek):
47 — — — — — — — τάμωι κριὸς ∶Δ𐅂𐅂
IG II(2) 1358, A, col. II.17-20 (Peek):
col. II.17     Ἐλα[φη]βολιῶνος δεκάτηι ἱσταμένο· [Γῆι ἐπὶ]
      μαν[τεί]ωι τράγος παμμέλας Δ𐅃. v ἱε[ρώσυνα 𐅂].
      τετάρτης τριμήνο· Μουνιχιῶνος· Ἀρ[—]-
20   νεωι {²⁷Ἀρ[ιστό]|νεωι? Ἀρ[χέ]|νεωι?}²⁷ {⁵Ἀρ[ιστομά]|χωι? Ἀρ[χεμά]|χωι?}⁵ βο͂ς v 𐅄ΔΔΔΔ, οἶς Δ𐅂𐅂, ἡρώινηι οἶς Δ𐅂, ἱε[ρώσυ]-
IG II(2) 1358, A, col. II.24 (Peek):
24  Ἀ̣ρασιλείαι ∶ οἶς v Δ𐅂𐅂, v τράπεζα 𐅂, ἡρώινηι οἶς v Δ𐅂.
25
IG II(2) 1358, A, col. II.27 (Peek):
       Θαργηλιῶνος· Ἀχαίαι κριὸς Δ𐅂𐅂, v θήλεια Δ𐅂,
IG II(2) 1358, B (Peek):
face B.col. II — — — — —
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σ]τρατος Μ̣[αρ]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — ρον̣ v Ἀρχεναύτης v ΗΔΔΔ𐅂Ι
— — — — — — — — — — — — — — — — — — λ[ος] 𐅄̣Ι̣ Ἡγησίστρατος Μαρ
— — — — — — — — — — — — — — —ό̣δ̣ω̣ρ̣ο̣ς̣ ․5-6․․ Ἰσόδ[ι]κ̣ος Οἰναι ΔΔ̣𐅂
5 — — — — γονος Ἁ̣γ̣[ν]όστρα[τ]ος v [Μα]ρ̣α̣θ̣ [․]Δ̣ v Πατρο̣κ̣[λ]ῆς Οἰναι
— — — — ος v — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οιτ̣ος Οἰν̣[αι․․․]
— — — — — — — — — — — — — — — χος v — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — —
Search Help
Contact Us