[ ] Att. — Athens: Agora — non-stoich. 38-46 — c. 187/6 a. — Hesp. 30.1961.217,13 — Osborne, Nat. I,II.D110 — SEG 21.407
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [․5-7․․· δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ πολιτείαν δοκιμα]σ̣[θέν]-
[τι ἐν τῶι δικαστηρίωι κατὰ τὸν νόμον· τοὺς δὲ] θ̣ε̣σ̣μο[θέ]-
[τας, ὅταν πληρῶσι δικαστήρια εἰς ἕνα κα]ὶ πεντακοσίο[υς]
[δικαστάς, εἰσαγαγεῖν αὐτῶι τὴν δοκιμα]σίαν καὶ γράψα-
5 [σθαι αὐτὸν φυλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρίας] ἧ̣ς ἂν βούληται· ἀ-
[ναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γρ]αμματέα τὸν
[κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λιθίνηι καὶ σ]τῆσαι ἐν ἀκροπό-
[λει· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσι]ν̣ τῆς στήλης με-
[ρίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν τὸ γ]ενόμενον ἀνάλωμα.
10                                 {²vacat}²
Search Help