[ ] Att. — Athens: Agora — 188/9 — IG II² 1807
See also:
frg. a-e.1    [ἀγαθ]ῆι        τύχηι
[ἐπὶ τοῦ] μεγίστου κ̣[αὶ]
[θειοτάτο]υ Αὐτοκράτορος
[Καίσαρος Μ]. Αὐρ. 〚Κομμόδου〛
5 [ντωνίνου Εὐσεβοῦς Ε]ὐτυχοῦς
Σ[εβα]σ̣τ̣ο̣[ῦ Βησαιέως ἄρχο]ν̣τος·
[στρατ]ηγοῦντ̣[ος ἐπὶ τὰ ὅπλα] Κασ(ιανοῦ)
[Ἀπο]λλωνίου Σ[τειριέως· οἱ π]ρυτά-
[νεις] τῆς Ἁδριαν[ίδος φυλῆς —ʹ] π̣ρυ-
10 [ταν]είας τιμήσ[αντες ἑαυτοὺς κ]α̣[ὶ]
[τοὺ]ς ἀισίτους [ἀνέγρα]ψ̣αν.  folium
[ἐ]πώνυμος Ῥ̣[οῦφος?] Ἐλεούσιος
col. I.13   Βησαιεῖς
[Αἴ]λ Πυθαγόρας
15 [Εὔ]καιρος Πρείμου
[․․․] Ἡραῖος
[․․․]λ̣ιχος Ͻ
[Ἀπο]λλώνιος Ζωσίμ̣[ου]
[․․․]όμαχος Ζωσίμ[ου]
20 [— —]νης Ͻ
[— —] Μ̣αρεῖνος
[— Ἀφρ]οδείσιο[ς]
[— — Δημ]ήτρ[ιος]
[— — — —]ρο[—]
25 [— — — —]
[— — — —]ου πρ(εσβύτερος)
col. II.27 [Σ]καμβωνίδαι
[Σμάρ]αγδος Ͻ
[— 4-5 —]ης  vacat
30 [Ζώσι?]μος Ζωσίμου
  Οἰναῖοι
[Ἀγάθ]ων Ἀττικοῦ
[․․․․]υς Ἀγαθίας
[․․․․]ων Ͻ
35  Ὤαθεν
[Φιλέρ]ως Καλλίστου
[Ποσε]ιδώνιος Καλλίστου
[․․․․]ογένης Ͻ
  Φηγαιεῖς
40 [․․5․․] vacat
[․․6․․․]ς Φίλωνος
[— — — — —]οι vacat
lacuna
frg. f.col. II.43 [ἀντιγραφεὺς — — — —]
Ζ̣[ή]νωνος Φ[— —]
45 [γ]ραμματεὺς κα[τὰ πρυ]-
τανε[ί]αν Εἰσίδοτ[ος]
ἱερ[εὺς] Φωσφόρ[ων]
Ἀρισ[τί]δης Θεογ̣[ένους]
ἱεραύλης Σπέν[δων]
50      vacat
ὑπογ[ρα]μματεὺς Π̣[ρωτογένης]
     vacat
Search Help