[ ] Att. — Athens: Agora — 180/1 — IG II² 1794
See also:
1 ἐπ’ ἄρχοντος Ἀθηνοδώρου τοῦ Ἀσμένο̣[υ]
τοῦ καὶ Ἀγρίππου Ἰταίου γ πρυτανείας οἱ
πρυτάνεις τῆς Ἀτταλίδος φυλῆς τιμήσαν-
τες ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ἀισίτους vv ἀνέγραψαν.
5 ἐπώνυμος Εὔπορος Ἀθηναίου Ἀθμονεύς
col. I.6     Σουνιεῖς
ἐξηγητὴς Πό Αἴλ Θεόφι-
    λος
ἱερεὺς Εὐφράνωρ
10 Πό Αἴλ Φα̣ῖδρος
Εὔδοξ<ο>ς Ͻ
Εὐτυχίδης Φιλοκράτους
Εὔκαρπος Φιλοκράτους
Δημοσθένης Ͻ
15 Τερψίλα̣ος Ἀντιφῶντος
Τρύφων Πραξιτέλους
Χρῆστος Δειφίλου
Εὔπορος Καρποδώρου
Διονύσιος Ͻ
20 <Σ>άλβιος Εὐκάρπου
Ταξικλῆς Πρω̣τογένους
Τι̣β Κλ̣ Παράμονος
[γ]ν̣ούσιοι
<Μ̣>ά̣ρ<κ>ιος? Σευῆρος
25 <Μ̣>άρ<κ>ιος? ΚΑΙΡΑΝΤΟΣ
Ἀλλήιος Ἀ<ν>τίγονος
Τυρμεῖδαι
Βερν<ι>κ<ί>δης Ἀ̣θ̣ηναίου
γραμματεὺς βουλευτῶν Ἅγνος Ͻ Ν
30 ἀίσιτοι
Ἰο[ύ]λ̣ Ἱεροφάντ[ης]
[Αἴλ Δ]δοῦχος
[Μέ]μ [ἐ]πὶ β̣[ω]μῷ
[κῆρυξ βουλῆς καὶ δήμου] Φιλότιμος Ἀ̣ρ̣κεσιδήμο<υ>
35         [— — — — —]εύς
[γραμματεὺς βουλῆς καὶ δήμ]ου Ἀσκληπιάδης
π̣[ερὶ τ] [βῆμα] Ν[— —]ΛΙ[․․ Διο]νυ̣σίου
[ντιγραφεὺ]ς [Ἀθ]ή̣ναιος Ε<ὐ>όδου
ἱε̣[ραύλης Ἀ]φ̣ροδείσιος {ι} Ἐπα̣[φ]ρ̣ο̣[δ]είτου
40 ἐπὶ [Σκιάδος] Ἑρμείας Ͻ Ἀζη̣νιεύς
ὑπογραμματεὺς Μύρων Ͻ Λαμπτρεύς
col. II.42  Ἀθμονεῖς
Ἐλευσίνιος Σωτίωνος
Λεωνίδης Σωτίωνος
45 Ἀμώμητος Δημητρίο̣[υ]
Δημήτριος Ἀμωμήτου
Εἰρηναῖος Ἐπικτήτου
Συμφέρων Ἐπικτήτου
Κλ Φίλητος
50 Διοκλῆς Διονυσίου
γνος Ͻ
Κλ Νίγερ
Ἀντίοχος
Αὐρ Ἀμμώνιος
55 Αὐρ Δαμᾶς
Ἀπολλώνιος Διονυσο<δ>ώ̣ρ̣[ου]
Α<ἴ̣λ̣> Ἑρμ[ί]ας
Δείδιος Ἀθήναιος
Γενέθλιος Ἀντιόχου
60 Ἡ̣<ρ>άκλει<ο>ς Διονυσίου
Κο<ρ>υ̣δα<λ>λε̣<ῖς>
Στέφανος Διονυσίου
Πρ̣οβ̣αλί[σιοι]
Αἴλ Πόπλιος
Search Help