[ ] Att. — Athens: Agora — 164/3 a. — IG II² 972
See also:
lacuna
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ε̣[— — c.9 — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]πιμε[μελῆσθαι]
[δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καλῶς καὶ φιλοτίμως· δεδόχθ]αι τεῖ β[ουλεῖ ἐπαι]-
[νέσαι τὸν ταμίαν — — — — — c.24 — — — — — καὶ στεφ]ανῶσαι θ[αλλοῦ v]
5 [στεφάνωι· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν γραμματέα — — c.9 — —]αινέτου Αἰγ̣[ιλιέα v]
[καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπωνύμου — — — c.17 — — — καὶ τ]ὸ̣ν γραμματέα [τῆς v]
[βουλῆς καὶ τοῦ δήμου — — — — — c.21 — — — — — κ]αὶ τὸν ὑπογραμμα[τέ]-
[α καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Εὐκλῆν Τρι]νεμεέα καὶ τὸν αὐλη-
[τὴν Καλλικράτην Θορίκιον καὶ τὸν ταμίαν τῆς βουλῆς ․․]οκλῆν Ἀχαρνέα κ[αὶ]
10 [στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι vvvvv ἀν]αγράψαι δὲ τόδε v
[τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν εἰς] κληρωτήριον λίθι-
[νον καὶ στῆσαι αὐτὸ ἐν τῶι τεμένει ἐν ὧι ὁ κλῆρος ἐκρ]ίθη· εἰς δὲ τὴν v
[ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τοῦ κληρωτηρίου μερίσαι τὸ]ν ταμίαν τῶν vv
[στρατιωτικῶν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα]          vacat
15                                                 [— —]δωρος
 three cols. of names lost from register        [— — —]#⁷#⁷[—]
                              lacuna
Search Help
Contact Us