[ ] Kos Isl. — Asklepieion — ca. 240-204 BC?
face A [ἐπὶ ἱερέως — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — καὶ μονάρχου]
1 [— — — — — — — — — — τοῦ] Φιλ[— — — καὶ ἀ]-
[γωνοθέτα Πυθονίκο]υ τοῦ [Ἡρ]οπύθο[υ — — —]
[ἀγωνίξαντο μὲν τᾶς πεντ]ετηρίδος πρωτίσ[τας]
[ἀγομένας παῖδες ἐκ π]άντων δύο καὶ ἀγένειο[ς]
5 [καὶ ἀνὴρ(?) — — — ἐ]νίκων δὲ τοίδε·
[κᾶρυξ· — — — — — —]ς Ἀνύτου Τήϊος· σαλπιστάς·
[— — — — — — —]νος Κνίδιος· δόλιχον παῖς Πυθικός·
[— — — — — —] Ἡρακλείτου Παριανός· παῖς Ἰσθμικός·
[— — — — — — —]ος Κῶιος· ἄνδρας· Ἀριστόδαμος
10 [— — — — — — —ο]υς Ἀντιοχεύς· στάδιον παῖς
[Πυθικός· Βάτ]ταρος Ἀπολλοδώρου Μάγνης·
[παῖς Ἰσθμικός]· Ἀρτεμίδωρος Μητροδώρου
[— — — — — — —]· ἀγένειος· Διοκλῆς Ἐπιγόνου Κνίδιος·
[ἄνδρας· Ἀναξ]αγόρας(?) Ἀναξιμένευς Λαμψακηνό[ς]·
15 [πένταθλον παῖς Ἰ]σθμικός· Ζωπυρίων Φιλοκλεῦς Κῶιος·
[ἀγένειος· Ε]ὐανακτίδας Εὐανακτίδα Ῥόδιος·
[ἄνδρας· Θρα]συμήδης Ἀριστοφίλου Ῥόδιος·
[δίαυλον παῖς] Πυθικός· Βάτταρος Ἀπολλοδώρου
[Μάγνης]· παῖς Ἰσθμικός· Κλεινίας Συμμάχου
20 [Κῶιος· ἄ]νδρας· Ἀπολλώνιος Μενεκλεῦς
[— — — — —ε]ύς· ἵππιον παῖς Ἰσθμικός· Νικάνωρ
[— — — — — —] Κῶιος· ἄνδρας· Ἀριστίων Φιλίνου Κῶιος·
[πάλαν παῖς Πυθικός· — — — — —]ρας Τιμάνθευς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
25        {²c. 12 aut c. 45 versus desunt
face B              {²c. 10 versus desunt
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — παῖς Ἰσθμικός(?)]·
1 [— — — — —]τ[— — — — — — — — — — — — — — ἀγένειος(?)]·
[— — — —]τολος [— — — — — — — — — — — — — ἄνδρας(?)]·
[— — —]αγόρας Ἀπ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[παῖ]ς Ἰσθμικὸς πέν[ταθλον· — — — — — — — — — — — — —]
5 [ἀγένειος]· Ἐμπρέπων Ἀν[τιόχου Κῶιος(?) — — — ἄνδρας(?)]·
[Κα]λλίας Καλλιά[νακτος Κῶιος(?)· παῖς Πυθικὸς δίαυλον(?)]·
[— —]ν․․σκος Κλε[— — — — — — — — — παῖς Ἰσθμικός(?)]·
  Ἀρίστων Ἀρτ[εμιδώρου(?) — — — — — — — — — ἄνδρας(?)]·
  Ἀπολλωνίδας [— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 [παῖς] Ἰσθμικὸς ἵππι[ον· — — — — — — — — — — — — — —]
[ἄνδρας]· Σῖμος Ἑρμών[ακτος Κῶιος· παῖς Πυθικὸς πάλαν(?)]·
    Ἱερωνίδας Δ[— — — — — — — — — — — παῖς Ἰσθμικός(?)]·
[Ἔπ]ακρος Νίκων[ος — — — — — — — — — — ἀγένειος(?)]·
    Μοιραγένης Ἰσ[— {²⁷Ἱε[—]}²⁷ — — — — — — — ἄνδρας(?)]·
15     Ἑρμῶναξ Ἰάσ[ονος Κῶιος·(?) παῖς Πυθικὸς πυγμάν(?)]·
[— — — —]ων Φιλίππ[ου — — — — — — παῖς Ἰσθμικός(?)]·
[— — — — —]ΤΑΙ[— — — — — — — — — — — — ἀγένειος(?)]·
[— — — — — —]Ι[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
            {²40 aut 75 versus desunt
20
face C               {²c. 20 versus desunt
1 [— — — — — — — — — — πάλαν] π[αῖδας Πυθικούς]·
[— — — — — — — — — — — —] παῖδ[ας Ἰσθμικούς]
[— — — — — — — — — — ἀγε]νείους [— — — — —]
[— — — — — — — ἄνδρας]· Νικαγόρας Ι[— — — —]
5 Χῖος· [πυγμὰν παῖδας Πυθι]κούς· Κλύ[μενος(?)]
Κρατίν[ου — — — —· παῖδας Ἰσθ]μικούς· Κλευμή[δης]
Ἀλεξάν[δρου Κῶιος(?)· ἀγεν]είους· Κλεῖνος Κρατ[ίδα(?)]
Κῶιος· ἄνδ[ρας· — — — Θρα]συμήδου Καύνιος·
παγκράτιον παῖδ[ας Πυθικούς· Ἱ]στιαῖος Νικομήδου Σ[άμιος(?)]·
10 παῖδας Ἰσθμικούς· Ι[— — — —] Νικίδα Κνίδιος· vacat
ἀγενείους· Εὐρυλέων Ἐ[— —]τίδου {²⁷Ἐ[κφαν]τίδου? (Herzog)}²⁷ Νάξιος· ἄνδρα[ς]·
Εὐκλέων Πολιάδου Βοιώτι[ος]· ὁπλείταν· Κυδίλαος
Σκύλακος Ἰασεύς. vacat
ἐπὶ ἱερέως Λυκόφρονος τοῦ Κλε[υ]χίου καὶ μονάρχου
15 Φιλίσκου τοῦ Ἑκατοδώρου καὶ ἀγωνοθέτα Λεωνίδα
τοῦ Χαιρύλου τοίδε ἐνίκων τὰ Ἀσκλαπίεια·
σαλπιστάς· Χιάδης Δία Φωκαιεύς· κᾶρυξ· Σωφάνης
Πολυκράτευς Κνίδιος· πένταθλος παῖδας Ἰσθμι-
κούς· Νικόστρατος Νικοστράτου Ἀλεξανδρεύς·
20 ἀγενείους· Ἀριστόλας Ἀριστάνδρου Ῥόδιος·
ἄνδρας· Φιλόνικος Ἀλκίμ[ο]υ Πτολεμαιεὺς ἀπ[ὸ]
Βάρκης· δόλιχον παῖδας [Π]υθικούς· Μενεκράτης
Μυωνίδου Χρυσαορεὺς [ἀ]πὸ Στρατονικείας· παῖδας
Ἰσθμικούς· Φίλιππος Φιλ[ίππ]ου· ἄνδρας· ΛΙΠΟ
25 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
     {²c. 60 aut c. 90 versus desunt
face D              {²c. 22 versus desunt
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [ἵππιον παῖδας Πυθικούς(?)]·            vacat
[— — — — — — — — — — — — — —]άτου Ῥόδι[ος]·
[παῖδας Ἰσθμικούς· Ἀ]λέξανδρος Φιλίππου·
[ἄνδρας· — — — — — Καλ]λιάνακτος Μάγνης·
5 [πάλαν παῖδας Πυ]θικούς·
[— — — — — — —]ς Χαιρεστράτου Ῥόδιος·
[Ἰσθμικο]ύς· Διοκλῆς Λεωδάμαντος·
[ἀγ]ενείους· Κράτης Ἀρτεμιδώρου Ἰασεύς·
ἄνδρας· Ἀρχίων Ἱέρωνος Ῥόδιος·
10 πυγμὰν παῖδας Πυθικούς·
Θεύδωρος Θευκρίτου Ἁλικαρνασσεύς·
παῖδας Ἰσθμικούς· Γοργοσθένης Γοργοσθένους Μύνδιος·
ἀγενείους· Ἰάσων Ἀρτεμιδώρου Ἰασεύς·
ἄνδρας· Λάκων Ἑρμοκλεῦς Ἁλικαρνασσεύς·
15 παγκράτιον παῖδας Πυθικούς·
Φιλωνίδας Κλειππίδα·
παῖδας Ἰσθμικούς· Μακαρεὺς Πλάτωνος·
ἀγενείους· Ἀρηϊκλῆς Ἡροδότου Χῖος·
ἄνδρας· Ἐξάκεστος Ἀριστείδα Μύνδιος·
20 ὁπλίταν· Ἁγίας Θευπρόπου Ῥόδιος.
ἐπὶ ἱερέως Λυκόφρονος τοῦ Κλευχίου καὶ μονάρχου
Παρθενοπαίου τοῦ Ξενοδίκου καὶ ἀγωνοθέτα
Δαματρίου τοῦ Ἀλεξία τοίδε ἐνίκων τὰ Ἀσκλαπίεια·
κᾶρυξ· Θεύδωρος Θευκλεῦς Κῶιος·
25 σαλπιστάς· Δαμοκράτης Ἀναξάνδρου Ῥόδιος·
πένταθλον παῖδας Ἰσθμικούς· Ἡράκλειτος Σίμου Κῶιος·
[ἀγεν]είου[ς· — — — — —] Κλ[ην]αγόρα Ῥόδιος·
[ἄνδρας· — — — — — — — — — — — — — — —]
       {²c. 35 aut c. 75 versus desunt
Search Help