[ ] Italia — Roma — ca. 60 AD — SEG 14.613 — cf. IGUR IV, p. 151, 250 (sic)
1   Τιβέριος ∙ Κλαύδιο̣[ς]
  Κυρείνα ∙ Πατρόβ[ιος]
Ἀντιοχεὺς ∙ ἀπὸ Δάφνης ∙ ὁ καὶ ∙ Ἀλ[εξαν]-
 δρεύς ∙ νεικήσας ∙ ἀνδρῶν ∙ πάλην ∙ τ[ὴν περίο]-
5  δον· Ὀλύμπια ∙ γ ∙ Ἴσθμια ∙ κατὰ τὸ ἑξῆς, Πύθ[ια, Ἄ]κτια,
Νέμεα ∙ δίς ∙ ἐν Νεαπόλει ∙ κοινὸν ∙ Ἀσία[ς Πέρ]-
 γαμο<ν> ∙ ἐν Ἀλεξανδρέᾳ ∙ τῇ ∙ κατ’ Αἴγ[υπτον]
πενταετηρικόν, ἐν Ἀντιοχείᾳ ∙ τῇ π̣[ατρίδι]
 Πυθικῶν ∙ πάλην ∙ καὶ ∙ τῷ ∙ ἐχομένῳ [πενταετη]-
10  ρικῷ ∙ ἀγενείων ∙ καὶ ∙ ἀνδρῶν πάλ[ην ἐφεξῆς?]
 τρίς ∙ καὶ ∙ ἀπὸ καταλύσεως ∙ ἐν Ῥώμῃ [τιμηθεὶς?]
ὑπὸ Νέρωνος ∙ Κλαυδίου ∙ Καίσαρο[ς· κοινὸν]
Ἀσίας ∙ ἐν Λαδικέᾳ ∙ πενταετηρ[ικόν, κοινὸν]
Ἀσίας ∙ ἐν Σάρδεσιν ∙ πενταετη[ρικόν, κοινὸν]
15 Βειθυνία[ς ἐ]ν Νεικαίᾳ ∙ πεντ̣[αετηρικόν],
 κοινὸ[ν Γαλα]τίας ∙ ἐν Τα[ουίῳ πενταετηρι]-
 κό[ν, κοινὸν Γαλ]ατίας ∙ ἐ̣[ν Ἀγκύρᾳ? πενταετη]-
[ρικόν, — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us