[ ] Thrace — Prov. unkn. [Chirpan] — 238-241 AD — Labor Omnibus Unus (1989) 46, 1
1     ἀγαθῆι ∙ τύχηι·
  Αὐτοκράτορι Καίσα-
  ρι Μ(άρκῳ) ∙ Ἀντωνίῳ Γορδι-
 ανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ
5  Σεβαστῷ, ἡγεμονεύον-
 τος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχεί-
ας Λ(ουκίου) Καττίου Κέλ[ερ]ος
πρεσβ(ευτοῦ) ∙ Σεβαστοῦ ἀντι-
στρατήγου [— — — — — — —]
10 [— — — — — — — — — — — —]
Search Help