[ ] prov.? — once Smyrna — c. 449? a. — ATL II,pp.66-67
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφ]-
1 [ισμα τόδε τὸς ἄ]ρχοντα[ς τ]<ὸ>[ς ἐν τῆσι πόλεσιν καὶ θε͂ναι ἐν στ]-
[ήληι λιθίνηι] ἐν τῆι ἀγορᾶι τῆ̣[ς πόλεως ἑκάστης κατὸς ἐπιστάτα]-
[ς ἔμπροσθεν το͂] ἀργυροκοπίο· τ[αῦτα δἐπιτελέσαι Ἀθηναίος, ἐὰμ]
[μὴ αὐτοὶ βόλω]νται· δεηθῆναι δ[ αὐτῶν τὸγ κήρυκα τὸν ἰόντα ὅσα]
5 ελεύοσιν] Ἀθηναῖοι· προσγρ[άψαι δὲ πρὸς τὸν ὅρκον τν τῆς β]-
[ολῆς τὸν γρα]μματέα τὸν τῆς [βολῆς — —c.10— — ταδί· ἐάν τις κόπ]-
[τῆι νόμισμα] ἀργυρίο ἐν τῆσι πό[λεσι καὶ μὴ χρῆται νομίσμασι]
[τοῖς Ἀθηνα]ίων ἢ σταθμοῖς μέτ[ροις ἀλλὰ ξενικοῖς νομίσμα]-
[σιν καὶ μ]έτροις καὶ στάθμοις, [— — —c.21— — — κατὰ]
10 [τὸ πρότε]ρον ψήφισμα ὃ Κλέαρχ[ος εἶπεν· — — —c.19— — —]
—c.7—αι τὸ ξενικὸν ἀργύριον — — —c.24— — —
[—c.6— ὅ]τ̣αμ βόληται· τὴν δὲ πό[λιν — — —c.22— — —]
—c.6—ΑΥΤΟΝ δὲ τὰ [ἑ]αυτο͂ ἕκαστ[ον — — —c.23— — —]
[τὸ ἀργυ]ροκόπιον· ο̣[ἱ δ’] ἐπιστάτ[αι — — —c.24— — —]
15 [—c.7— ἀνα]γ̣ράψαντες κατα[θέντων — —c.12— — ἔμπροσθεν]
[το͂ ἀργυροκο]πίο σκοπε͂ν τῶι βο[λομένωι· ἀναγραψάντων δὲ καὶ ξύμπ]-
[αν τὸ ἀργύριον τὸ] ξενικὸν, χω[ρὶς — — —c.24— — —]
— — —c.17— — —ν ἀργύρι[ον — — —c.24— — —]
— — —
Search Help