[ ] Aeg.Isl. — Syme — c. 449? a. — ATL II,pp.64-65
1 [καὶ ἐάν τ]ι̣ς εἴπ̣[ηι ἢ ἐπιψηφίσηι περὶ τούτων — —c.14— — ἐς ἄλλο τ̣ι χ]-
[ρῆσθ]α̣ι̣ δαν[είζεσθαι, ἀπαγέσθω αὐτίκα μάλα πρὸς τοῦς ἕνδεκα· οἱ δὲ ἕνδεκα]
[θαν]άτωι ζ[ημιωσάντων· ἐὰν δὲ ἀμφισβητῆι, ἐσαγαγόντων ἐς τὸ δικαστήρ]-
ιον· κήρυκα[ς δὲ ἑλέσθαι τὸν δῆμον καὶ πέμψαι ἀπαγγελοῦντας τὰ ἐψηφισμένα]
5 ἕνα μὲν ἐπὶ [Νήσους, ἕνα δὲ ἐπὶ Ἰωνίαν, ἕνα δὲ ἐφ’ Ἑλλήσποντον, ἕνα δὲ πὶ τὰ ἐπ]-
ὶ Θράικης· το[ύτοις δὲ τὴν πορείαν ἑκάστωι συγγράψαντες οἱ στρατηγοὶ ἀ]-
[π]οστελάντ[ων αὐτίκα μάλα· εἰ δὲ μή, εὐθυνόσθω μυρίαισι δραχμῆσι· ἀναγ]-
ρ̣άψαι δὲ τὸ ψή[φισμα τόδε τὸς ἄρχοντας ἐν ταῖσι πόλεσιν καὶ θε͂ναι ἐν στή]-
ληι λιθίνηι ἐν τ[ῆι ἀγορᾶι ἑκάστης τῆς πόλεως καὶ τὸς ἐπιστάτας ἔμπροσθεν]
10 το͂ ἀργυροκοπί[ο· ταῦτα δὲ ἐπιτελέσαι Ἀθηναίος, ἐὰμ μὴ αὐτοὶ βόλωνται· δε]-
ηθῆναι δὲ αὐτῶτὸγ κήρυκα τὸν ἰόντα ὅσα κελεύοσιν Ἀθηναῖοι· προσγράψα]-
ι δὲ πρὸς τὸν ὅρκ̣[ον τν τῆς βολῆς τὸν γραμματέα τὸν τῆς βολῆς — —c.10— —]
[τα]δ· ἐάν τις κόπτ[ηι νόμισμα ἀργυρίο ἐν τῆσι πόλεσι καὶ μὴ χρῆται νομίσμασι]
[τοῖς] Ἀ̣θ̣η[ναίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help