[ ] Att. — s. II/III p. — IG II² 10457a Add. (pt. 3.2 p. 885)
1 [κεῖται ἀν]ὴρ πολλοῖσι μέγ’ ἔξοχος –⏑⏑–⏑
[Νι]κ̣ία̣ς̣ ἐ̣[ν τύ]μβῳ τῆλε φίλης πα[τρίδος]
Τραλλιανὸς γενεήν, Πολυμήστω[ρ –⏑⏑–⏑]
κρέσσων ΗΘΑ[․]ΟΩΝΕΝΜΕΝΑ — —
5 οὐδέ τι οἱ Κρονίδης μόρον ἤρκε[σεν, ἀλλὰ τύχη μιν]
οὐκ ἀγαθὴ ἀγαθὸν πέφνε βιησα[μένη].
τῷ νυ καὶ ἀθανάτοισι τετείμητα[ι ⏑⏑–⏑]
αὐτός, τὸν δὲ νέκυν χῶρος ἔχε[ι φθιμένων].
Search Help