[ ] Att. — stoich. 27 — 416/5 a.
frg. ab,def,g        in taenia (1):
1 Προξε[νίδ]ο Προξένο το͂ Κνιδ[ίο]·
  Ἀρχ̣ικλε̣͂[ς] Ἁ̣λ̣αιεὺς ἐγραμμάτευεν v
   ἔδ[ο]χσε[ν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμ]οι· Ἀ-
   κα̣[μ]αντ[ὶς ἐπρυτάνευ]ε, [Ἀρχικλ]ε͂[ς ἐ]-
5 [γ]ραμμά[τευε, Ἀντικράτες][πε]στά[τ]-
[ε], Δεμόσ[τρατος εἶπε· ἐπειδὲ εὖ ποι]-
   εῖ Προχ[σενίδες ℎό τι ἂν δυνατὸς ἐ͂]-
[ι] Ἀθενα̣[ίος καὶ νῦν καὶ ἐν το͂ι πρόσ]-
[θε]ν χρόν̣[οι ἐπαινέσαι τε αὐτο͂ι κα]-
10 [ὶ ἀνα]γρ[άφσαι αὐτὸν ἐστέλει λιθί]-
[νει πρόχσενον καὶ εὐεργέτεν Ἀθε]-
[ναίον καὶ καταθε͂ναι ἐμ πόλει ․․․]
                  lacuna
frg. ce.13    τὸν δὲ [ἀποκτείναντα ἐνέχεσθαι τ]-
   οῖς αὐ[τοῖς ℎάπερ ℎυπὲρ Ἀθεναίον]
15    ἐφσέφ[ισται ἐάν τις ἀποθάνει βια]-
   ίοι θαν[άτοι· τὲν δὲ τιμορίαν κατὰ]
   τὸ αὐτὸ [ἐ͂ναι ἐάν τις δέσει ἒ ἀπάγε]-
   ι Προχσ[ενίδεν ℎέπερ Ἀθεναίον το]-
   ῖς πολί[ταις ἐν το͂ν πόλεον προείρ]-
20    εται· ἐὰ[ν δὲ ἀδικε͂ι τις ἒ Ἀθεναίον]
   ἒ τ̣ο͂[ν σ]υ̣[μμάχον το͂ν Ἀθεναίον κατὰ]
[τ]ούτον λ[αγχανέτο Ἀθένεσιν πρὸς]
[τ]ὸμ πολέ[μαρχον τὰς δίκας ἄνευ πρ]-
   υτανείο[ν· ἄλλον δὲ ἀτελὲς ἔστο, τὰ]
25    δὲ τέλε τ[οῖς ἐγλογεῦσι τελέτο ℎὰ]
   δεῖ Κνιδ[ίος ἐς τὸμ φόρον τελε͂ν κα]-
   θάπερ ℎο[ι ἄλλοι Κνίδιοι· καλέσαι]
   δὲ αὐτὸν κ̣[αὶ ἐπὶ χσένια ἐς τὸ πρυτ]-
   ανεῖον ἐ[ς αὔριον v ․․․․10․․․․ εἶ]-
30    πε· τὰ μὲν [ἄλλα καθάπερ ․․․․9․․․․]
[․], ℎοι [δ]ὲ̣ τ[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
   ΣΑΣΣΤ̣Ε̣Σ̣ — — — — — — — — — — — — — —
   ․ΛΣΚ․Ε̣Τ — — — — — — — — — — — — — —
   ΕΤΟΝ — — — — — — — — — — — — — — —
35 [․․․]Ν[․․]Μ̣ — — — — — — — — — — — —
[․․]Ι — — — — — — — — — — — — — — —
[․․]Ι — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help