[ ] Att. — c. s. II/I a. — IG II² 5855a Add. (pt. 3.2 p. 880)
1 Ἀπολλόθεμις
Μενεκράτου
Ἀχερδούσιος.
Search Help