[ ] Amorgos — Minoa — 2nd/1st c. BC
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 [— — — — — — — — — — — — καθ’ ὅτι ἐπέ]-
[βαλλεν] ἀνδρὶ κ[α]λῶ[ι καὶ ἀγαθῶι καὶ]
[ἀπὸ τῆς] πρώτης ἡλικία[ς τῶν καλλίσ]-
[των γεγον]ότι ζηλωτῆι, ἐ[κτὸς δὲ τούτων]
5 [διατηρ]ῶν μὲν τὴν πρὸς τὸ[ν θεὸν εὐ]-
[σέβεια]ν, ἐπαύξων δὲ καὶ τὴν [πρὸς πάν]-
[τας φ]ιλαγαθίαν ἕνεκεν τῆς [ἑκάστου]
[τῶν π]ολιτῶν καὶ τῶν ἀλειφο[μένων]
[σωτηρίας] καὶ εὐανδρίας θυ[σίας ἐπε]-
10 [τέλεσε καὶ ἐπὶ] τὴν μετάδοσιν — — —
— — — — — τὴν ἑστία[σιν — — — — — —]
Search Help