[ ] Anaphe — 1st c. BC
1 — — —Ο— — —
— — —Ε— — —
— — —#⁷Ε ΤΟΣ#⁷— — —
— — —#⁷ΕΜ#⁷ ΤΟΝΚ— — —ΟΝ— — —
5 — — —Α— — —Σ— — —
— — —Ω— —Σ— — —
— — —Ω[․]Α— — —ΔΕ— — —
— — —ΝΤΟΙΣ— — —Ο— — —
— — — κινδυνο— — —ΙΑ#⁷Λ[․]ΛΣ—ΟΥΕ#⁷— — —
10 — — —ΓΩΓΑΡΑΛ— —Σ#⁷— — —Ξ#⁷— — —
— — —ΙΑΝΕΧΟΜ—#⁷Ε— — —Α— — —Α— — —
[․․․ π]εποιημένου — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — —
․․․․ τὸν δᾶμον ε[ὐ]νοίας καὶ φιλαγαθίας καὶ μ[η]θὲ[ν(?) — — — — —
․․․․ ἐ[μφ]α[ν]ίζο[ντ]α [χ]ρήσιμον ἦμεν καὶ ἐπί[σ]αμον, ὅπ[ως — —]
15 [ἀμείβητ]αι χάρισιν [τ]οὺς π[ερι]σσοτ[έ]ως ἑαυτὸ[ν ε]ὐερ[γετήσαντας, ἕ]-
[νεκ]ά τε φιλοδοξίας πολλοὶ γείνωντα[ι θ]εωροῦν[τ]ες οὐ[τ’ ἀχ]ά<ρι>στο[ν(?)] ο[ὔτ’ ἀμνα]-
[μό]νευτο[ν] γεινομέναν ὑπὸ τᾶς πόλιος τὰν ποτὶ τὰ καλὰ τῶν ἔργων [σπου]-
[δ]άν(?), κυρωθείσας τᾶσδε τᾶς γνώμας σ[τ]εφανῶσαι [τ]ὸν προειρημέ[νον]
[Ἀρχ]ωνίδαν χρυσέῳ στεφάνῳ ἀρισ[τ[ε[ί]ῳ εὐσεβείας [τε] ἕν[εκα τᾶς π]ο[τὶ]
20 [τὸν θε]όν, ἀρετᾶς δὲ καὶ φιλοπονίας τᾶς ἐς τὰ[ν] πατρίδα, καὶ ἀνακα[ρύσσεσ]-
[θ]αι [κ]αθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὑπὸ τοῦ κατατυγχάνοντος ἱεροκάρυκος ἔ[ν]
[τε τ]ᾷ παναγύρει τῶν Ἀσγελαίων ἐ[κ] τοῦ βωμοῦ μετὰ τὰς θυσίας [τὰ]ς το[ῦ θεοῦ]
[καὶ] τοῖς Θευδα<ι>σίοις τᾷ Βρυα․․․ καὶ ὑπὸ τὰ ․․․․․Γα Ταυροφόνηα μετὰ τὰς
[σ]πονδάς· στᾶσαι δὲ αὐτοῦ εἰκόνα μαρμαρίναν, εἰ δέ κα προαιρῆται ἐν πόλει, [ἐν ᾧ]
25 [κα] δήληται τόπῳ· ἑτέρα ἐν [τ]ῷ ἱερῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ἀσγελάτα· [κ]α[ὶ στεφα]-
[ν]ῶσθαι αὐτὰν ταῖς ἱερομηνίαις, εἰ μέν κα ἐν πόλει σταθῇ, ὑπ[ὸ τοῦ κ]ατατ[υγχά]-
[ν]οντος ἱεροκάρυκος, εἰ δέ κα ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἀπόλλωνο[ς], ὑπὸ το[ῦ κάρυ]κο[ς]·
[ἀ]ναγραφῆμεν δὲ τὸν σ[τ]έφανον καὶ τὸ ἀντίγραφο[ν] τοῦδε τοῦ ψαφίσμα-
[τ]ος καὶ ἐν πόλει καὶ ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ἀσγελάτα [ἐς][ν] κ[α τ]όπον αὐτὸς [κελεύ]-
30 [σῃ· δοθῆμ]εν δὲ αὐτῷ καὶ π[ρ]οεδρία[ν <ἐν> ταῖς] τῶν ἀρχόντων [καθέδρα]ις(?) — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․․․ γ]ενέσθαι τὰν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ιον(?) στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσέῳ στεφάνῳ καὶ ἀνακαρύξαι τὸν κατατυνχάνοντα
[τ]ᾶς πόλεως κάρυκα διότι "σ[τ]εφανοῖ ὁ δᾶμος Ἀρχωνίδαν Σωκλεῦς γενόμε[ν]ον ἄ[ν]-
35 [δ]ρα ἀγαθὸν καὶ ἄξιον τᾶς τε [τ]ῶν προγόνων ἀρετᾶς καὶ τᾶς εἰς τὰν πατρίδα εὐνο[ί]-
[ας]·" ποιήσασθαι δὲ καὶ τὰν ἐκφορὰν αὐτοῦ δαμοσίᾳ, τῶν κατατυγχάνοντων δ[αμι]-
[οργ]ῶν(?) προνοηθέντων ὅ[π]ως ἀκολουθήσωντι πά[ντε]ς κα— — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — δα[μ]όσιος διαψ[αφ]ίξαι τάνδε τὰν [γνώ]-
[μαν]. ἔδοξε ἁ γνώ[μ]α [ὑπ]ὲρ α[ὐ]τ[οῦ] ταῖς ψάφοις πάσαις ἐνενήκοντα πέντε.
Search Help