[ ] Lesbos — Mytilene — after 66 BC
frg. a.col. I.1 [— — — — — — — — — — — —]αρχις
[— — — — — — — — — —] αὐτῶν
[— — — — — — — — — τ]οῦ Ῥωμαίων
[— — — — — — — — — π]εριπεπτω-
5 [κ— — — — — — — —]α καὶ παν
[— — — — — — — — —]ιη πρὸς πρεσ-
[βείαν — — — — — —]πεφευγέναι
[— — — — — τοῦ αὐτο]κράτορος ἡμῶν
[— — — — — — — — κ]αὶ τῶν λοι-
10 [πῶν — — — — — — —] ἀγ[․]ασιμιπων
[— — — — — — — —]κωι βίωι καὶ
[— — — — — Κορνήλ]ιον Σύλλαν
[— — — — — — — —]σε καὶ τὸν
[— — — — — — — —]νο[․]οχε
15 [— — — — — — — —]ονοις τε
[— — — — — — — —]εραι τῆι με[—]
[— — — — — — — —]τι διὰ το
[— — — — — — — —]ι̣λ̣ι̣η̣σ̣μενη
[— — — — — — — —]ιε[— — —]λαυ
20 [— — — — — τῆς] αὐτῆς μητρὸς
col. II.21 φιλα[— — — — — — — — — — — — — — —]
τόπου [— — — — — — — — — — — — — —]
κειωι δεδ[— — — — — — — — — — — —]
σομένους [— — — — — — — — — — — —]
25 αν τειμῆς φιλα[— — — — — — — — — —]
αἵ σοι ἔδωκαν [— — — — — — — — — —]
ταύτην τε τὴν [χώραν — — — — — πλέ]-
θρων δισχιλίω[ν — — — — — — — εὐερ]-
γεσίας ἀρετῆς [τε — — — — — — — —]
30 ωι δὲ δικαίως [— — — — — — — — — —]
μεν ἀκόντως σ[— — — — — — — — — —]
οὐδένα δε[— — — — — — — — — — αὐτο]-
κράτωρ [— — — — — — — — — — — — —]
τούτων [— — — — — — — — — — — — —]
35 γυναικὸς [— — — — — — — — — — — —]
προνομίαν κλε[— — — — — — — — — —]
καθὼς γ[ρ]αι[— — — — — — — ἀπὸ συμ]-
βουλίου γνώμη[ς γνώμην ἀπεφηνάμεθα]
οὕτως τε ὑμῶν [— — ἔχειν κατέχειν τε]
40 καρπίζεσθαί [τε ἐξεῖναι — — — — — —]
καὶ περὶ τοῦ κ[— — — — — — — — — — —]
frg. b.col. II.1 [— — — — — — Γναῖος Πομπήϊος Γν]αίου υἱὸς Μάγ[νος — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — περὶ τῆς χώρ]ας ὅπως ἔχω[σιν κατέχωσιν καρπίζωνται — —]
[— — — — — — — περὶ τούτου τοῦ] πράγματος σ[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —]#⁷τ̣ων συμβουλιο[— — — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — — — — — — αὐτον]ομίαν̣ τ̣ούτοις τοῖ[ς — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — Μ]υτιληναίοις καὶ τοῖς [— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — οἱ προγεγ]ρ̣αμμένοι τὴν πόλιν Μυτ[ιληναίων — — — — — — —]
[— — ὅπως ἔχωσιν κατέχω]σιν καρπίζωνται συνεζε̣[υγμένως — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]τη τε ἡ πολιτεία· Μυτιλ[ηναι — — — — — — — — —]
10 [— — — — — — — — — τῶν] τιμητῶν ἐκ τῆς δημοσ[ίας — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —] καὶ ἀποκατάστασις τῶν̣ [— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —] Σερουΐλιος τιμηταὶ [— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —] ἀγρῶν τόπων οἴ[κων — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —] δεξαμένων̣ [— — — — — — — — — — — — — — — —]
15 [— — — — — — — — — — — — —] δεκαπ̣[ρωτ— — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help