[ ] Att. — stoich. 42 — c. 424-410 a.
frg. b                     desunt minime 5 vv.
1 [․․․․10․․․․]αι #⁷․․․․Ε[․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․]
[․․․․9․․․․]αντε․σ․․#⁷[․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․]
[․․․․9․․․․] ἐπειδὰν δ̣ὲ̣ [․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․]
[․․․8․․․․]#⁷ προσα[γ]αγόν[τον αὐτὸν ℎοι στρατεγοὶ καὶ]
5 [ℎοι πρυτά]νες πρὸς τὲμ βο[λὲν καὶ τὸν δε͂μον εὑρέσθαι]
[ℎό τι ἂν δ]ύνεται ἀγαθὸν ἀ[ντὶ ℎο͂ν ἐστιν ἀνὲρ ἀγαθὸς π]-
[ερὶ Ἀθενα]ίος· τὲν δὲ στέλ[εν ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
[․․․8․․․․]Ε̣․․ι Ποταμοδορ̣[ο ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
[․․․7․․․ στρα]τεγοῖς v Ἀρχ[έστρατος εἶπε· τὰ μὲν ἄλλα]
10 [καθάπερ τε͂ι βο]λε͂ι, ἐ͂ναι δὲ [Ποταμοδόροι ․․․․10․․․․]
[․․․․․12․․․․․] ἀτέλε[ιαν][․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]
[․․․․9․․․․ προσ]αγό[ντον δὲ Ποταμόδορον καὶ τὸν ℎυι]-
[ὸν Εὐρυτίονα] ℎόταν [ἐπ]ιδ[εμο͂σιν Ἀθένεσιν ℎοι αἰεὶ σ]-
[τρατεγοὶ καὶ] ℎοι πρ[υτ]άν[ες ℎοι αἰεὶ ὄντες πρὸς τὲμ β]-
15 [ολὲν καὶ τὸν δε͂]μον· ἐ[ὰν δέ το δέονται ἐ͂ναι αὐτοῖς εὑρ]-
[έσθαι ἀγαθὸν ℎό τι] ἂ̣[ν δύνονται ․․․․․․․17․․․․․․․․]
                         lacuna
frg. ac.17 [Πο]ταμοδ[ορο․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․ Εὐρυ]-
[τ]ίονα δὲ ἐπ̣[ειδὰν ℎέκει(?) προσαγαγόντον ℎοι πρυτάνε]-
ς καὶ ℎοι στρατ[εγοὶ πρὸς τὲμ βολὲν καὶ τὸν δε͂μον ἐπά]-
20 ναγκες εὑρέσθα̣[ι ℎό τι ἂν δύνεται ἀγαθόν. v ἔδοχσεν τ]-
ε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμ[οι· Ἀκαμαντὶς ἐπρυτάνευε, Φαί]νι-
ππος ἐγραμμάτευε, Ἀγα̣[․․․7․․․ ἐπεστάτε, ℎε]ρμόδορο-
ς εἶπε· ἐπαινέσαι Ποταμ[όδορον τὸν ℎερχο]μένιον καὶ
τὸν ℎυὸν Εὐρυτίονα, ℎότι [ἔστον ἄνδρε ἀγ]αθὸ περὶ Ἀθε-
25 ναίος καὶ νῦν καὶ ἐν το͂ι πρ[όσθεν χρ]όνοι, καὶ δο͂ναι Πο-
ταμοδόροι πεντακοσίας δ[ραχμὰς τ]ὸς κολακρέτα[ς] τὸ-
ς ἐπὶ τε͂ς Ἀκαμαντίδος ἐν τ[․․․7․․․] ἑμέραι· ℎοι δ[ὲ π]ρυ-
τάνες ἐπιμελεθέντον ℎό[πος ἂν αὐτ]ο͂ι δο͂σιν ℎοι κ̣ο̣λ̣α̣-
κρέται· ταῦτα μὲν τὲμ βο[λὲν φσεφίσ]ασθαι· ἐὰν δέ το δέ-
30 εται Ποταμόδορος, ℎέ[ος ἂν ζε͂ι, ἒ Εὐρυτ]ίον ℎο ℎυὸς αὐ[τ]-
ο͂, πρόσοδον αὐτο͂ι ἐ͂ν[αι πρὸς τὲμ βολὲν] καὶ τὸν δε͂[μ]ον· ℎ-
[ο]ι δὲ στρατεγοὶ κα[ὶ ℎοι πρυτάνες ἐπά]ναγκες προ[σαγ]-
[όν]τον. ἐὰν δέ τινα α̣[ἰτιο͂νται ἒ Ποταμό]δορος ἒ Εὐρυ̣[τ]ί-
ον Ἀθεναίον το[․․․7․․․ ἐν το͂ι πρόσθε]ν χρόνοι ἐΛ[․․․]
35 [․․]μένο μὲ ἐχε[․․․․․․15․․․․․․․ τὰ ὀν]όματα αὐτο͂ν [ἀπ]-
[ο]γραφσάντον [πρὸς τὸς στρατεγός· ℎοι] δὲ στρατεγοὶ [ἐ]-
[κ]πράττοντε[ς ἀποδιδόντον τρόποι ℎο]ποίοι ἂν ἐπί̣σ[τ]-
[ο]νται ℎόπ[ος ἂν ․․․․․․14․․․․․․· ℎε δὲ βο]λέ, ἐάν το δε[․․․]
[․․] αυτοκ̣[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․]θαι v Ἀρχέστρ[α]-
40 [το]ς εἶ[πε· τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ τε͂ι βολε͂ι], Εὐρυτίονι δὲ
[το͂]ι Πο[ταμοδόρο ℎυεῖ καὶ ․․․․10․․․․ κ]αὶ Πυθίλλει [․]
[․․]να[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ί]ας δραχμὰς [․․]
[․]στ[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ ἐν τ]ε͂ι ℎαύριο[ν ἑ]-
[μέραι v ․․6․․․ εἶπε· τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ] τ̣ε͂ι βολε͂ι, [․․]
45 [․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․] ℎόπος ἂν α[․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․33․․․․․․․․․․․․․․․․]αι ἐς τὲν [․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]ρο ℎο[․]Λ̣[․․]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help