[ ] Att. — stoich. 25 — 427/6 a.
1 [θε]ο[ί]·
[χσυνθε͂και Ἀθ]εναίον [καὶ Μυτιλ]-
[ENAI/ON: A)PODO=]NAI *)AQE[NAI/OS *MUT]-
[ILENAI/OIS T]E\N GE=N: FI/[LOS DE\ E)=NA]-
5 [ι Μυτιλενα]ίος Ἀθενα[ίοις καὶ τ]-
[OI=S XSUMMA/]XOIS, KAI\ EU)= [POE=N *)AQE]-
[ναίος καὶ λ]ειστὰς μὲ [υποδέχε]-
[σθαι μεδὲ αὐ]τὸς λείζε[σθαι μεδ’]
[ἐπιστρατεύεσ]θαι μετ[ὰ το͂ν πολ]-
10 [εμίον ἐπ’ Ἀθεναίος] μεδ[ὲ στρατι]-
[A\N O)FELE=N TO=N POLEMI/ON MEDE\ !!]
— — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help