[ ] Delos — 100-75 BC
frg. a.col. I.1 — — — — — — — — — — — —     δʹ
— — — — — — — — — — — —     δʹ
— — — — — — — — — — — —     αʹ
— — — — — — — — — — — —     αʹ
5 — — — — — — — — ώρου        αʹ
— — — — — — — — — — — —     αʹ
— — — — — — — — — — — —     αʹ
[— — — — — — Λο]κρήτιος     αʹ
— — — — — — — σεργις        αʹ
10 — — — — — ος Ἀπολλωνίου    βʹ
— — — — ήμων Διδύμου        βʹ
— — — κράτης Στράτωνος      βʹ
— — — ος Σίλλιος            αʹ
— — — — — — —               αʹ
15 — — — Ξένωνος               αʹ
[Μάαρ]κος? Πακώνιος         βʹ
— — — ος Στρατοκλέους       βʹ
— — — ος Σήιος              αʹ
— — — ανδρος Ἡλιοδώρου     βʹ
20 — — — ωρος Διογν[ή]του      αʹ
— — — οκράτης Θεοδώρου      αʹ
— — — Σερπολήιος            αʹ
— — — βιος Νάξιο[ς]         αʹ
[Ὀνησ?]ακὼ Πολυ․․․․ο̣υς     αʹ
25 [Ποσε]ιδώνιος Σ․․․․․ου      αʹ
— — κος Εὐδήμ[ου]           αʹ
— — — Ἀγαθο — — —
col. II.1 — — — — — — — — — — άνου     βʹ
[— — — — — — Φ]ιλεταίρου     βʹ
․․․․․ λιβανοκαθαρτὴς         αʹ
․․․․νας Γεριλλανὸς           αʹ
5 Δ̣ιονυσόδωρος Διονυσοδώρου    αʹ
Φίλιππος Τιτίνιος            αʹ
Δίων Δημητρίου               αʹ
Πτολεμαῖος Πτολεμαίου Σι— —  αʹ
Ἀσκληπιάδης Μενάνδρ[ου]     —ʹ
10 Μουσαῖος Μηνᾶ                —ʹ
Κόιντος Λαβέριος             —ʹ
Ἀντίπατρος Ῥοίχου          —ʹ
Γάιος Πακώνιος               —ʹ
Ἀρχίβιος Θρασυμάχου         —ʹ
15 Δέκμος Στλάκκιος             —ʹ
Ἀπολλώνιος Διοφάντου        —ʹ
Ῥόδων Φιλοστράτου           —ʹ
Μαρίων Ἀγαθίνου             αʹ
Μίκκος Διοδώρου              αʹ
20 Τρύφων Αὔδιος                αʹ
Ζήνων Ζήνωνος                αʹ
Εὐάνθης Στερτέννιος          αʹ
Θεόδωρος                     αʹ
Ἑρμίας Κρασσικίου           αʹ
25 Ἄππιος Σεξτίλιος Ἀμμώνιος  ζʹ
Ἑρμίας                      βʹ
Ἀντίοχος                    αʹ
Σωσίπατρος Διονυσίου         αʹ
Νίκη Ἀπολλοφάνου            αʹ
30 Οὔριος                       δʹ
Ὀνήσιμος Ἀρχιβίου          αʹ
Εἰρήνη Ἐρανίου              αʹ
Νίκανδρος Πάριδο(ς)          αʹ
Νικόστρατος                  αʹ
35 Σιμάλη Σαραπίωνος            αʹ
[Δ]ιονύσιος Διονυσίου        αʹ
— — — — — — — —ριος          —ʹ
frg. b.col. II.1 — — — δ̣ης Μουνά[τ]ιος?            —ʹ
— — — — ς Μαίκιος                 αʹ
— — — ίας κολλυβιστὴς             αʹ
[Νί]κων καὶ Ἀλίνη                βʹ
5 Γοργίας Διονυσοφάνου              αʹ
〚— —nomen deletum— —             δʹ〛
Ἑ̣ρμαιίσκος καὶ <ὑπὲρ> Σαραπίωνος δʹ
[καὶ] Νίκωνος.
Search Help