[ ] Delos — 138-161 AD
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 [τ]ὴν δωδ[εκηΐδα καὶ ἔθυσε τ]ὰς πατρίους θυσί-
ας πάσας ἐπ̣[ὶ ἄρχ]οντος Κλ. Ἀττάλου Σφηττίου.
ὁ ἱερεὺς τοῦ Δηλίου Ἀπόλλωνος διὰ βίου
Γα. Μουσώνιος Ῥοῦφος ἦγεν τὴν δωδεκηΐ-
5 δα καὶ ἔθυσε τὰς πατρίους θυσίας πάσας
ἐπὶ ἄ̣ρχοντος Πο. Αἰλίου Φιλέα Μελιτέος.
ὁ ἱερεὺς τοῦ Δηλίου Ἀπόλλωνος διὰ βίου καὶ ἐπ[ι]-
μελητὴς τῆς ἱερᾶς Δήλου Γ. Μουσώνιος Ῥοῦ-
[φ]ος ἦγεν τὴν δωδεκηΐδα καὶ ἔθυσε τὰς πα-
10 [τρ]ίους θυσίας πάσας ἐπὶ ἄρχοντος Πο. Αἰλίου
[Ἀλ]ε̣ξάνδρου.
[ὁ ἱερε]ὺς τοῦ Δηλίου Ἀπόλλωνος διὰ βίου καὶ ἐπιμελη-
[τὴς τῆ]ς̣ ἱερᾶς Δήλου Γ. Μουσώνιος Ῥοῦφο[ς]
[ἦγεν τὴν δωδεκηΐ]δ̣α̣ καὶ ἔθυσε τὰς πατρίους θυσ[ί]-
15 [ας πάσας ἐπὶ ἄρχοντος Οὐιβου]λλίου Ῥούφου.
                                        Γ
Search Help