[ ] Att. — 85/6-94/5
See also:
21 [ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴ]
[καὶ ἡ βουλὴ τῶν ἑξακοσίων]
[καὶ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων]
[Κόιντον Τρεβέλλιο]ν Ῥοῦφον
25 [Κοίντου υἱὸν Λαμ]πτρέα, ἀρ-
[χιερέα πρῶτον ἐ]παρχείας
[τῆς ἐκ Ναρβῶνο]ς, καὶ ὕπατ-
[ον Καινεινῆνσι]ν ἱερῶν
[δήμου Ῥωμαίων], καὶ πάσαις
30 [τιμαῖς ἐν τῇ πα]τρίδι Τολώ-
[σῃ τετειμημέν]ον, καὶ ἄρ-
[χοντα ἐπώνυμον] ἐν Ἀθήναις,
[καὶ ἱερέα Δρούσου] ὑπάτου, καὶ
[ἱερέα Εὐκλείας καὶ Ε]ὐνομίας δι-
35 [ὰ βίου, καὶ χρυσοφορ]ίᾳ διὰ βίου
[τετειμημένον κα]ὶ ψηφίσματι
[ἀναθέσεως ἀνδ]ριάντων καὶ
[εἰκόνων ἐν παν]τὶ ναῷ καὶ ἐ-
[πισήμῳ τῆς πόλ]εως τόπῳ,
40 [μεγαλοψυχίας κα]ὶ ἀρετῆς καὶ
[εὐνοίας τῆς εἰς ἑ]αυτούς.
Search Help