[ ] Att. — 85/6-94/5
        in cymatio:
1 ξ Ἀρείου πάγου βουλὴ καὶ
βουλὴ τῶν ἑξακοσίων
καὶ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων
3a      infra cymatium:
4 Κόιντον Τρεβέλλιον Ῥοῦφον
5 Κοίντου υἱὸν Λαμπτρέα, ἀρχι-
ερέα πρῶτον ἐπαρχείας τῆς
ἐκ Ναρβῶνος, καὶ ὕπατον Και-
νεινῆνσιν ἱερῶν δήμου Ῥωμαί-
ων, καὶ πάσαις τειμαῖς ἐν τῇ
10 πατρίδι Τολώσῃ τετειμημέ-
νον, καὶ ἄρχοντα ἐπώνυμον
ἐν Ἀθήναις, καὶ ἱερέα Δρούσου
ὑπάτου, καὶ ἱερέα Εὐκλείας καὶ
Εὐνομίας διὰ βίου, καὶ χρυσοφο-
15 ρίᾳ διὰ βίου τετειμημένον καὶ
ψηφίσματι ἀναθέσεως ἀνδρι-
άντων καὶ εἰκόνων ἐν παντὶ να̣-
ῷ καὶ ἐπισήμῳ τῆς π[λ]εως [τ]ό-
πῳ, μεγαλοψ[υ]χ[ίας καὶ ἀρετῆς]
20 [κ]αὶ εὐνοίας [τῆς εἰς ἑαυτούς].
Search Help