[ ] Att. — c. 43 p.
1              [ὁ δῆμος]
[Δέκμον Ἰούν]ιον Μάρκου Σειλ[ανοῦ]
[υἱὸ]ν Τορκουᾶτον ἱερέα θ[εοῦ]
[Ἰ]ουλίου καὶ ἱερέα θεοῦ Κ[αίσαρος]
5 [Σεβα]στοῦ, ἔπαρχον Ῥώμης, τριῶν [ἀν]-
[δρῶν] κατασκε[υῆ]ς χρυσοῦ καὶ ἀργύρου [καὶ]
[χαλκ]οῦ, ταμ[ίαν Τιβερ]ίου Κλα[υδί]ο[υ Καί]-
[σαρος] Σεβα[στοῦ Γερμα]νικο[ῦ].
Search Help