[ ] Delos — 145/4-142/1 BC
face A.col. I.1  2 lines illegible
3 [τ]οῦ ἐντ[ὸς?] ἀργύριον —
 2 lines illegible
6 παρέ̣δ̣ω̣κ̣αν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σὺν τοῖς? — —]
[ροῖ]ς τοῖς ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος —
παρὰ τῶν πρότερον ἀρχόντων —
․․․․ καὶ παρεστήσα[μ]εν τοῖς μεθ’ ἑαυτοὺς ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ά̣σ̣ι̣ν̣? —
10 ․ει Σημαχίδει vac. καὶ δημοσίωι τῶι χειροτονηθέντι [— — — — — — — — — — ἐν τῶι προδόμωι τοῦ ναοῦ· δεξιᾶς]
εἰσιόντων· ἀργυρᾶ ἄστατα· φιάλαι πρὸς τῶι τοίχωι [— — — — — — — — — —· φιάλη· — — — — — — — — — ἐπιγραφή]·
ὁ δῆμος ὁ Κώιων Ἀπόλλωνι· ἄλλη λεία ὡς τριπάλαστος, ἀνάθημα Μικίωνος Κηφισιέως [— — — — — — — — — — —· ἄλλη — — — ὡς]
δακτύλων δέκα τεττάρων, ἀνάθημα [Κώιων]· ἄλλη [λ]εία ὡς δακτύλων —
— — — — — — — — —· ἄλλη λεία ὡς ποδιαία, ἀνάθημα [— — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη — — — — χορεῖα ἐπιδόν]-
15 [των θεωρῶν] τῶν ἐκ Κῶ· ἄλλη φ[ο]λιδωτὴ ὡς ποδιαία, ἀνάθημ̣α̣ Π̣α̣ταίκου —
[— —· ἄλλη — — — —], ἀνάθημα Κα[λυ]μνίων —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλη ἔ]-
χουσα ἐκτύπωμα ζωιδάριον ἐπὶ δελφῖνος, ἀν[άθημ]α Τα[ραντίνων· ἄλλη — — — — — — — — — —, ἀνά]-
20 [θημα Ἱππάκ]ου· περικεφαλαία ․․․․․․ περι[ηρ]γυ[ρ]ωμένη τὰς παρ[αγναθίδας] ἔχουσα —
․εν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ου· ἄλλο λεῖ[ο]ν ὡς [— — — — — — — — — — — — ἄλ]-
[λο] λεῖον ὡς τριπάλαστον, ἀνάθημα Μενεστράτου Ἀθηναίου —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη — —]
[ὡς τριπ]άλαστος πρόσ[ω]π[ο]ν ἔ[χουσ]α Ἀπόλλωνος, ἀ[νάθημα] Ἡρακλείτου· — — — — —· φιάλη — — ὡς τριπάλα]-
25 [στ]ος, ἀνάθημα Πάτρωνος [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη — — — ὡς παλα]-
στῶν πέντε, ἀνάθημα Ἀριστοφύλου· ἄλλη λεία ὡς ποδιαία [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη]
[{καρυ]ωτὴ?} λεία πρόσωπον ἔχουσα Ἀπόλλωνος, ἀνάθημα Κώ̣ι̣ω̣ν̣ — — — — — — — — —· ἄλλη ἀκι]-
[δω]τὴ ὡς ποδιαία, πρόσωπον ἔχουσα —
3 lines illegible
32                        — ἀκιδωτὴ ὡς ποδιαία, ἀνάθημα Ῥο[δίων?]
                                               — ἄλλη ․․․․․τὴ ὡς —
                                               — — — — — — — — —
35                                                — ἄλλην λείαν ὡς τριπάλαστον —
                    — ου· ἄλλη λεία ὡς τριπάλαστο[ς]
[_ _ A)/LLH _ _ W(S] PODIAI/A, A)NA/QHMA *T?[IMO]STRA/TOU _
                     — [ἀνά]θημα Στησίλεω· ἄλλας τ̣ρ̣ε̣ῖ̣ς̣ ὡς τριπαλάστους, ἀνάθημα —
                                   — ὧν [τὴν ἐπιγραφὴν] οὐκ ἦν [συνιδεῖν]
40 [— — — — — — — — — — ἄλλη — —] λεία ὡς ποδιαία, ἀνάθημα Δ<η>λιάδων, ἐπιδόντος Πτολεμαίου τοῦ [Λυσιμάχου· αὕτη — —]
[․․․ ἦν] ἐν τῶι ναῶι καὶ ἔχει ὑπογεγραμμένην τὴν αἰτίαν κάτω· ἄλλη λεία ὡς ποδιαία οὐκ [ἔχουσα πλινθεῖον — — — — —]
                                           — ἐπιδόντων Κώιων· αὕ[τη ἐστί — — — — —]
                       — ἐπιδόντων —
 c. 45 lines illegible or lost in the break
89   —ΔΔΔΔ—
90 δάφνης, ἀνά[θη]μα [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλους — — — ὧν ὁλκὴ σὺν τοῖς]
ἀποπεπτωκόσι φύλ[λοις]
[ἄλλο]ν δάφνης, ἀνάθημα Κ[οίντου Φαβίου?]
[— — — ἀνάθ]ημα Τίτου Κοιντίου —
[χορεῖα] ἐπιδόντος Λευκίου Κ[ορνηλίου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλον — — — ἀνάθημα]
95 [Κοίντου Μαα]ρκ̣ίου? ὁλκὴ σὺν τοῖς ἱμ̣[ανταρίοις]
                    —𐅃̣ΙΙΙ· ἄλλον δάφν[ης]
             —𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂̣𐅂̣𐅂̣Ι̣Ι̣· ἄλλον [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄλλον· — — —, ἀνάθημα]
Μηνοδότ[ου], Δ· στέφανον [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁλ]-
κὴ σὺν τοῖς λιναρίοις καὶ τοῖς ἄλ[λ]οις ἱ̣μ̣[ανταρίοις — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄλλον — — — — — —, ἀνά]-
100 θημα ․․ετα․․σιου —
[σὺν τοῖς] λιναρίοις —
          — — — —
          — — — —
ὁλκὴ σὺν τοῖς [ἱμαν]ταρίοις καὶ τοῖς ἄλλοις [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλον σὺν τοῖς λιναρί]-
105 οις, ἀνάθημα Σέκτου Ῥωμαίου, Η· φιάλας λείας ἑπτὰ [— — — — — — — — — — — —, ὁλκὴ — — — — — — — τῆς δευτέρας]
ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· τῆς τρίτης ΗΔ̣ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 τῆς τε[τάρτης ΗΔΔΔΔ𐅂]· τῆς πέμπ[τη]ς ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· τῆς ἕκτης ΗΔΔΔ𐅂[𐅂Ι· τῆς ἑβδό]-
μ̣ης ΗΔΔΔ[— —· φιάλας καρυωτὰς ἓξ — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁλκὴ — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς δευτέρας]
ΗΗ̣· τῆς τρίτης Η𐅄[ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλην λί]-
[θ]ους ἔχουσαν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· οἰνοχόας δύο ἐπιγρα]-
110 φ̣ὰς ἐχούσας Ἀπόλλωνος [Δηλίου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —, τῆς]
δευτέρας ὁλκὴ σὺν τῶι κηρῶι 𐅅Η[𐅄]ΔΔΔ̣𐅂𐅂𐅂𐅂· ταύτης οὐκ ἔχει τ[ὴν κεφαλ]ὴν ἡ Σ[κύ]λλα· ἡδυπότιον ἐπιγραφὴν
ἔχον Ἀπόλλωνι, Ἀφροδείτῃ, ὁλ. ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· χύματα ἐν [κιβωτῶι] τοῦ καλοῦ [χρυ]σίου ἕνδεκα, ὁλκὴ [τοῦ πρώτου]
Η𐅄ΔΔΔ𐅂· τοῦ δευτέρου Η𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂[ΙΙΙ]· τοῦ τρίτου ΔΔΔΔ𐅂· τοῦ [τετάρτου] ΗΔΔΔΔ̣․․․․․· τοῦ πέμτου ὁλκὴ [ΗΔ𐅃· τοῦ]
ἕκτου Η𐅂· τοῦ ἑβδόμου Η𐅄𐅃𐅂𐅂· τοῦ ὀγδόου Η𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂· τοῦ ἐνάτου —
115 τοῦ χείρονος χρυσίου χύματα τέ[ττα]ρα· τοῦ πρώτου ὁλκὴ ΔΔ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ τετάρ]-
του Δ𐅂· ἄλλο χύμα οὗ ἐπιγραφὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλο ἀπὸ τῶν τριῶν ἀγ̣[αλμάτων — — — — — — — — — χρυσοῦς — — ὧν — — — —]
ἀλεξάνδρειος καὶ φιλίππειοι τρεῖς· ψήγματα ε̣ντρ —
λεπίδας ἄλλας ἀργυρᾶς ἐπιχρύσους καὶ ὑποχάλκους κεχρυσωμέ[νας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τού]-
των αἱ ὑπόχαλκοι ἄγουσι Δ․․․· ἄλλα χρυσίδια ἐν οἷς ἔνεστιν χρυσοῦς, ὁ̣λ[κὴ] χωρὶς τοῦ χρυσοῦ — — — — — — —· στε]-
120 φάνην ἣν ὁ θεὸς ἔχει σάρδιον ἔχουσαν· στέφανον δάφνης πρ[ὸς τῶι τοίχωι — — — — — — — — — —· στρεπτὸν — — — πρὸς τῶι τοί]-
χωι κρεμάμενον· στέφανον δάφνης ἐπ’ ἀργυροῦ κώνου, ἀνάθη[μα Περσέως· ἄλλον — — — — — — — — — — — — — — — —, ἀνάθη]-
μα Δημητρίου· ἄλλον στέφανον ἐν λημνίσκωι φύλλα ἔχοντα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —, ἀνάθημα]
Μινάτου Ῥωμαίου· ἄλλο στεφάνιον πρὸς ταινειδίωι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· στέφανον — — — — —]
πρὸς ταινειδίωι, ἀνάθημα Φερεκλέους, φύλλα ἔχοντα ΔΔ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλον — — — — — —]
125 φύλλα ἔχοντα εἴκοσι· ἄλλο [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλην κα]-
ρυωτὴν λίθους ἔχουσαν ἐντελεῖς, ἀνάθημα βασιλίσσης Στρατονίκης [— — — — — — — — — — — — — —· ἄλλας δύο ἐν πλαι]-
[σίοις] καρυωτὰς πρόσωπον ἐν ἑκατέραι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· θυμιατήριον — — — πε]-
ρικεχρυσωμένον, τινὰ δὲ περιλελεπισμένον· ἄλλο ἔλα[τ]τον π̣ο̣μ̣πικὸν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — λελεπισμέ]-
νον· τοῦτο ἐν τῶι τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῶι· καν[οῦ]ν δελφικὸν [περί]χρυσον —
130 [σ]τ[έ]φανον δάφνης, ἀνάθημα Λευκίου Κορνηλίου, ὁλ. Η—
․․ ἄλλα δύο, ἀνάθημα Φ̣α․․․․του [— — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλο — — — — ἀνάθημα Μαάρκου]
Κ̣οιντίου, ὁλκὴ σὺν τῶι δερματίωι 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλο σ[τεφά]νιον [μικ]ρόν, ὁλκὴ — — — — — — — — — — — — — —· δακτυ]-
λίδιον περικεχρυσωμένον ἔχον χαρακτῆρα· βωμίσκον ὑάλινον περικεχρυ[σωμένον — — — — — — — — — — — — καλιά]-
[διο]ν ἐλεφάντινον, ἀνάθημα Ἅννωνος Καλχηδονίου· στλεγγίδιον χρυσοῦν [— — — — — — — — — — — πέταλα χρυ]-
135 σᾶ ἀπ’ ἀν[δ]ριάντων, ὁλ. 𐅂𐅂𐅂ΙΙ· στεφάνια χρυσᾶ δύο ἐν θήκει, ἀνάθημα [— — — — — — — — — ἄλλα? — — — ἀνάθη]-
[μ]α [Φι]λοκλέους ἐκ Κοίλης, ἄστατα· ἄλλο Βότρυος Ἡρακλεώτου, ὁλκὴ 𐅃· τύπιο[ν — — — — — — — — —· φιάλην — — — —]
․․․ν [ἀνά]θημα Ἀλ[ε]ξάνδρου τραγωιδοῦ· ἄλλην πρόσωπον [ἔχουσαν — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· πε]-
τάλιον χρυσοῦν ἀπ’ ἀνδριάντος, [ὁ]λκὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλαι λείαι δύο —
ἄλλαι τρεῖς ὧν ὁλκὴ Δ․Ι, ἀνάθημα Ξενοκλέους Ο․․․․․․․․· λεπίδια [— — — — — —. καὶ τὰ ἐξαιρε]-
140 θέντα ἐκ τ[ῶν] θ<η>σαυρῶν· στεφανηφ[όρ]ου Δ𐅃𐅂· προυσιακὸν τέτραχμον· δίδρ[αχμον — — — — — — — — — — δρα]-
χμὴν ἀλεξανδρεία̣ν· ἐφεσίας τρεῖς· δινάρια 𐅃Ι· δίνομα δύο καὶ τροπαιοφόρ[α — — — — — — — — — — — — — — — ταῦτα]
ἐν σταμ[νίωι ο]ὗ τὸ Α· στεφάνιον χρυσ[οῦ]ν μύρρινον καρδίαν ἔχον χαλκῆν — — — — — — — — — — — — — — λεπίδα — — — ἀπ’ ἀνδρι]-
άντο̣[ς] ἧς ὁλ. ΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἄλλα πέταλα ἀπ’ ἀνδριάντων καὶ φύλλα ἀπὸ στεφάνων — — — — — — — — — — — — —· πέταλα — — — — — — ὁλκὴ]
ΔΔ𐅂ΙΙΙ καὶ τέτραχμον ἀντιόχειον καὶ δραχμὴν τριποδηφόρον καὶ κιρκίον ἀργυ[ροῦν] καὶ πετάλια — — — — — — — — νόμισμα?]
145 παντοδαπὸν — — — — — — — — — —· στεφάνου χρυσοῦ ἀστάτου τρίφυλλα Δ· ἄλλ[ο περι]ειλιγμένον λημνίσκωι — — — — — — — —
ἀνάθημα Διονυσίας· ἄλλο ἐπὶ ταινιδί[ου], ἀνάθ[ημα] Ξενοφίλου, ἄστατον, πρὸ[ς τῶ]ι τοίχωι ἀριστερᾶς· [λεπίδας χρυσᾶς ἀπ’ ἀνδρι]-
άντων [ὧν ὁλ. Δ]ΔΔ𐅂𐅂𐅂 [παρὰ] τοῦ ἑλόντος ἱεροσύλου Διογνήτου σὺν δακτυλ[ίοι]ς τρισὶν καὶ τοῖς λίθοις τοῖς ἐνοῦσιν [ἐν αὐτοῖς]
ὧν ὁλ. ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· καὶ ἀργυροῦν ἐλασμάτιον ὁλ. 𐅂. καὶ τὸ ἐξαιρεθὲν ἐκ τῶν θη[σα]υρῶν· στεφανηφόρου Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ καὶ [περσικὸν]
τέτραχμον καὶ δραχμὴν καὶ ․․․․․․․ν τέτραχμον καὶ κιστοφόρον τέτραχ[μο]ν· φιλιππείους δραχμὰς 𐅂𐅂𐅂· δινάρια Δ[𐅃]
150 καὶ ἥμισυ· [ἀλεξ]ανδρ[είαν· ἐφεσίας Δ․․․․· συμμαχικὰ ΙΙΙΙ· ῥόδια — — — — — — καὶ στεφανηφόρου 𐅂Ι καὶ ῥοδίας — —
πλινθοφόρους — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ χαλκ[ὸν — — — — — — — — — —]· λεπίδια χρυσᾶ ἐκ τοῦ θησαυροῦ τοῦ
Ἀπόλλωνος Δ𐅃[· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλην λείαν] ἐν πλαισίωι, ἀνάθημα — — —
νης [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· σκάφιον, ἀνάθη]μα Αὔλου Γερραίου· γραμματεί-
διον δίπτυχ[ον] λελευκωμένον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ ἡ συγγ[ραφὴ ἡ]
155 [κατὰ Ἑρμ]ιονέων γεγραμμένη· καὶ [ἄλλα γραμματ]εῖα λελ[ευκωμένα — — — ἐν οἷς — — — — — — —] χρηματισ[μοί]· φιάλας χρυσᾶς
                                                    — — — — — —
                                                    — κ̣α̣νᾶ? τρ[ία]
                                                    — ῥοδίας —
                                                   —τα—
160 [δραχμὰς?] ἀττικὰς τ[ρεῖς· τέ]τραχμα στεφανηφόρα τέτταρα σὺν καττιτε-
[ρίνωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — τινα — — — — — — — — — — κὴν δραχμήν· δίδραχμ[ον]
                                         — καὶ στ[— — — — τέ]τραχμον φιλίππειον —
                                          — [συμμαχι]κὰς τρεῖ[ς ὧν] τ̣ὰ δύο ἀ[χρεῖα]
                                                     vacat
col. II c. 100 lines illegible
1          —α—
         —γ̣ρ̣αται κ—
         —ακοτα το—
[— — — — — —ωι καὶ — — — — — — — — — — καὶ δ[ακτυλίδιον? — — — — — — — — —· φιάλη]
5 [— — — — ὀμφαλὸ̣ν] οὐκ ἔχουσα· σκάφι[α τρία, ὁλ. ΗΗ]ΔΔΔ· ἡδυποτίδια δύο —
— — — — ἄλλα ἀργυρώματα παντοδαπὰ καὶ χηνίσκοι δύο —
— — — — — — ἄλλα παντοδαπὰ καὶ κηρύκειον —
[ῥ]υ[τ]ὸν δίκρουνον παρα[κατε]αγὸς τοῦ χίλους, ὁλκὴ σὺν τῶι [καττιτέρωι — — — — —· ταινία — — — — — — — — — — —, ἀνάθημα]
Ἀρχεστράτου· κρατῆρες δύο ἐπὶ βάσεως [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· θυμιατήριον ἔχον ὠ]-
10 [τ][ρια] δύο καὶ ἐρωτάρια τέτταρα οὗ ὁλ. σὺν τῶι ἀποπεπτω[κότι ἐπιπύρωι — — — — — — — — σὺν τῶι ξυλίνωι τῶι ἐνόντι]
ἐν αὐτῶι χωρὶς τοῦ χαλκοῦ ἐπιπύρου [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ζωιδάρια δύο — — — — — — — — ἐπὶ]
[μι]κ[υ]κλίου καὶ φύλαξ, [ὁ]λ. ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· τετρήρη ἧς [ὁλκὴ]
[— — — — — — φιάλη] ἐν πλινθείωι ὡς [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλην]
ἐν πλινθείωι ὡς ποδιαίαν καρυωτὴν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλ]-
15 λη λεία ἐν πλινθείωι ὡς παλαστῶν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη — — — — — — —]
․․ πρόσωπον ἔχουσα Ἀπόλλωνος [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη — — — — — —]
ἀνάθημα Νικηράτου, ὁλ. ΗΔ𐅂𐅂 —
— — — — — — — κυμβίον [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· κυμ]-
[βίον] Ἀρτέμωνος Μυνδίου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλο]
20 ἐπ’ ἄρχοντος Φιλοξένου —
             — ἄλλο ἐπ’ ἄρχοντος —
— — — ἀργυρώματα ἐν γλοτ[τοτόμωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλας — — — — ἀνάθημα — — — — — —]
[Τελε]στοκρίτου [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλας — — — — — — — — ἀνάθημα Μνη]-
[σι]κλέους καὶ Διογένου —
25 — — — — — — ἄλλα[ς] δύο [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἑστι]-
αιικὰ τρία, ὁλ. ΗΗ𐅃[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλας — — — —]
ταμιῶν Περιάνδρου καὶ Εὐξενίδου, ὁλ. [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄλλας]
ΔΔ, ἐπὶ ταμιῶν Ἐμπέδου καὶ Ἀπατουρίου —
ἄλλας καρυωτὰς τέτταρας —
30 ὁλ. Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· νόμισμα παντοδαπὸν —
ΧΗ· σκάφια Στησίλεω ἓξ καὶ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Μι]-
κύθου ἓν καὶ Μαντιθέου ἓν καὶ Δημητρίου ἓν καὶ — — — — — — — — — — — ὁλ. Χ𐅅Η𐅄Δ𐅂𐅂 —
                                          — ῥοδιακὰ δύο ὧν τὸ ἓν τετρυπημένον καὶ ․․․․
                                                       — ὁλ. ΗΗ· ἄλλην καρυωτὴν ἔχ[ουσαν]
35 πρόσωπον καὶ κύκλωι κεραύνια, ὁλ. Η· ἄλλην λείαν [— — — — — — — — — — — — — ὁλ. 𐅄]ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄλλην, ἀνάθημα Εὐτύχου, ὁλ. 𐅄
ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλας τέτταρας [— — — — — — — — — —· ἄλλην — — — — — — — 𐅄]ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλην λείαν, ἀνάθημα Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυ[νιδῶν, ὁλ.]
𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλας λείας δύο, ἀνάθημα τῶν αὐτῶν, ὁλ. [Η𐅄· φιά]λας τ[έτταρ]ας τὰς εὑρεθείσας ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι, ὁλ. Η[ΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂]·
ἄλλο λεῖον, ἀνάθημα Φιλοκράτου καὶ παίδων, ὁλ. ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλην καρυωτὴν πρόσωπον ἔχουσαν Ἡρακλέους, ἀνάθημα [Μαψιχιδῶν],
ὁλ. 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλην ἀ[κτι]νωτήν, ἀνάθημα Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνιδῶν, ὁλ. 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλην καινὴν ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή·
40 Δηλίων, ὁλ. ΗΗΔΔΔ· χύμα ἀργυροῦν [τὸ περιγενόμε]νον ἀπὸ τῶν ἥλων, ὁλ. Η𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· φύλλα χρυσᾶ ἀπὸ το[ῦ] στεφανίο[υ] τρία καὶ [πέ̣ταλα]
ἀργυρᾶ κεχρυσωμένα καὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — λιθάριον χυτ̣ὸν ἔχον ε— — — — — — — — — χρυσᾶ ἄστ[ατα]·
ἐν προχοϊδίωι τὸν τό̣κ̣ον? τὸν εἰσπραχθέντα ὑπὸ Φερεκλέους καὶ Θηρομάχου [τ]οῦ ἱεροῦ ἀργυρίου [— — — Η𐅄Δ]ΔΔΔ𐅃 καὶ ἱσ[τιαιικὸν]
ἕν, ὃ γίνεται εἰς ἀττικοῦ λόγον ΗΔΔΔΙΙΙ· φιάλην μεγάλην ἐν πλαισίωι ἔχουσαν πρόσω[πο]ν ἄστατον, ἀνάθημα Προυσίου· φι[ά]-
λια τέτταρα, ὁλ. ΗΗ· φαρέτρα χρυσοποίκιλτος ἔχουσα τόξον σκυθικόν, ἀνάθημα [βα]σιλίσσης [Στ]ρατονίκης· [ἄλ]λη ἑλληνικὴ διάχρυσος ἐ[πὶ]
45 κιονίου· ὑδρίαν χαλκῆν παλαιὰν πυθμένα οὐκ ἔχουσαν· ἐπιχυσίδιον χαλκοῦν ἐν ὧ̣ι δακτύλιοι παλαιοὶ σιδηροῖ ἐν οἷς κα[ὶ]
ὑπάργυρο̣ι̣· ἀρύταινα χαλκῆ παλαιὰ μό[νωτος] πυθμένα οὐκ ἔχουσα· λίθους ὄνυχας ΔΔ ὧν οἱ πέντε ἐρρωγότες, ἐνδεδεμένους κ[ύ]-
[κ]λω[ι] ἐν χρυσίωι ὧν οἱ δύο ἅλυσιν ἔχουσι [χρυσῆν]
[․․ πο]τ̣ηρίδιον, ὀνύχινον κα[τεα]γός, [ἀνά]θημα Κοίντου Ῥωμαίου· — — — — — κρυσταλλίνην ἐν καλιάδι, ἀνάθημα βασι[λέως Ἀντιό]χου·
τρίποδα λίθινον πόδας ἔχοντα ξυλίνους, λεοντόβασιν· ἡδυ[ποτίδια δύο — — — — — — —] περιηργυρωμένα ἄστατα — — —
50 ․․υ․ρο̣ν· χαρακτῆρες σ̣ι̣δηροῖ δέκα ὀκτώ· ἄκμ[ονες πέντε· Ἀπόλλωνα χαλκοῦν ἐπὶ βάσεως] στρογγύλης τριπάλαστον· [τραπέζας]
— — — — — — ὧν ἡ μία ἀνάθημα [— — — — — — — — — — — — — — —· ἀπόλλωνας — — — — ξυλίν]ους ΔΔΙΙΙ· ἀρτεμίσια ξύλινα Δ· [Διοσκού]-
[ρους ἐφ’ ἵππων] δύο καὶ ἵππ[ον]
         — [ὁ] τῆς Λητοῦς χιτ̣ὼ̣ν̣ α̣ —
․․․ ἄλλα — — — — — — — — — — ους ὁλ. 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ —
55                 — [ἐπ’] ἄρχοντος [— — — —, ἀνάθημα Σ]τησίλ[εω]
                                          — ἀντὶ τῆς κ[ύλικος ὁλ.] 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂 —
                                                 — ΔΔΔΔ[․․․ πτερύγιον τὸ ἀπὸ τῆς] Γοργόν[ος]
[τῆς ἀπὸ τοῦ θυρώ]ματος χαλκοῦν —
— — — ἀπὸ τοῦ θυρώματος· χηνίσκου τράχηλον τὸν ἀπὸ τοῦ κρατῆρ[ος] καὶ [δράκοντος] τράχηλον τὸν ἀπὸ [τοῦ αὐτοῦ — — —]
60                          — 𐅃𐅂𐅂𐅂· ψήγματα χρυσᾶ καὶ δακτύλιον καὶ λεπίδιον ἀργυρ[οῦν — — — —]
                                   — ὁλκὴ δρα. ΧΧΗ· ἐλασμάτιον ἀργυροῦν, ὁλ[κὴ — — — —· ψή]-
γματα [ἀργυρᾶ — — — — — — — — — —] καὶ ἀπὸ φιάλης κάλχη καὶ δραχμὴ χία καὶ ῥοδία, ὁλ. ΔΔΔ· δακτυλίδια ἀργυρᾶ δέκα δ[ύο — — — —]
[— — — — — τέτραχμα ἀττ]ικὰ γλαυκοφόρα τῶν πρότερον κοπέντων τοῦ στεφανηφόρου ἓξ καὶ στεφανηφόρος 𐅂 καὶ τριώβο[λοι]
            — μάχαιρα ξυλίνη κατεαγυῖα κολεὸν ἔχουσα ἐλεφάντινον· ὀδόντα ἐλέφ[αντος — — — — —]
65                         — ὧν ὁλ. 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· λεπίδας χρυσᾶς τὰς ἀπὸ τῶν ἀνδριάντων —
[— — — — πέτα]λον χ[ρυσοῦν? — — — — — — — — — — ὁλ.] 𐅃̣𐅂𐅂𐅂𐅂   vacat
face B.col. I.1  4 lines indistinct
5                     — ἄλλον ἐφ’ οὗ —
                      — 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ —
                  — ἄλλον ἐφ’ οὗ τὸ Λ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ Χ̣Χ̣Χ̣Χ̣𐅅̣𐅂̣· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὸ [Μ] ἔχον[τα]
                  — ἄλλον ἐφ’ οὗ τὸ ․ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ —
                     — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10                              — σιν· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὸ Ρ̣ ἔχοντα ῥοδίου ΧΧΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὸ [Σ ἔχοντα]
[— — — — — — — — — καὶ χύμ]ατα ἀργυρᾶ ὧν ὁλκὴ τοῦ μεί[ζονος] 𐅄̣ΔΔΔ, ὁλκὴ τοῦ ἐλάττονος 𐅄̣Η· ἄλλον ἐφ’ οὗ [τὸ Τ]
[— — — — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ] τὸ Υ ἔχοντα τέτρ̣[αχμα] ΧΧ𐅅[— — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὸ Φ ἔχοντα — — — — — — — —]Χ· ἄλλον [ἐφ’ οὗ]
[τὸ Χ — — — — — — — — — — — — — —]ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂, δίδραχμ[ον — — — — — — — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὸ] Ψ ἔ[χο]ντα φοινι[κοφόρου — — — — —]
                             — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — — — — — — — ΔΔΔΔ· ἄλλον [ἐφ’ οὗ τὰ] Α̣Α̣ [— — — — — — — — — — — — —· ἄλ]-
[λον ἐφ’ οὗ τὰ ΓΓ ἔχοντα ἱστιαιι]κοῦ ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΔΔ ἔχοντα ἱστιαιικο[ῦ] 𐅅̣ΗΔ — — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ Ε̣Ε̣ ἔ[χον]τα ἱσ-
[τιαιικοῦ — — — — — — — — — —]· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ Ζ[Ζ] ἔχοντα ἱστιαιικοῦ —
[— — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ] τὰ ΘΘ [ἔχοντ]α ἱστιαιικοῦ Χ𐅅Δ[— — — — — — — — — — — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΙΙ ἔχοντα] ἱστιαιικοῦ — — —
— — — ἄλλ[ον ἐφ’ οὗ τ]ὰ Κ[Κ ἔχ]ον[τα] φοινικοφόρου 𐅅̣[․․․․․․· ἄλλ]ον ἐφ’ οὗ τὰ Λ[Λ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ — — —]
20 [— — — — — — — — — — — — — — — ἄλλον] ἐφ’ οὗ τὰ ΝΝ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ ΗΗ𐅄̣[․․․․· ἄλλον] ἐφ’ οὗ τὰ ΞΞ [ἔχον]τα ἱστ[ιαιικοῦ ․․]
[— — — — ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΟΟ] ἔχοντα ῥοδίου — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ [τὰ ΠΠ ἔχοντα] τετράνομα — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλον [ἐφ’ οὗ] τὰ ΣΣ̣ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ 𐅄Δ𐅃𐅂̣𐅂̣ΙΙΙΙ· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ Τ[Τ ἔχοντ]α ἱστιαιι-
[κοῦ — — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ] τὰ ΥΥ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅂̣𐅂𐅂· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΦΦ — — —
— — — — — — — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΧΧ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ [․․․․· ἄλλον ἐφ’ οὗ] τὰ ΨΨ ἔχοντα ἱσ[τιαιικοῦ — —]· ἄλλον ἐφ’ οὗ [τὰ ΩΩ]
25 [ἔχοντα ἱστιαιικ]οῦ 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΑΑΑ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ ΗΔ𐅃̣𐅂𐅂𐅂𐅂̣Ι̣· ἄλλον ἐ[φ’ οὗ τὰ Β]ΒΒ ἔχοντα ἱστι-
[αιικοῦ — — —· ἄλλον] ἐφ’ οὗ τὰ ΓΓΓ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ κα̣ὶ̣? ․․․․․․․․ ι̣τ̣α̣· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΔΔΔ ἔχοντα ἱστι[αιικοῦ — —· ἄλλον] ἐφ’ οὗ
[τὰ ΕΕΕ — — — — — — — — — —]· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΖΖΖ [ἔχοντ]α ἱστιαιικοῦ ΗΔ𐅃̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΗΗΗ ἔχον[τα]
[— — — — — —· ἄλλον ἐ]φ’ οὗ τὰ ΘΘΘ ἔχον[τα ἱ]στιαιικοῦ Η𐅄𐅃̣𐅂𐅂· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΙΙΙ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ [․․․․· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ] ΚΚΚ
[ἔχοντα ἱστιαιικοῦ ․․․․․]· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΛΛΛ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ 𐅄ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΜΜ[Μ ἔχοντα ἱστιαιι]κοῦ
30 [․․․· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ Ν]ΝΝ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ 𐅃̣𐅂̣𐅂Ι· ἄλλον ἐ[φ’] οὗ τὰ ΞΞΞ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ Η𐅄· ἄλλον [ἐφ’ οὗ τὰ ΟΟΟ ἔ]χοντα
[— — — — — — —· ἄλλον] ἐφ’ οὗ τὰ ΠΠΠ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ Δ̣ΔΔΔ· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΡΡΡ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ [— — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ]
[τὰ ΣΣΣ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ] ΔΔΔ· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΤΤΤ [ἔχο]ντα ἱστιαιικοῦ Δ̣ΔΔ· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΥΥΥ [ἔχοντα ἱστι]αιικοῦ
[․․․․· ἄλλον ἐφ’ οὗ] τὰ ΦΦΦ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ Δ𐅂𐅂· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΧΧ[Χ ἔ]χοντα ῥοδίου 𐅄ΔΔ𐅂̣𐅂̣𐅂̣[․․․· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΨΨΨ]
[ἔχοντα ἱστιαιικο]ῦ ΔΔΔ· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΩΩΩ ἔχοντα ἱστιαιικοῦ Η̣Η [․․․․· ἄλλο]ν ἐφ’ οὗ τὰ ΑΑΑΑ [ἔχοντα ἱστι]αιικοῦ — — —·
35 [ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΒΒΒΒ ἔχοντα — — — —]ΗΔΔΔΔ𐅃ΙΙ𐅁· ἄλλον [ἐφ’ οὗ τὰ ΓΓΓΓ — — — — — — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ] τὰ [ΔΔΔΔ]
[ἔχοντα — — — — — — — —]ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂[— —· ἄλλο]ν ἐφ’ οὗ τὰ ΕΕΕΕ[— — — — — — — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ] τὰ [ΖΖΖΖ ἔχον]τα ἱστιαιικοῦ
[— —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΗΗΗΗ ἔχο]ντα ῥοδίου 𐅃̣𐅁· ἄλλον ἐφ’ [οὗ] τ[ὰ ΘΘΘΘ]
                       — [ἄλλον] ἐφ’ οὗ τὰ ΚΚΚΚ [ἔχ]οντα ἱστιαιι[κοῦ]
                             — [τέτραχ]μα ἀλεξάν[δρει]α — — — — — — — — — — — — — — υδιας — —
40                                     —ιακ․․․ ἔνουσι —
                                        ΛΛΙΑ
                          c. 40 lines indecipherable
82                                                                      — δύο —
                                                                     — του δα—
                                                      —λα δύο̣ ․․․․․․․α χρυσᾶ ․․․ΙΙ τας̣
85                                                      — κ̣λάσ̣μ̣α̣τ̣α̣ — — — — — — — —ια
                                       —ς τέτ̣τ̣α̣ρας, δ̣ύ̣ο̣ [ἐφ’] αἷς τὸ Γ, ἀνάθημα Ἀμμωνίου
                                         — στεφάνιον — — — — — — — — — — Δ𐅃ΙΙΙ․․․ΤΑΙΙ
3 lines illegible or lost in the break; in one of them the rubric:
[ἐν τῶι τῆς Ἀρτέμιδος ναῶι]·
90                                                          —ιλ̣λ̣․․σ—
                              —Η𐅄Δ̣Δ[— — — — — — φιάλ?]ην ῥαβδωτὴν ἐπιγρα[φὴν ἔχουσαν]
                              —𐅃̣· φιά̣λ̣[ιον — — — ἐπιγραφὴν] ἔχον· Ἀπόλλωνος Δηλ[ίου]
[— — — — — — — — — — φιάλη — — — — — — —, ἐπιγρ]αφή· βασιλεὺς [Ἄτ]ταλος Ἀπόλλωνι [Δηλίωι] χαριστήρι[α, ὁλ.] ΗΔ𐅂ΙΙΙ·
       — [ποτήριο?]ν λεῖον διάλιθον ἔχον ․․․․․․․․․, ἐπιγραφή· Φίλ[α βασιλέ]ως Θεοδώρου —
95            — δ̣<ι>άχ[ρ]υσος? ἐπιγ[ραφὴν ἔχων]· βασίλισσα Σ[τρατονίκη β]ασιλέως Δημητρίου Ἀρτέμιδι —
          — ους τ[ρ]εῖς, ἐ̣π̣[ιγραφή]· Ἀπ[όλλων]ος Δηλίου, [ὁλ. σὺν το]ῖς [λιθαρ?]ίοις ΧΧΔΔ𐅃̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣· πέτα[λα]
                    — πέταλα ὁλ. ΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙ — — — — — — — — — — χρυσίου̣ —
           — ψήγματα χρυσᾶ στεφάνων παντοδαπῶν [— — — — — — — σὺν το]ῖς πετάλοις καὶ —
 — ὁλκὴ σὺν τοῖς λιθ̣[αρί]οις 𐅄Δ — — — — —· κλάσματα καὶ ψή[γμα]τα χρυσᾶ
100            — φιάλιον [διά]λιθ̣ον̣ ἐπιγραφὴν ἔχον· Δημοσῶν [Μυ]κό[νιος ὑπ]ὲρ Α̣ὐτο․․․ου Ἀρτέμιδι δ̣ε̣[κάτην, ὁλ.] ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· στ[έ]-
[φανον — — — — — — — — —]ας ὧν ὁλκὴ σὺν τοῖς λιναρίοις ΗΗΔΔ𐅃· στέφανον δάφνης ὁλ[κὴ σὺν τοῖς λιναρ]ίοις ΔΔΔΔ𐅃· στέφαν[ον — — — — —]
             — λιθάρια καὶ — — — — — —· ἄλλον δάφνης [— — — — — — — σὺν τ]οῖς λινα[ρίοις]
             — ΔΔΔΔΙΙ· ἄλλους δύο ἐν τῶι αὐτῶι δάφνης καὶ μυρρίνης κα[ὶ]
  — [ἄλλον — — δά]φνης κατεαγότα οὗ ὁλκὴ ΔΔ𐅃· ἄλλον δάφνης κατεαγότα οὗ ὁλ. ΔΔΔ𐅃· ἄλλ[ον]
105             — [ὅρμον οὗ ὁ] λέων καὶ [ὁ] ταῦρος καὶ οἱ [γρ]ῦπες σὺν κόσμωι καὶ̣ ι̣στα? —
                 — σὺν τοῖς λιθαρίοις καὶ λιναρίοις 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· μηνίσκον λίθους ἔχ[οντα]
                  — ν καὶ περισκελίδιον ὁλόχρυσον, ὁλκὴ σὺν τοῖς λιθαρίοις ․․, ἀν[άθημα]
                 — ἀντὶ λ̣․․․․․ ὁλκὴ σὺν τῶι ․․․․․ωι τ̣ῶ̣ι̣ περικεχρυσωμένωι καὶ σὺν τε̣ —
    — [περιδέραια] ἐπὶ [ταινιδί]ου βασιλέως Δημητρίου καὶ περισκελίδια τρία ὧν τὸ ἓν —
110    — [χρυσοῖ — — ἀνάθη]μα Κοίντου· τύπιον μητ[ρωικ]ὸν καὶ δακτυλίδια χρυσᾶ δύο ὧν τὸ ἓν λίθ[ον ἔχον]
 — [ζμαράγδιον ἐνδεδε]μένον ἐν χρυσίωι, ὁλκὴ σὺν τῶι λίθωι 𐅃𐅂̣𐅂̣ΙΙΙ· [ὁρμίσκον] ἀκιδωτὸν ἐπὶ ταινιδίου οὗ —
 — [χρυσίον παντοδαπὸν] σὺν δακτυλίοις ἓξ καὶ πόρπηι καὶ δακτυλίωι, ὁλκὴ σὺν τοῖς ὑπαργύροις καὶ ὑποχ[άλκοις καὶ τῆι πομφό]-
[λυγι τῆι ξυλίνηι τῆι περικεχρυσωμένηι] Η𐅄ΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ· καὶ τοῦ ἀπολομένου τὸ ἀνενεχθὲν ὃ ἀνήνεγκεν ὁ [ἱερὸς] παῖς Στέφανος ΔΔΔ[𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλο χρυσίον]
[παντοδαπὸν τὸ ἀνενεχθὲν παρὰ] ἱεροποιῶν Θεοδώρου καὶ Τιμοξένου 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ· ψήγματα παντοδαπὰ ὁλ. 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ἄλλα τὰ ἐκ̣ —
115                    — α̣․ φωκαὶς ὁλ. ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ψήγματα χρυσᾶ καὶ ὑπάργυρα καὶ —
           — φιάλην καρυωτὴν ἐν πλινθείωι ἔχουσα<ν> ζωιδάρια δύο, ἀνάθημα Ἀριστοκύδης —
[— — — — —· ἄλλην — — — ἔχουσαν — — — —] καὶ κύκλωι πρόσωπα δέκα δύ[ο, ἀνά]θημα Φ̣ί̣λ̣ας τῆς Ἀλεξάνδρου —
           — [ἄλ]λην καρυ<ω>τὴν [ἐ]ν πλινθείωι ἔχουσαν ζωιδ[άρια]
           — [ἄλλην] καρυωτὴν πρόσωπον ἔχουσαν, ἀνάθημα —
120                  — ἄλλην καρυωτὴν ἐν πλινθείωι, ἀνάθημα Κώιων· ἄλλην λείαν —
                 — ἄλλην καρυωτὴν ζωιδάρια ἔχουσαν —
․․․․․․․․․․ς· ἄλλην — — — — — — — ον ἔχουσαν, ἀνάθημα [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλην — —]
[— — — — — — — — ἀνάθημα Ν]υσίου· ἄλλας δύο ὧν ἡ μία λεία οὐκ ἐντελ[ής ․․․․․], ἡ δὲ ἄλλη —
 — [ἄλλην — — πρόσ]ωπα ἔχουσαν δέκα δ[ύο]
125  — αὕται εἰσὶν ἐν πλινθείοις —
[ἄλλην — — — — — — ἔχουσαν] πρόσωπα τρία καὶ κύκλωι στέφανον̣, ἀνά[θημα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλην]
[καρ]υωτὴν πρόσωπα ἔχουσαν δύο καὶ κύκλωι στεφάνους [ἕξ, ἀνάθ]ημα Φίλας τῆς Θε[οδώρου]
           — [φιάλην μεγάλ]ην δια[πεπτωκυῖ]αν τὴν ἀπὸ τοῦ Κερατῶνος [— — — — — — — — — — — — — —· ἁλύσιον — — — — — —]
[— — — — — — — — — ὁλκὴ] ΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ ἀκριβεῖς· [μῆ]λα τὰ ἀπὸ τῆς ἁλύσεως —
130 [ἀνδριαντί]δια Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμιν [ἐπὶ βάσεως] ξυλίνης [ἄστα]τα, ἀνάθημα —
[— — — — σὺν — — — — —] ψήγμασι ὁλ. ΔΔΔΔ𐅂𐅂· οἰνοχόην ἐπιγραφὴν ἔχουσαν· Δή[λιοι] Ἀπ[όλλωνι]
                      — ψήγματα ἐπίχρυσα καὶ ὑπάργυρα —
[— — — — — — βοτρυω]τά, ἀνάθημα Κρίτωνος Συρακοσίου, ἄστατα —
[— — — — — — τετράνομ]ον· δίνομον· δραχμὴν ἀλεξανδρείαν —
135                — ἀργυρωμάτων παντοδαπῶν· ὁ πρῶτος ῥυμὸς —
𐅆ΗΗΗΗ· ὁ δεύτερος ΧΧΧ· ὁ τρί[τος] ΧΧΧΧ· ὁ τέταρτος ΧΧΧ —
            — ὁ ἔνατος 𐅆· ὁ δέκατος 𐅆—
                — ὁ τρεισκαιδέκατος —
ὁ ἑπτακαιδέκατος 𐅆ΧΗΗΗ· ὁ ὀκτωκαιδέκατος —
140                    —χειου Η𐅄̣— — — — — — — — — — ΧΧΧ𐅅ΗΗΗ—
            — [ἀρ]γυρο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ ἀπ—
                                                      — ἀνάθημα Ι․σαιου Κώιου —
                                                     12 lines indistinct
                                                      — δακτύλιον κε—
145                                                          —ενεο—
                                                      —λημνισκ—
                                                        —ιονι—
                                                      — ἄστατον —
160               — [Διον]ύσιος Ἰάσονα Φ̣ι̣[λοκλέο]υς? τὸν προφήτην — — c.12 — — ἔχον
                       — ἀνέθηκεν Τημά[λλατος Γερρ]αῖος, ὁλκὴ [κατὰ τὴν ἐπιγραφ]ὴν σὺν τοῖς
                                       — [ἐπὶ] βάσεως ἐλεφαντίνης ἄστατον· ἐσθῆτα τῆς θεοῦ
              — ἐπιγραφή· ὁ δῆμος ὁ Ἀθην[αί]ων· κλεῖδα κλειδουχικὴν σιδηρᾶν ἔχουσαν προτόμην
[λέοντος — — — ἐφ’ ἧς] ἐπιγραφή· Στρατ[ονί]κη Ἀντιφῶντος ἐγ Μυρρινούττης, ἄστατον· φιάλιον
165       — χ̣α̣ρ̣ι̣στήρια Ἀρτέμι[δι ἄστατον?]. καὶ τάδε προσπαρέδωκεν ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι Ἀρχι[άδης]
                           2 lines indecipherable
                                  vacat
col. II.1                              5 lines effaced
6                                          — τύπια προσ—
                                                  —λε․․ην σατο̣απιλ—
                                                     — — — — — — —
                                                     — — — — — — — — — — — —
10                                                     — χαλκῶν τ[․․․․ ξ]ύλινον ασ․․
                                                   — ἄστατα ․․․․․ χαλκᾶ δύο —
                                              — [παν]τοδαπὰ καὶ πλακ—
                                              — ἀνδριαντίδια χαλκᾶ π․․․․․․ο̣ι̣ς̣. χρυσᾶ· ἐνώι-
[δια — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθ]ημα — — — — —
15                                     — ἀνάθ[η]μα Ὀλυμπιάδος ΤΙ— — — — — — — ἀνά[θημα — — —]
                                — ουλας· ἁλύ[σι]ον ἐπὶ σανιδίου, ἀνάθημα Ξεναρίστης· τύπια ․․․
                                                                 —𐅂𐅂ΙΙ, ἀνάθημα Νικησοῦς ․ερ̣ια․
      —ης και — — — — — — — — — — — — χρυσ— — — — — μενον οὗ ὁλ. ΙΙΙΙ𐅁, ἀ[ν]άθημα Ἀλεξάν-
δρας Κώιας καὶ σ— — — — — — — — — — — — καὶ χρυσᾶ τύπια παντοδαπὰ σὺν εν․θαρίοις. ΝΙΑ̣Ρ․․
20 — — — — — —αμι— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τύπια ΔΙ παντοδαπὰ ἄστα[τα]
                                           — νίκας ἃς [εἶχ?]ε Ἀφροδίτη· ἄστατα —
                                             — ἀργυρᾶ περικεχρυσωμένα —
                                          — [ἀνάθη]μα Ἀριστοκύδης ἀ̣ν̣α̣ —
                             5 lines indistinct
29                                                                 — ἀνάθημα ․․
30                                                                 — δυο ἐν․․․․
                                                               —οι ἄστα[τοι?]
                                                              —ν καὶ χιτῶν[α]
                                                     — καὶ ἀπ․․․․․ακον παρὰ τῆς
                                     — αγον ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἀλεκτ[ρυόνα? ․․․․]
35 3 lines indistinct; in one of them the rubric:
[ἐν τῶι ναῶι ἐν ὧι τὰ ἑπτά]·
40                                                            — στλεγγίδια θεωρικὰ πλε[ίονα]
                                                                     — ἔλ̣αφος —
                                                 — [ἀνεπί]γραφον· ἄλλην λείαν —
                                                         — ἀνάθημα Νικοκλέους —
                                                         — ἀσπίδα, ἀνάθημα Τίτου —
45                                                                — ἐν πλινθείωι —
                                                         —τος Ἀθηναίου· φιάλην ἐ̣ν̣
                                                      — [ἐν π]λα̣ι̣σ̣ίω̣ι̣, ἀνάθημα
                                           — ἀνάθημα Ἀ̣ντι․․κ̣ου· τύπια —
                    — [ἀκροστόλια — — —] ἀ̣ν̣ά̣θ̣ημα Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων ἀπ[ὸ]
50 [τῆς — — — ναυμαχίας· ἄλλα — — — — — — — — —, ἀνάθημα Ἀθη]ναίων καὶ τῶν συμ<μ>άχων ἀπὸ τῆς περὶ Νάξον ναυ-
[μαχίας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]· πινάκιον πεπλαισιωμένον ἔχον γραφὴν
                                               αιας ․․․․α̣ς̣ καὶ θυ[ρί]δας ἐν ․․․
                                              —σ—
                                     — ἀστάτους ἐφ’ ὧν ἐπιγραφὴ —
55                                              —ήμου —
                                             —μαχ—
               c. 16 lines effaced or lost in the break
72                                                              —ΙΙΙ σιδ[ηρ]
                                                    — ἐχούσας κ̣α̣ὶ̣ ν—
                                                     — [ἔχο]υσαν πύξον τρ—
75                                                             — χυμάτια χρυ[σᾶ]
                                          —τηθέντ[α] τοῖς ․α—
                       —ντος ΛΙ— — — — — — — — ες δύο ἔχοντε[ς]
στ̣— — — — — — — — — —δ̣η․ου τοῦ ἀπὸ τῆς λ̣α̣μ̣[π․․․․․] μναῖ Δ· δορατ—
δυ— — — — — — — — — — ἀκρ̣ο̣στό̣λια ἐπιπ—
80 του· τύπ[ια? — — —]εν — — — — — — — — — — — — — — — χύματα λεπτοῦ —
ταρ․․․․․․επικ̣․․․ιδα․․․ ἀσπίδος πήγασος ․․․ημαι δύο· ἱππάριο[ν]
      — [ὁλ]κὴ μνα[ῖ ․ ἀ]π’ ἀνδριάντος Η․․․ΥΕΝ#⁷․․ΥΛΙ․Υ. ἐν [τῶι προδόμωι τοῦ Πωρίνου]·
[φιάλην — — πρόσ]ωπον ἔχ[ουσ]αν Ἀπ[όλλω]νος, ἀνάθημα Δηλιάδων, χορεῖον ἐπι[δ]όντος Πτολ[εμαίου· ἄλλην — — — — — — —]
[— —, ἀνάθημα ἀρχι]θεώρου Πεισιστράτου· ἄλλην καρυωτὴν ἐν πλινθείωι [ὡς ποδ]ιαίαν πρόσ[ωπον ἔχουσαν]
@@@@@@@_ [A)/LLHN E)]N P[2L]2INQEI/WI W(S PODIAI/AN, A)NA/QHMA *PASIKRA/TOU *(R[O]DI/OU: A)/LLHN LEI/[AN] _
85         — [ἄλλην κ]αρυ[ω]τὴν ἐν πλιν[θ]είωι πρόσωπον ἔχουσαν Ἀπόλ[λ]ωνος τριῶν ἡμιπο[δίων]
  — [ἄλλην καρυω]τὴν ἐν πλινθείωι ὡς παλαστῶν τριῶν, ἀνάθ[η]μα [ν]αυάρχου καὶ ν[εῶν καὶ τριηράρχου· ἄλλην]
              — ἀ̣νάθημα Δηλιάδων χορεῖον· ἄλλας τρεῖς ὡς παλασ[τῶν τριῶν]
                — 〚— — — — — — — — — — — — — — — — —〛 ἄλλην —
90       — [ἄλλην κ]αρυωτὴν ἐν πλινθείωι ζωιδάρια ἔχουσαν, ἀνάθημα θεω̣[ρῶν]
             —α̣τα οὐκ ἔχον· λεπίδα χρυ̣σῆν ἐπὶ ταινιδίου· ζωιδάρι —
               —ρυθέν· κογχίον ἀργυροῦν ἐμ πλινθείωι, ἀνάθημα Ε[— — — — — — —. ἐν τῶι τῆς Ἀφροδίτης — — —]
              — [ἐνώιδια? — — — — — κεχρυ]σωμένα· ἡ θεὸς ἔχει· ἀφροδίσιον —
                           — [ἄλλα λί]θινα δύο ε—
95                     — [κιγκλίδες ἔχο]υσαι χ[ελώνια· Ἔρως χ]αλκοῦ[ς· πίνακες εἰκονικοὶ πρὸς] τῶι τοίχωι —
                           — πίνακες ὀροφικ[οὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]· κλεὶς ἀνάπαιστος. ἃ καὶ π[αρέ]-
[δωκεν ἡ ἱέρεια — — —· θυμιατήρι]ον χαλκοῦν ἐξαρ[— — — — — — — — — — — ζω]ιδάρια μικρὰ ξύλινα [τρία· χι]τῶνας ἀ[να]-
[κειμένους — — — — — — — — — —· ἄ]λλον ἐρεοῦν παιδι[κὸν — — — — — — — —]ος καινόν· τύπιον ἐν ὧι [πε]ριστέριον —
να πυξ — — — — — — — — — — — — ὧν ὁλκὴ ΙΙ· στηλ[ύδριον? — — — — —· ὑπο]δημάτων ζεύγη τρία· πινάκ[ια] ἀναθεματικὰ τρία·
100 θυμιατή[ριον λίθινον· — — — — — — —] μυδρὸν ἔχου[σα — — — — ἔφασαν? δ]εδωκέναι [τὸν] στρατηγὸν Δύλιο̣ν [Λε]υκίου ὁλ. 𐅂𐅂· χιτῶν<α> λινοῦ[ν]·
χιτῶνα χ— — — — — — — — — — κρυσταλλινο— — — — — — — — — — — — — — — — — —τιαχ̣α τέτταρα. πίνακα εἰκονικὸν ἱερείας. ἐν τῶι
τῆ[ς] Ἀγαθῆς Τύχη[ς]· ἄγαλμα λίθινον Ἀγα[θῆς Τύχης ἔχον Ἀμαλθείας κέρ]ας [περι]κεχρυσωμένον· σκῆπτρον ξύλινον· ζῶια λίθινα δέκα· τού-
των ἓν κα[νοῦν ἔχει — — — — — — — — —· φιάλαι λίθιναι] τέτταρες· πινακ[ίσκον λίθιν]ον· κ[όγχ]ους δύο θαλασσ[ίους]
[ἐν] θήκαις τὰ ἄκρα [ἔχοντας] κεχρυσωμ[ένα· κέρας ἔχον τὸ κάτω μέρος π]ρόσθετον, κοσμοποίησιν ο[ὐκ] ἐντελῆ ․․․
105           — πίνακας [ἐμβλ]ήτους γρα[φὰς ἔχοντας τὸν μὲν ἐξ ἀριστερῶν, τὸν δὲ ἐγ] δεξιῶν τῶν ζωιδίων· χελών<ην> ὑπὸ τῆι τραπέζηι· τρύφακ[τον]
[λίθινο]ν ἔχοντα ἥλους ΔΙΙΙΙ κ[αὶ — — — — — — — — —· κιγκλίδα ξ]υλίνην· [πίλ]ους λ[ιθίνου]ς ἐν πίναξι λιθίνοις δύο· κ[ρι]οῦ κεφαλ[ὴν]
[λιθίνην ἐν π]ίνακι λι<θί>νωι καὶ [φύλακα χαλκοῦν περιηργυρωμέ]νον· θυμιατή[ριο]ν λίθινον κατεαγός· ἐπὶ τῶν ε[ἴ]σω θυρῶν ἀσπι-
[δίσκας χαλκ]ᾶς δύο. ἐν τῶι προδόμωι· [— — — — — — — — — — — — β]άθ̣ρ̣α λίθινα̣· στήλας λιθίνας ἐν τῶι τοίχωι δύο [τύ]πους ἔχουσας ἐντ․
          — [λευκώματα — — —] ἀναγραφὰς ἔχοντα, ἀστρολογίαν Εὐδόξου, [καὶ ἐπ]άνω τούτων ․․․․
110         — [πίνακες — — διαζωμα]τικοὶ γραφὰς ἔχοντες· ἐπὶ τῶν ἔξω θυρῶν ἀσπιδίσκη χαλκῆ· κλεῖς
    — [πῖλον — — — ἔχοντα ἐφ’] ἑαυτοῦ ζωιδάριον χαλκοῦν ἐν ναιδίωι ἀργυρ<ῶι>, ἀνάθημα Νεμερίου·
            — [ἐπίθεμα] θυμια[τηρί]ου̣· ζωιδάριον Ἀφροδίτην λιθίνην. ἐν τῶι Ἡραίωι· ἄ[γαλμα]
        — [τράπεζαι — — — ὧν] ἡ μία [ὑπότυψ]ιν ἔχει· θυμιατήριον ξύλινον πε[ρ]ικ[εχαλκωμένον]
                              — ν καὶ ἐ[πίσπασ]τρον ἕν· ἀσπιδίσ[κας] τρεῖς —
115                               — [πιν?]άκια —
@@@@@@@@@@@@@@_ [E)N TW=I *KUNQI/WI _ _ _ _ ZW/IDIA DU/O] W(S PODIAI/A E)NTELH= *DIO\S KAI\ *)AQHNA=S _
                                  2 lines indistinct
                                           — θυμιατήριον ἀργυροῦν [οὗ] ὁλ. Η· ἄλλο Η․․․
120               — [ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι· — — — — δακ]τύλιον [ἐπὶ ταινιδί]ου λ[ίθ]ον ἔχον[τα, ἀνάθημα Λυσ]ιδίκης τῆς [Ἀπη]-
[μάντου — — — — — — — — — — — — — — —. ἀργ]υρᾶ· ἄστατα· φιάλην [— — — — — — —, ἀνάθημα Ἀριστο]θάλου· σ[κά]-
[φιον — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλιον — — — ὡς π]αλαστῶ[ν δύο, ἀνάθημα Ἀρι]στοθάλου· [ἄλλο — — — — ὡς] δακτύλων δ[έκα]
                 — [ἄλλο — — — ὡ]ς παλαστῶν τρ[ιῶν — — — — — —· σκάφ]ιον ὡς δακτύ[λων ὀ]κτώ, ἀνάθημα Βουληκρά[του]
                 — [φιάλην — —] ὡς παλαστῶν τριῶν, ἀνάθημα Κλεοκρίτου —
125                                                              — [ἄλλην — — —], ἀνάθημα Σκ̣[υλ]-
[λίχου — — — — — — — — — — —· φιάλιον — — —, ἀνάθη]μα [Ἀρ]ιστοβούλου· — — — — — — —, ἀνάθημα ․․․․ιου· φιάλην ․․
                                 — [ἄλλο — — ὡς] δακτύλων [δέ]κα, [ἀνάθημα Δημητρίου· φ[ιά]-
[λην — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλ]λην ζώιδια ἔχουσαν ἐπίχρυσα
                                                             — [ἄλλην] ὡς δακτύλων τριῶν, ἀνά-
130 [θημα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθημα] Θεοδότου τοῦ Εὐ[βί]ου· ἄλλο λε[ῖον]
                                          — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
                                                            ἀνάθημα Κλεοκρίτου·
                                                          — — — — — — — — — — —
                                                            — [φ]ιάλην, ἀνάθημα Γερύλλ[ου]
135                                        — ἐπίπυρον· σικύαν· ἱπποκένταυρ[ον ἔχοντα δαιδία· ․․․
17 lines indistict; in one of them the rubric:
[ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι τῶι ἐν νήσωι]·
153            — ἄλλη —
                Η
155              — — —
        —Π ἐφ’ ὧν το
        — ἀνάθημα ․․ση—
       — ἄλλη —
    2 lines indistinct
161                                          — ἀνάθημα Ἀφθονήτου —
                                         — — — — — — — — — — — —
                                         — [ὡς] δακτύλων τεττά[ρων]
τ․․․ ἄλλην φιάλη[ν — — — — — — — — — —] ἀνάθημα Ἀ̣σ̣․․․το—
165 χη δάκτυλον, ἀνά[θημα]
                          5 lines indistinct
face C left.col. II.1                χαλκᾶ·
[ἀρ]τεμί[σιον ἐπὶ βάσεως λιθίν]η̣ς καὶ κυνάριο[ν]
παρεστηκός· ἀρτεμίσιον ἐπὶ βάσεως χαλκῆς
καὶ κυνάριον παρεστηκός· λιβανωτίδα ἔχουσα[ν]
5 νίκην ἐπὶ τοῦ πώματος· θυμιατήριον τὸ ἐζω-
μένον καθεστός· ἀετός· κυνάριον μελιταῖον· ἀρτ[ε]-
μίσιον ἐπὶ βάσεως λιθί[ν]ης, ἀνάθημα Ὀνομακ[ρί]-
της· μικρ<ὸ>ν ἀλεκτρυόνα καὶ ἄλλα χαλκώματα·
αὐτὰ ἐν κρατηρίωι· ἀπὸ ταινιδίου ἀετός. ἐπὶ τοῦ [τρυ]-
10 φάκτου· θυμιατήριον πομπικὸν κατεαγὸς καὶ κο[λο]-
βόν. ἐπὶ τῆς τραπέζης· ἀρτεμίσιον ἐπὶ βάσεως λιθίν[ης]
ἔχον ἐν ἑκατέραι δᾶιδα καὶ παρεστηκότα κυνά-
[ρια] δύο, ἃ ἀνέθηκεν Ἀφθόνητος· ἀρτεμίσιον τὸ μετε-
νεχθὲν ἀπὸ τοῦ [βω]μ[οῦ], ἀνάθημα Ἀσκληπιάδου· ἔ-
15 [λ]ασμα λαμπάδος σιδηρᾶς· κάτροπτον τετράγω-
νον· λύχνους μονομύξους δύο· νίκη πτέρυ<γ>α μία[ν]
ἔχουσα· λιβανωτίδιον πῶμα οὐκ ἔχον, διαπεπτωκό[ς]·
κυνάριον, ἀνάθημα Λευκίου, κολοβόν· λύχνους τρ[ι]-
μύξους δύο· διμύξους δύο· πινακίσκον ἕνα, ἀνάθ[η]-
20 μα Διοφάντου τοῦ Ἡρακλίτου ․λ̣․ο̣υ̣· θυμιατήριο[ν]
ἀρτεμίσιον διεζωμένον ἔχον, ἐπὶ βάσεως λιθίνη[ς],
ἀνάθημα Ε̣ὐ̣κράτου· ἀπολλωνίσκον ἐπὶ βάσε[ως]
λιθίνης, ἀνάθημα Περιάνδρου· ἔλαφον καὶ κυνά[ρι]-
[ον] ἐπὶ βάσεως λιθίνης, ἀνάθημα Ἀγά[θω]νος· ἀνδ[ρι]-
25 αντίδιον ἐπὶ βάσεως λιθίνης ἔχον ἐν τεῖ [μὲν χει]-
ρὶ τῇ δεξιᾶι πῆχυν σιδηροῦν, ἐν [δ]ὲ τεῖ [ἀ]ριστε[ρ]ᾶι χ[ε]-
[λώ]νην, ἀνάθημα Νικομάχου· ἀρτεμίσιον ἐπὶ [βά]-
σεως λιθίνης δᾶιδας ἔχον ἐν ἑκατέραι τ[ῶν χειρῶν]·
ἀ̣π̣ο̣λλω̣νίσκον ἐπὶ βάσεως λιθίνης ἔχοντα ἐ[ν]
30 τῆι δεξιᾶι δάφνης κλάδον ․α․․κα․․․ς· [ἄγαλ]-
μα τῆς θεοῦ καὶ κύνα φύλακα παρεστηκότα
             — ων καὶ ἄλλα ζ[ώιδια]
         — [κ]αὶ ἄλλα κολοβὰ ὀκ̣τ̣ὼ̣ καὶ ἄλλα —
                                    — πινακ—
35               —χουν — — — — — — — —, ἀνάθημα
             —νης· ἄλλ — — — — —ς, ἀνάθημα ․․
                —φ․․αντοις σ—
              καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς κυνάριον· τρ̣άπ[ε]-
[ζαν? — — — — — — — — τριό]δοντας τέτταρας —
40                              —α̣ν ξυλίνη̣ν —
                           — [κ]λεῖδες τοῦ ἱ[εροῦ]
                              —ς χαλκῆ —
                     — [ἀγάλ]ματα παιδι[κὰ]
                               — ἐν πλ[ινθείωι?]
45                                 — — — — — — — —
                           — Τυρίου. χ[ρυ]σᾶ· [στέφανον]
[ὃν ἡ θεὸς ἔχει] ἐπὶ τῆς κεφαλῆς [νίκας ἔ]χοντα π[τελεΐ]-
[νας δέκα, ὁλ. σὺν τοῖ]ς ἀπο[θραύμασι καὶ λί]νωι Δ[ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· — —]
                     — — — —
50             — ἀνάθημα —
            4 lines lost
55 [ἐνώιδια στρογγύλ?]α δύο καὶ εχ—
            — στλεγγ[ίδιον]
           — ἐρωτίσκοι —
             𐅂𐅂· στεφάνιον [διαπεπτωκὸς οὗ ὁλ. 𐅂ΙΙΙ]·
[τύπιον καὶ] ἀμφιδέξιον
60            — φεαδωκα —
           — ακεν․ατων κη—
            — ἀνέθηκεν Φιλώτα —
          —ς παρέδωκεν ὁ ἱερεὺς Τιμ—
           —ς· ἄλλον —
65                    —ΙΙΙΙ𐅁· κα—
            —π—
       — [ἀν]άθημα Ἀπολ[λωνίου]
c. 40 lost in the break or illegible; in one of them the rubric:
[ἐν τῶι Θεσμοφορίωι]·
70
108 ἄλλη [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄλλη? — —]
ὡς πηχυαία —
110 ἐπὶ σ[ανιδίου]
νοῦν ἀργυροῦν [— — — — — — — — περίχειρα? — — — τέτ]-
ταρα —
σκύφιον —
𐅄ΔΔΔΔ𐅃 —
115 κο̣ίκωι [— — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλιον ἄστα]-
τον [ὡς] τρι[δ]άκτ[υλον], ἀνάθημα [Ἑστιαίας· δαιδία ἀρ]-
γυρᾶ περικεχρυσωμέν[α] δέκα ὡς τριπάλαστα ․․․
               — [φι]άλη ζώιδ[ια ἔχουσα — — —· ἄλλη]
λεία ἧς [ὁλ. — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη λε]-
120 ί̣α ἧς ὁλ. ΔΔΔΔΙ𐅀̣· ἄλλη λεία [ἧς ὁλ.] ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙΙ𐅀· ἄλ-
λη λεία ἧς ὁλ. ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἄλλη λεία ἧς ὁλ. ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
[θυμιατή]ριον· βωμίσκον οὗ ὁλ. 𐅄ΙΙΙ· [— — — — — — λιβανω]-
[τίδα ἔχουσαν πόδας τρ]εῖς καὶ [πρόσωπο]ν Δήμητρ[ος], ὁλ. 𐅄𐅃𐅂·
[— — — ὑδρίδιον? — — — — — — — — — — — ο]ὗ ὁλ. Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. σκάφιον λεῖον,
125 ὁ̣λ. ΔΔΔΔ[𐅃]𐅂̣𐅂̣𐅂̣[ΙΙΙ? — — — — — —· περι]σκελίδιον κεχρυσωμένον
— — —· σκέλος [ἐ]πὶ σανι[δίου] ἄστατον, ἀνάθημα Σω̣σ̣ά-
[νδρας]· πλακοῦς περιηργυρωμένος ἄστατος [ἐπὶ]
[σανι]δίου, ἀνάθ[ημα] Ε̣ὐ[τάκτ]ου· ὀφθαλ[μο]ὶ δ[ύο ἐπὶ σα]-
[νιδίου, ἀν]άθημα Κτησίππου· ἄλλα ὀφθάλμια ἐπὶ σανιδί-
130 [ου] ἀνεπίγραφα· πλακοῦς ἐπὶ σανιδίου ἀνεπίγραφος.
[καὶ] τ̣άδε χρ̣υσᾶ· ὀφθαλμὸς καὶ παιδίον οὗ ὁλ. — —
καὶ ἃ προσπαρέδωκεν [ἡ ἱ]έρεια· δαδία ἀργυρᾶ δέκα
ἐννέα σὺν τῆ<ι> λεπίδι ὧν ὁλ. ΔΔΙΙΙ· δαδίον ὡς π[η]-
χυαῖον οὗ ὁλ. Δ̣𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· [δαδία λεπ]τ̣ὰ κ[α]ὶ τύπια ὧν ὁ[λ.]
135 𐅄̣𐅂𐅂· δακτυλίους [κρυσταλλίνους δύο].
                      vacat
Search Help