[ ] Att. — med. s. II p.
See also:
1 [καθ’ ὑπομ]νημα[τισμὸν τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς ἡ δεῖ]-
[να] πόλις κ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[Με]νάνδρ[α]ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․ικοσ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 ․․․αρισ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․σαιου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․σπ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․ιω — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․κι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 ․․ο[․]χ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ομ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․π[․․․c.9․․․ ἀγω]νοθετ[ήσαντος — — — — — — — — — — — —]
․․․ιο[․]κα#⁷#⁷[․]α․․․ατ — — — — — — — — — — — — — — — —
[το]ῦ δήμου, νεοποιοῦ τ#⁷#⁷ — — — — — — — — — — — — — —
15 ․․ Μινδίου Ἀμύν̣ου — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ γ̣ρ̣αμματέ[ως τ]οῦ δήμου καὶ ἀρχιερ[έω]ς τῆς Λ․․․c.11․․․․
․․․c.11․․․․ως Γαίου {καὶ} Κλ · Τιτιανοῦ ἀγορανόμου, γυ[μνα]-
[σιάρχ]ου τῆς [π]όλεως, γραμματέως τοῦ δήμου κ<αὶ> πρυτά[νεως]·
ἀδελφιδῆν Γαίου Κλ · Τιτιανοῦ συνκλητικοῦ, χειλιάρ[χου],
20 δεκέμβερος, ταμίου ἐπαρχείας Ἀχαίας, δημάρχου κ[αὶ]
στρατηγοῦ Ῥωμαίων, ἡγεμόνος Κρήτης· θυγατέρα Φ[ιλίπ]-
πης Κλ Δημοστράτου Ἀθηναίου, ἄρξαντος ἐν τῇ [πατρίδι]
τὴν ἐπώνυμον ἀρχήν, στρατηγήσαντος ἐπ[ὶ τὰ ὅπλα],
γυμνασιαρχήσαντος, κηρυκεύσαντος τῆς [ἐξ Ἀρείου]
25 πάγου βουλῆς, ἀγωνοθετήσαντος Παν[αθηναίων]
καὶ Ἐλευσεινίων, ἐξηγητοῦ μυστηρί[ων, ἱερέως]
            Ἐρεχθέως Ποσειδῶνος.
Search Help
Contact Us