[ ] Delos — mid-3rd c. BC
1 [— — — τοῦ δήμου τ]οῦ Δηλ[ίων]
[κ]αὶ αὐτὸ[ν καὶ ἐκγόν]ους καὶ ε[ἶναι]
[αὐτοῖς][ν Δ]ήλωι πολιτείαν καὶ
[— — — — καὶ] προεδρία[ν καὶ] γῆς
5 [καὶ οἰκίας ἔγκ]τησι[ν καὶ πρό]σοδον
[πρὸς τὴν βουλ]ὴν κ[αὶ τὸν] δῆμον
[πρώτοις μετὰ τ]ὰ ἱερά· ὑπάρχειν [δὲ]
[αὐτοῖς καὶ τὰ ἄ]λλα ὅσαπ[ερ καὶ] τοῖς
ἄλ[λοις προξέ]νο[ις] κα[ὶ εὐεργέτα]ις
10 τοῦ [τε ἱεροῦ καὶ — — — — — — — — —]
Search Help