[ ] Delos — ca. 300-250 BC
— — — vestigia — — —
1 — — — ὑπάρχειν δὲ καὶ αὐτ[ῶι]
καὶ ἐκγόνοις τὴν προξενίαν [ἥπε]-
ρ [δέδοτ]αι τοῖς προγόνοις αὐτο[ῦ]·
[εἶ]ναι δ’ αὐτοῖς ἀτέλειαν πάντω[ν]
5 [ἐν] Δήλωι καὶ προεδρίαν καὶ π[ο]-
[λ]ιτείαν καὶ γῆς καὶ οἰκίας [ἔγ]κτ[η]-
σιν καὶ πρόσοδον πρὸς βουλή[ν]
[τε κ]αὶ δῆμον πρώτοις μετὰ [τὰ]
[ἱερά· ὑπά]ρχειν δὲ [α]ὐτοῖς — —.
Search Help