[ ] Delos — ca. 300-250 BC
1 ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·
[Πρω]τόμαχος εἶπεν 〚εἶπεν〛· Ξενοδ-
[άμ]αντα Χαιρεστράτου Σίφ-
[νιο]ν πρόξενον εἶναι καὶ
5 [εὐερ]γέτην τῆς πόλεως τ-
[ῆς Δηλίων κ]αὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόν-
[ους διότι? δ]ιατελεῖ εὔνο-
[υς ὢν τεῖ πόλει τ]εῖ Δηλίων· εἶ-
[ναι δὲ αὐτῶι πολιτε]ίαν? καὶ ἀ[τ]-
10 [έλειαν πάντων — — — — — — — — —].
Search Help