[ ] Delos — end 4th c. BC
1 ἔδοξε[ν τῆι βουλῆι καὶ τῶι]
δήμωι· Δι̣[— — εἶπεν· ἐπειδὴ]
Ἀδείμαντο[ς — — — — — —]
[Β]υζάντιο[ς ἀνὴρ ἀγαθός]
5 [ἐστιν περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὸν δῆ]-
[μ]ον τὸν [Δηλίων· δεδόχθαι]
τῶι δήμω[ι· εἶναι Ἀδείμαν]-
τον πρόξ[ενον καὶ εὐεργέ]-
την τοῦ ἱερ[οῦ καὶ τοῦ δήμου]
10 τοῦ Δηλίω[ν καὶ αὐτὸν καὶ]
ἐγγόνους κα[ὶ εἶ]ναι αὐτ[οῖς]
ἐν Δήλωι πολ[ιτε]ίαν κ[αὶ]
[ἀ]τέλειαν πάν[τω]ν καὶ προε-
[δρί]αν καὶ γ[ῆς ἔγκ]τησιν καὶ
15 [οἰκία]ς καὶ [πρόσοδο]ν πρὸς [τὴν]
[βουλὴ]ν καὶ [τὸν δῆμον] πρώ-
[τοις με]τὰ τὰ ἱερὰ [κ]αὶ τἄλ[λα]
[ὑπάρχει]ν αὐ[τοῖς] ὅσαπερ
[τοῖς ἄλλ]οις [πρ]οξένοι[ς καὶ]
20 [εὐεργέταις τοῦ τε ἱ]εροῦ [καὶ]
[τῆς πόλεως τῆς Δ]ηλίων — —
Search Help