[ ] Delos — ca. 172 BC
1                                                      — Ποσιδείων —
                                                 — [ὅ]ρων ΔΔΔΔ· στ[άμνος]
                                                 — [τε]λῶν, ἐνηροσίω[ν]
                                                   — [τ]ελῶν, τόκων, ἐν<ο>[ικίων?]
5                                                     — ωι περιόν, ἐν ὧι λοιπ[ὸν]
                                                   — ν τόκους, οὓς κατέβαλε —
                                        — [στάμνος, ἀπ]ὸ τῆς Νυμφοδώρου καὶ Ἡρα[κλεί]-
[δου — — — — — — — — — — — — — — ἔθεσαν? οἱ ἱεροποιοὶ Μειλιχ]ίδης, Δημήτριος τοῦ περιόντο[ς]
[— — — — — — — — — — — — οἱ ἱεροποιοὶ Ἀριστόβουλος, Λυσῆς, Δ]ημοχάρης, Δημόδοκος τοὺς ἐγ-
10 [γύους? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἔθ]εσαν εἰς τὸ ἱερὸν Ἀριστόβου-
[λος, Λυσῆς, Δημοχάρης, Δημόδοκος — — — — — — — — — — — καὶ] ὃν̣? ἔθεσαν οἱ ταμίαι Βόηθος
[καὶ Φᾶνος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Σαρ?]απιε<ί>ου, ἐπὶ Πολυξένου̣ Ποσιδε-
[ῶνος, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] β̣ο̣υλὴ ἐπὶ Πολυξένου, ἔθεσαν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — ἱεροποιοὶ Ἄμνος, Χαρίλας], Χαρικλείδης, Ἀγόραλλος ΩΦΕ
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ] Ο̣ἰ̣ν̣έως? Ἄμνος, Χαρίλας, Χα[ρι]-
[κλείδης, Ἀγόραλλος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ῶ]νος, ἔθεσαν εἰς τὸ ἱερὸν Ἄμνος̣, Ἀγό̣-
[ραλλος, Χαρικλείδης, Χαρίλας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ου καὶ Τιμόξενος Τ̣ι̣μ̣οξένου εἰς τὸ ἱ-
[ερὸν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ Πολύβου —month—, ἔθεσαν οἱ τα]μίαι Ἀριστόδικος καὶ Δημήτριο[ς]
[— — — — — — — — — ἐπὶ Πολύβου —month—, ἔθεσαν οἱ ταμίαι Δημήτριος] καὶ Ἀριστόδικος εἰς ἀπόδοσιν τ[ῶι]
20 [θεῶι — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ Πολύβου Ποσι]δεῶνος, ἔθεσαν εἰς τὸ ἱερὸν Ἀρι-
[στόδικος καὶ Δημήτριος? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ Πολ]ύβου Ποσιδεῶνος, ἔθεσαν οἱ ἱερο-
[ποιοὶ Ἀριστόβουλος, Ἀκριδίων, Κραταίβιος, Ἀντίγονος — — — — — — — — — — — — —]𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· στάμνος, ἀπὸ τῆς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τελῶ]ν, ἐνοικίων, ἐνηροσίων, δανε[ί]-
[ων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ὸν κομισθέντα τόκον παρὰ Ξ[έ]-
25 [νωνος τοῦ Φερεκλείδου — — — — — — — — — — — — ἐπὶ Πολύβου —month—, ἔθ]εσαν οἱ ἱεροποιοὶ Ἀριστόβου-
[λος, Ἀκριδίων, Κραταίβιος, Ἀντίγονος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κα]τὰ συγγραφὴν τὴν τεθεῖ-
[σαν παρὰ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ς τόκον τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ Παρμενίωνος —month—, ἔθεσαν εἰς τ]ὸ ἱερὸν οἱ ἱεροποιοὶ Γλαύκω[ν]
[καὶ Ἀνδρομένης — — — — — — — — — — τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο παρὰ ἱ]εροποιῶν Μνησικλείδου καὶ
30 [Πολυβούλου — — — — — — — —· στάμνος, ἀπὸ τῆς Νυμφοδώρου καὶ Ἡρακλεί]δου, ἐπὶ Παρμενίωνος Λη-
[ναιῶνος, — — — — — — — — — — — — — — — — τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο Εὐθυτίμη Δ]ιοδότου μετὰ κυρίου τοῦ ἀν-
[δρὸς Τιμοκλέους — — — — — — — — — — — — — — κατὰ συγγραφὴν τὴν τεθεῖσαν πα]ρὰ Μενύλλωι Πολύβου ΗΗ𐅃𐅂·
[στάμνος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] κατὰ συγγραφὴν τὴν τεθεῖ-
[σαν παρὰ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· στάμ]νον ἐπιγραφὴν ἔχοντα· ἀπὸ
35 [τῆς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸ περιὸν] ἐγ λόγου ΧΧΧ𐅄𐅃ΙΙΙ//· στά-
[μνον, ἀπὸ τῆς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ο]ς Μικύθου, Κραταίβιος Ἐρη-
[τυμένου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οἱ ἱεροποιοὶ Ἀντίγονος, Κρατ]αίβιος, Ἀριστόβουλος, Ἀκριδί-
[ων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — βο]υλὴ ἡ ἐπὶ Παρμενίωνος
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — εἰς ἀπόδοσιν? τ]ῶν δανείων ὧν ἐδανεί̣-
40 [σα — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· στάμνος, ἀπὸ τῆς Νυμφοδώρου καὶ Ἡρακλε]ίδου, ἄρχοντος Παρμενίω-
[νος, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] Δημητρίου Συρακοσίου
[εἰς ἀπόδοσιν τῶι θεῶι τῶν δανείων — — — — — — — — — — — — — Χαρί]λα τοῦ Ἄμνου ΧΧ𐅅· στά-
[μνος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]είδης ἔθεσαν εἰς τὸ ἱερὸν
                         — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ θεοῦ εἰς τὴν κα-
45 [τασκευὴν? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] οἱ ἱεροποιοὶ Γλαύκω[ν]
[καὶ Ἀνδρομένης — — — — — — — — — — — — — —· στάμνος, ἀπὸ τῆς Φί]λωνος, ἐπὶ Παρ[μενίω —]
[νος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — είδου τ —
                                    — — — — — — — — — — — — — — ι․λ —
Search Help