[ ] Delos — 196 BC?
face A.frg. a-e.1 [τάδε παρ]ελάβομεν παρὰ ἱεροποιῶν Πολυβούλ[ο]υ τοῦ Παρμενίωνος, Ὀρθο[κλέους το]ῦ Ἀριστο-
[θάλου?]· καὶ παρέδομεν τοῖς μεθ’ αὑτοὺς ἱεροποι[ο]ῖς Τλησιμένει, Τελέσων[ι ἐν τῶι ναῶι τ]οῦ Ἀ-
[πόλλ]ωνος· δακτύλιος χρυσοῦς σάρδιον ἔχων ἐπίσημον Ἀπόλλωνα, ὃν ἀνέθηκ[εν τῆι Λητοῖ Στρατονί]-
[κη, ὁ]λκὴ Δ· καθετὴρ χρυσοῦς διάλιθος, ἀνάθεμα Στρατονίκης Λητοῖ ἐκ θυρεῶν [ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ, καὶ εἷς διὰ]
5 [μέ]σ̣ου ἑκατέρωθεν, σεῖσστρα ΗΔΔΔΔΙ, ὁλκὴ Η𐅃𐅂· δακτύλιος χρυσοῦς, ὃν ἀνέθηκ[εν Στρατονίκη Ἀπόλλωνι],
[σάρ]διον ἔχων ἐπίσημον Νίκην, ὁλκὴ σὺν τῶι κίρκωι ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ[Ι]· στεφάνια χρυσᾶ ΙΙΙ, Σ̣[τρατονίκη βασίλισσα?]
[ἀνέ]θηκε ταῖς Χάρισιν, τὸ ἓν οὐκ ἔχον κίρκους οὐδὲ τοὺς δεσμούς, διαλελυμένο[ν, ὁλκὴ 𐅄ΔΙΙΙ· χύμα χρυσίου ἀπὸ]
τοῦ ἀγάλματος, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· ἄλλο χρυσίου χύμα ἀπὸ τῶν τριῶν, ὁλκὴ ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ[Ι· — — — — — ὁλ]-
[κ]ὴ 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ· χρυσοῖ φιλίππειοι ΙΙΙΙ καὶ ἀλεξάνδρειος Ι· νομίσματος [παν]τ[οδαποῦ ὁλκὴ 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἡδυποτὶς χρυ]-
10 [σ]ῆ, Ἐχενίκης ἀνάθεμα, ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσοῦς δρυ[ός, ἀνάθεμα Λυσάνδρου, ὁλκὴ 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφα]-
[ν]ος χρυσοῦς κίσσινος, ἀνάθεμα βασιλέως Πτολεμαίου, διαλελ[υμένος, καὶ κόρυμβοι 𐅃, ὁλκὴ Η𐅃𐅂𐅂· στέφανος]
[χρ]υσοῦς δάφνης, ἀνάθεμα βασιλέως Δημητρίου, ὁλκὴ 𐅄ΔΔ𐅂Ι[ΙΙ· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, ἀνάθεμα Πολυ]-
[κλε]ίτου, ὁλκὴ 𐅄𐅂ΙΙΙΙ· στεφάνου χρυσοῦ δάφνης κλάσματα [ἀνε]πίγρ[αφα? — — — — —· στέφανος χρυσοῦς δά]-
[φνη]ς, ἀνάθεμα Φιλοκλέους, ὁλκὴ 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· Δηλι<άδ>ων ἀνάθεμα, στέ[φανος χρυσοῦς κισσοῦ, κόρυμβοι ΙΙΙ κατε]-
15 α[γότ]ες, ὁλκὴ 𐅄ΔΔ𐅂· στέφανος χρυσοῦς μυρσίνης, Ἰωμίλκου ἀνάθεμ[α, ὁλκὴ ΔΔ𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσοῦς δάφνης],
ἀνά[θε]μα βασιλέως Ἀντιγόνου, ὁλκὴ 𐅄Δ𐅂· λειμών[ιον] χρυσοῦν, ἀν[άθεμα Σόλωνος Ἀσκληπιῶι, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂]·
στέ[φαν]ος χρυσοῦς δάφνης, ἀνάθεμα βασιλέω[ς Ἀντι]γόνου, ὁλκὴ [ΔΔ𐅃· στέφανος χρυσοῦς δάφνης ὁ ἀπὸ τοῦ τοί]-
χου, δι[αλ]ελυμένος, ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· στέφανος χρυ[σοῦς μυ]ρσίνης, ἀνά[θεμα — — — — — — —· στε]-
φάνου [χρυ]σοῦ δάφνης κλάσματα τοῦ Πευκ[έστα, ὁλκὴ] ΔΔΔΔ· στέφα[νος χρυσοῦς δάφνης, ἀνάθεμα Ἀντιπά]-
20 τρου, ὁλκ[ὴ Δ]ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσοῦς [δάφνης? ἀνεπ]ίγραφος, ὁλ[κὴ ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, ἀνάθε]-
μα Φάρακος, [ὁ]λκὴ ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· στεφάνου χρυσοῦ πα[λαιοῦ? κλά]σματα το[ῦ? — — — — —· στέφανος χρυσοῦς δά]-
φνης, Πνυτα[γ]όρα ἀνάθεμα, ὁλκὴ 𐅄Δ𐅂𐅂· στέφαν[ος χρυσοῦς] δάφνης κ[αινός, ὁλκὴ 𐅄Δ𐅂?· στέφανος χρυσοῦς μυρρίνης?],
Πνυταγόρα ἀνάθεμα, ἀπεαγώς, ὁλκὴ Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· — — — στεφάνων χρυσῶν [κλάσματα, ὁλκὴ — —· σφαῖρα χρυσῆ ἐν]
ἐλύτρωι, Φίλας [τ]ῆς Θεοδώρου ἀνά[θ]εμα, ὁλκὴ [𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· στεφάν]ου χρυ[σοῦ — — — — — — —· στε]-
25 φάνη χρυσῆ μυρ[σ]ίνης, Ξενοφάντου ἀνάθεμ[α, ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂]ΙΙΙ· στέφα[νος? — — — — — — χρυ]-
σίον ἀπὸ στεφάνω[ν], οὗ ὁλκὴ Η․ΔΔ𐅃𐅂· φύλλα χρ[υσᾶ ἀπὸ στεφά?]νης δά[φ]νη[ς — — — — — — —]
[π]αντοδαπῶν, ὁλκὴ [․․․․․· δα]κτύλιοι χρυσοῖ 𐅃Ι, ὁλ[κὴ — — —] σατ — — — — — — — — — — — — — —
․․ν καὶ παντοδαπ[ά, ὁλκὴ] ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἄλλο χρ[υ]σίο[ν ἀπ’ ἀνδρι]άν[των, ὃ ἀνέθεσαν Ἀπολλόδωρος καὶ Θεοφραστί]-
[δης?], Εὐκλείδης, Τε[λεσαρχ]ίδης, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔ𐅂· κ̣αλα[․․․․․․ χρυσ?]οῖ δαρ[εικοὶ — — — — — — — — ἄλλο χρυσίον ἀπ’]
30 [ἀνδ]ριάντων, ὃ ἀνέ[θεσαν ο]ἱ ἱεροποιοὶ Ἀπολ[λ]όδω[ρος, Κλεόστρα]τος, Φε[ρεκλείδης, Ποσείδικος?, ὁλκὴ ΔΔ․𐅂𐅂𐅂𐅂· τέτραχμα ΙΙ],
[ὧν τὸ] ἓν ὑπ[όχαλκον λυσιμ]άχειον, τὸ δ’ ἀ[ν]τιόχει[ον· 𐅂 ἀλεξα]νδρεί[α· δακτυλίους ἀργυροῦς Δ𐅃ΙΙΙ καὶ κυλίκιον καὶ ὠτάριον],
[τοὺς δύ]ο λίθ̣[ους ἔχοντας, τὸν ἕνα] σι〚—〛δήρ<ε>ιον, ὁλ[κὴ] ΔΔΔΔ𐅂̣𐅂̣[𐅂𐅂· χρυσίον] ἀπ’ ἀνδρ[ιάντων —]
[στέφανος χρυσοῦς μυρσίνης], Ἀνδροκλέο[υς] ἀνάθ[εμα, ὁλκ]ὴ Δ𐅃𐅂𐅂· σ̣[τέφανος? — — — — — — —]
— — — — — — — — — στεφάνω[ν κλ]άσμα[τα ῥητί]ν̣ην ἔχον[τα, ὁλκὴ Δ𐅃ΙΙ· — — — — — — — — — — —]
35 — — — — — — — — — ΔΙΙΙ· ἄλ[λο χρ]υσίον [ἀπὸ στε]φάνων κ[αὶ? — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — τ]έτρα[χμον] λυσιμ[άχειο]ν ὑπόχαλ[κον — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[φιάλαι ἐκ πλινθείων ἐξειρημένα]ι 𐅃̣, [ἀναθέμ]ατα [μία Δηλιά]δων ἐπι[δόντων θεωρῶν καὶ ἀρχιθεώρου Κλεάνακτος· ἄλλη],
[Χερσονησιτῶν ἀνάθεμα τῶν ἐκ τοῦ Πόντου]· ἄλλη, [Χερσο]νησιτῶν [ἀνάθεμα τῶν ἐκ τοῦ Πόντου· ἄλλη, Χερσονησι]-
[τῶν ἀνάθεμα τῶν ἐκ τοῦ Πόντου· ἄλλη, Βακχίου Κ]ολο[φωνίο]υ ἀνάθεμα· — — — — — — — — — — — —]
40 [— — — — — — — — — — — — φιά]λαι, [ἐπ’ ἄρ]χοντος Τ[ηλεμνήστου — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — —σμα․․․․α 𐅃ΙΙΙΙ· ἄλ̣[λ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — ἐπιγ]ρ̣αφ[ή? ․․]αρ․άντων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[Εὐτυχείων Ι, ἐπ’ ἄρχοντος Φίλλιος Θυεστάδαι καὶ] Ὠ̣κ[υ]νεῖδαι ἀπὸ τ[ῶν γερῶν — — — — — — — —]
[— — — — — — — τρίτος ῥυμός, φιάλαι Δ𐅃ΙΙ, ὧν] μ[ί]α ἡ ἐπ’ Ἀντιγό[νου, μόλυβδον ἔχουσα ἐν τῶι πυθμένι — —]
45 — — — — — — — — — — — — — —𐅄ΔΙΙ, ὁλκὴ Τ— — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — φ]ι[ά]λαι 𐅄ΔΙΙΙ— — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — ὁλκὴ] Τ μν. Δ· ῥυμὸ[ς — — — — — — — — — — — —]
                                      vac.
[τὰ συσταθέντα μετὰ τῶν χυμάτων τῶν ἀπὸ τοῦ τρίποδο]ς, ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅂· φι[άλη μία ἡ περιγενομένη ἀπὸ τοῦ ῥυμοῦ]
50 [τοῦ παραδοθέντος τοῖς ἀνδράσιν — — — — — — —] ἔχει. vac. ῥοδιακα[ὶ — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — —ΧΧΧΧ․Δ𐅀/̣ — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — πυθμ]ένες καὶ ὦτα κ[αὶ — — — — — — — — — —]
[— — — ἐκ τοῦ τρίτου ῥυμοῦ τοῦ ἐκ τῆς κιβωτοῦ φιάλαι Ι]ΙΙ· χελιδόνεια [ΙΙ· ποτήρια παντοδαπὰ τεθραυμένα — —]
[— — — — — — — — — — — ῥυτόν, οὗ ὁλκὴ ἐν] τῶι [μ]ικρῶι [ζύγωι μναῖ 𐅃, 𐅂𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· — — — — — — —]
55 [— — — — — — — σκάφια ΙΙ τῶν ἐκ τῆς κιβωτοῦ τῶν ἐγ Νή]σου, τὸ μὲ[ν Τιμοκράτου ἀνάθεμα, τὸ δὲ Νικάν]-
[δρου, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ· κηρύκειον καὶ θυμιατήριον καὶ ἠλεκάται, ὧν ὁλκ]ὴ ΔΔΔΔ𐅂𐅂· — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — ἀ]νάθεμα — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — φιάλαι χρυσαῖ Ι]Ι, βασιλίσσ[ης Στρατονίκης ἀναθέματα — — —]
[— — — — — — — — — σκύφοι ΙΙ ἀπότυποι], Δηλίων ἀ[ναθέματα — — — — — — — — —]
60 [— — — — — — — — — — — — — τριήρης] ἀργυρᾶ, Σε[λεύκου ἀνάθεμα — — — — — —]
[— — — — — — ἀσπιδίσκαι ὀνύχιναι ΔΔ, βασιλίσ]σης Στρατο[νίκης ἀναθέματα, ἐν χρυσίωι ἐνδεδε]-
[μέναι· τούτων αἱ δύο ἅλυσιν ἔχουσιν· φαρέτρα ἡρακλεωτικὴ χρυσοπ]οίκιλτος τ[όξον ἔχουσα· ταινία χρυσῆ, ἐφ’ ἧς ἐπι]-
[γραφή· βασίλισσα Στρατονίκη βασιλέως Δημητρίου καὶ βασιλίσσης Φ]ίλας Ἀπόλ[λωνι Δηλίωι — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —· στέφα]νος χρυσοῦ[ς καὶ στρεπτόν, κρεμαμένα πρὸς τοίχωι]·
65 — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλην̣ ῥ̣[αβδωτὴν? — — — — — — —]
[— — — — —· φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθείωι, Θεοδότου ἀρχιθεώρο]υ Ῥοδίων· [φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθείωι, Ἀριστοκρά]-
[του ἀνάθεμα· φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθείωι, ἀρχιθεώρου Ἀλέξιος καὶ] θεωρῶν [ἀνάθεμα. δεξιᾶς εἰσιόντι εἰς τὸν νεὼ]
[τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλαι ἀργυραῖ ἐν πλινθείοις 𐅄, ὧν μία ἐν τῶι ναῶι ἐστί]ν̣· καὶ πῖ[λος ἀργ]υροῦς· στέφανος χρυσοῦς ἐπὶ]
προκο[μίου· καὶ ἡ ἀνατεθεῖσα φιάλη ἐπ’ ἄρχοντος Τηλεμνήστου ὑπὸ τῆς πό]λεως τ[ῆς Κώιων, ἀρχιθεώρου Ἀλθαιμέ]-
70 νου, καὶ [ἡ ἀνατεθεῖσα φιάλη ἐφ’ ἱεροποιῶν Ὀρθοκλέους καὶ Πολυβούλου, Μενεστ]ράτο[υ ἀνάθεμα Ἀθηναίου. ἀριστερᾶς εἰσιόν]-
τι εἰς τὸ[ν νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλαι ἀργυραῖ ΔΔΔ𐅃· σκάφια ΙΙ καὶ χρυσοῦς] ἐμ π[ινακίωι, Νικολάου ἀνάθεμα· τέτραχμον ἐ]-
φέσιον κα[ὶ δραχμή, ἃ ἔφασαν ἀνενεχθῆναι Μνησικλῆς, Διογένης παρ’ ἰδιωτῶν· φιάλ]η κα[ρυωτή, ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· Νικάνωρ Ἀπόλ]-
λωνι Δηλί[ωι, ἱεροποιῶν Ἀφθονήτου, Θεοξένου· κυμβίον οὗ ἐπιγραφή· Ἱστιαιεύς μ’] ἀν[έθηκε Κάλλωνος ὕπερ, φιλ’ Ἄπολλον, τήνδε· συναμφοτέροις εὐ]-
τυχίην ὄπα[σον· κυλίκιον μόνωτον, Ἐπιάναξ Μυτιληναῖος Ἀπόλλωνι· φιάλη καρυωτή, ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· Νικήρατος Πολύβου Δήλιος]
75 καὶ παῖδες Ἀπ[όλλωνι Δηλίωι· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Πανταίνου, ἱεράζοντος δὲ τῶι Ἀσκληπιῶι Ξενοκράτου· σκάφι]-
ον, ἄρχοντος [Μειλιχίδου, ἱεράζοντος δὲ τοῦ Ἀσκληπιοῦ Καρυστίου· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Σωτέλου, στησίλει]-
ον, ἐπιστατοῦν[τος Σατύρου τοῦ Πυρρίδου· σκάφιον, ἄρχοντος Ἀπ]ολλ̣[οδώρου, ἱεράζοντος τῶι Ἀσκληπιῶι Λυσανίου· σκάφιον],
ἄρχοντος Ἀγκ̣ιθ[είδου, στησίλειον· μαστός, ἐπ’ ἄρχοντος Τλη]σιμένο[υ, ἱεράζοντος τοῦ Ἀσκληπιοῦ Σωτέλου· φιά]-
λιον, Δηλιά[δων χορεῖα Φιλίππου ἐπιδόντος τοῦ Πτολεμαίου· φιάλιον, Ἐπί]κτητος [Ἀμόργιος Ἀρτέμιδι Ἑκάτηι· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Σωτίωνος, ἱε]-
80 ροποιῶν δὲ Λυσάν[δρου, Ἐλπίνου, ἀπὸ τῶν αἰγῶν καὶ τῶν ἄρκων· σκάφιον, ἐφ’ ἱε]ρέως Π̣[ολύβου, Θεανδριδῶν, ἐπ’ ἄρχοντος Λυκά]-
δου· κυμβίον, [Ἥρηι Θῆρις τήνδε ἀνέθηκεν παῖς Ἀμιάντου· κυμβίον, Πρόξενος κ̣αὶ π]αῖδες δεκάτην τῶι Ἀπόλλωνι· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Χαρίλα],
στησίλειον· σκάφιον, [ἐπ’ ἄρχοντος Φιλοξένου, ἱεράζοντος τῶι Ἀσκληπιῶι Ξένωνος το]ῦ̣ Πισ[τοῦ· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Πολυστράτου],
βασιλεὺς Ἀντίγονος [Πανί, ἐπιστατοῦντος Τελεσάνδρου· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Σω]τ̣ίω[νος, ἱεροποιῶν Ἐλπίνου καὶ Λυσάνδρου, ἀπὸ τῶν αἰγῶν καὶ τῶν τράγων]
ὧν ἀνέθηκαν Τιμόξ[ενος καὶ Παρμενίων· φιάλιον, Μύνδιος Ἀρτεμῆς Ἀπόλλωνι Δηλίωι]· μά[νης, ἐπ’ ἄρχοντος Ξενομήδου, ἱεροποιούν]-
85 των Ἱερομβρότου, Ἀστ[ία, ἱερὸν Ἀπόλλωνι· φιάλη καρυωτή, Κτησυλὶς Ἀριστολόχου Εἰλειθύει· ψυκτήριον, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀπολλοδώ]-
[ρου, ἱερο]ποιοὶ Σῆμος, Π[υθοκλῆς, ἀπὸ τῆς ἐλάφου καὶ τῶν τράγων — — —]
frg. f.1                               — ἐπὶ —
                              —Χ𐅅—
            — [τρίποδα περιηργ]υρωμ[ένον]
                    — [ἀρυσ]ᾶς, Δημ[ητρίου Σεριφίου ἀνάθεμα]
5              — [σκάφιον στησί]λειον, ἐ[π’ ἄρχοντος Καλλίου?]
            — [χηνίσκους ΙΙ ἀπ]ὸ τοῦ κρατ[ῆρος καὶ κλάσματα ΙΙ ἀπὸ τοῦ ὠτὸς τοῦ κρατῆρος]
                         — [φιάλην, ἐπ’] ἄρχοντος Σ̣[ωκλείδου, Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν]
                         — [σκάφι]α ΙΙ στησίλεια —
          — [σκάφιον?, ἐπ’ ἄρχοντο]ς Φίλλιος· ἄλλο, [ἐπ’ ἄρχοντος?]
10            — [ἐπ’ ἄρχοντος] Ἄμνου· φιάλη, ἄρχ[οντος?]
[φιάλη — ἐπιγραφὴν ἔχουσα· ἁ πό]λις ἁ Κώιων ἐπ’ ἀρχιθε[ώρου Πόμπιος καὶ συνθεώρων]
          — [φιάλη, Ῥα]νί̣ο̣ς ἀνάθεμα· καὶ [ὃ ἔφασαν ἱεροποιοὶ Πολύξενος καὶ Σώκριτος etc.]
[σκάφιον, Μηδείου ἀνάθεμα, τ]ῶν ἐγ Νήσου· σκάφιον —
[σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Καλλισθένου, Μαψιχιδῶ]ν· φιάλη, ἀνάθεμα Ἀ̣[ντιπάτρου Κυρηναίου, ἐπ’ ἄρχοντος Σωτίωνος]
15                                       — [ἐ]λ̣έ̣φαντο[ς μναῖ ΔΔΔΙΙ]
frg. g.1                                                                   — [τραγίσκοι ΙΙ ἀνεπί]-
γραφ[οι], ὁλ. Δ𐅂𐅂𐅂· δα̣[κτύλιον χρυσοῦν λίθον ἔχοντα, ἐπιγραφή· βασίλισσα Στρατονίκη βασιλέως Δημητρίου Ἀρτέμιδι Δη]-
λίαι, ὁλ. ΔΔ𐅂· κανοῦν [τὰ ὦτα ἔχον ἀργυρᾶ καὶ πυθμένα καὶ ἀστραγαλίσκους, χρυσοῦν, ἐπιγραφή· Ἀπόλλωνος Δηλίου],
[ὁλ. ΧΧ]ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· κανοῦ[ν ὀρθὸν ἐπίχρυσον, ἄστατον, ἐπιγραφή· Ἀπόλλωνος Δηλίου, σταθμὸν χρυσίου 𐅂ΧΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ𐅁· ἐκ τῆς]
5 κ̣ιβ̣ωτοῦ· πέταλα χ[ρυσᾶ ἐγ κιβωτίωι, ὁλ. ΗΗ𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλα πέταλα χρυσᾶ, ὁλ. 𐅄· χρυσίον ἐγ κιβωτίωι παντοδαπόν, ὁλ.]
ΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂, ἐν οἷς χύμ̣[ατα ΙΙΙ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ψήγματα χρυσᾶ καὶ [ἀργυρᾶ καὶ ἐπίτηκτα παντοδαπά, ὁλ. ΗΗ𐅄· — — — — — — — — — — δακτύλιοι]
[ἐ]ν χρυσίωι ἐνδεδεμέ[νοι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· καρυσ]-
[στία] 𐅂 χρυσῆ· πτο[λεμαϊκὰ τεταρτη(μόρια) ΙΙ· — — — — — — — ἀργυρίου ἀττικοῦ Δ𐅃𐅂· ἀλεξαν]-
10 [δρε]ίου ΔΔ𐅂· πτολε[μαϊκὸς στατήρ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δακτύλιος χρυ]-
[σοῦς] ἔχων Ἀρτεμ[ίσιον, ὁλ. 𐅃ΙΙ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀετοῦ κεφαλὴ ἀργυρᾶ]
[ἐπίχ]ρυσος, ὁλ. ΔΔ[ΔΔ· — — — — στεφάνων χρυσῶν κλάσματα καὶ ῥοαὶ ΙΙΙΙ καὶ ἀνδριαντίδιον καὶ]
[δακτ]ύλιος, ὁλ. Η[𐅄ΔΔΔ]·
      —σ̣ιο—
15       —ΙΙΙ𐅁—
face B left.frg. d at the level of ll. 69-86:
1              —ε․․
           —ις ζ․
       — ὁλκ. 𐅂𐅂
             —σια
5           — χρ[υ]-
     [σ— — — — —]
             —εως
          — ἱερ․․
            —ην․․
10        — [ἐ]ν τῶι
            —κ̣οῦν
            —φ․αν
          —γ̣ος ἀπ-
        —ΙΙ𐅁𐅀//
15           — ἄλλον
          —ος οὐκ
          — θ̣υμια-
[τηρι?—  —]ου καὶ
            —οιων
20  — [Τιμησ?]ιέργου̣
Search Help