[ ] Delos — 250-166 BC
1                       — [παρελάβ]ομεν [ἐν Ἀρ]τεμ̣[ισ]ίωι· —
                        — [ἄλλη <φιάλη> λεί]α, ἐπιγρα[φή]·
                      — [ἄλλ]η [καρυωτὴ χρ]υσῆ, ὁλκὴ —
                         — [ἄλλη καρυω]τή̣, [ὁλκὴ] Η𐅄ΔΔΔ․․․․· ἄλλ̣[η]
5 [— — —· θηρίκλειον χρυσῆν ἐπιγραφὴν ἔχουσαν]· Πτολεμαῖος Λάγου Μακεδὼ[ν] Ἀφροδ[ίτηι, ὁλκὴ ΗΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂]·
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλ]η ἀπότ[υπος],[πιγραφή· βασιλεὺς Ἄτταλος, etc.]
[— — — — — — — — — — — —· φιάλη ῥαβδωτὴ ἀνεπίγραφος], ὁλκὴ [𐅄]Δ𐅂𐅂𐅂[ΙΙΙ]· ἐπιχ[ύτ]ης Ἀρτέμιδος Δηλίας, [ὁλκὴ ΗΔ𐅂𐅂ΙΙΙ]·
[— — — — — — — — — — — φιάλιον ῥαβδωτὸν ἐπιγραφὴν][χον· Ἀπόλλωνος Δη]λίου, ὁλκὴ 𐅄𐅃· φιάλη λε̣ί̣α ὀμφαλὸν ο[ὐκ ἔχουσα]
[ἀνεπίγραφος, ὁλκὴ ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ποτήριον λεῖον διάλιθον, ἐπιγραφ]ή· Ἀ[ρτέμιδι Φίλα βασιλέως Θεοδώρου], ὁλκὴ ΗΔ𐅃· τραγίσκοι δύο, ὁλκὴ Δ𐅂̣𐅂̣𐅂̣· [δακτύλι]-
10 [ον, ἐπιγραφή· βασίλισσα Στρατονίκη βασιλέως Δημητρίου Ἀρτέμιδι Δηλίαι, ὁλκὴ Δ]Δ[𐅂· καν]οῦν ὦτα ἔχον ἀργυρᾶ καὶ πυθμένα καὶ [ἀστραγαλίσκους],
[χρυσοῦν, ἐπιγραφὴν ἔχον — — — — —· Ἀπόλλωνος Δηλί]ου, ὁλ[κὴ ΧΧΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· καν]οῦν ὀρθὸν ἐπίχρυσον ἄστατον, ἐπιγραφὴν ἔχο[ν· Ἀπόλ]-
[λωνος Δηλίου, σταθμὸν χρυσίου ΧΗΗ․․ΙΙ𐅁· — — — — — πέταλα χρυσᾶ ἐκ τῆς κιβωτ]οῦ, ὁλκὴ ΗΗ𐅄Δ𐅂𐅂𐅂[𐅂]ΙΙΙ· ἄλλα πέταλα χρυσ[ᾶ, ὁλ]-
[κὴ 𐅄· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — χρυ]σίου λευκοῦ ὁλκὴ 𐅄Δ· δακτύλιοι χρυσοῖ καὶ ψή[γματα —]
[— — — — — — — — — — — —· ψήγματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ ἐπίτηκτα παντ]οδ[α]πά, ὁλκὴ ΗΗ𐅄· σιδηροῖ δακτύλιοι ἓξ χρυσ[ί]ω[ι ἐνδεδε]-
15 [μένοι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ὁλκὴ ․․․․𐅃𐅂𐅂· χρυσοῖ ἀλεξάνδρειοι ΔΔΙΙΙ· φιλ[ίππειοι 𐅃]·
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Φω]κα̣ΐδος νόμισμα Ι· νομίσματος [ἀττικοῦ Δ𐅃𐅂]·
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — νο]μ[ίσμ]ατα ἀργυρᾶ 𐅃ΙΙΙΙ· χῖα[ι 𐅂𐅂]· λίθος [χρ]υ[σίωι? ἐν]-
[δεδεμένος, etc. — — — — — — — — — —· δακτύλιος χρυσοῦς ἔχων Ἀρτεμίσι]ον, ὁλκὴ 𐅃ΙΙ· ἀετοῦ κεφαλὴ ἀργυρᾶ ἐπίχρ[υσος, ὁλκὴ]
[ΔΔΔΔ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — χρυσίου? ψήγματα?] παντοδαπά, ἐν οἷς χύματα ΙΙ, ὁλκὴ μν. 𐅄𐅃Ι? — — —
20 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὀβολ]οὶ ὀρχομένιοι Η[ΗΗ]𐅄ΔΔΔ𐅃Ι· β̣οι̣[ώτιοι ΙΙΙΙ]·
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁλκὴ 𐅅̣Η𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλιον χρυσ[οῦν, ἐπιγραφὴν]
[ἔχον· Δημοσῶν Μυκόνιος, etc. — — — — — — —· στεφάν]ου [κισσίν]ου κλάσματ{ι}α {²⁶κλάσματα}²⁶, ὁλκὴ Η[ΔΔ]𐅃𐅂̣· στ[έφανος χρυσοῦς]
[δάφνης, ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· — — — — — — — — στέφανος χρυσοῦς — — — δια]λ[ε]λυμέν[ο]ς κατεαγώς, ὁλκὴ Η — — — — — —
[— — — — — — — — — — —· στέφανος χρυσοῦς — — —] κατεαγώς, ὁλκὴ ΔΔΔ𐅃· στέ[φανος — — — — —]
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁλκὴ ΗΗ̣𐅄𐅂· στεφάνων κλάσματα παν[τοδαπά — — — —]
[δακτύλιος — —, ἐπιγραφή· βασίλισσα Στρατονίκη βασιλέως Δημητρίου καὶ βασιλίσσης Φίλας Ἀρτέμιδι Δ]η[λ]ίαι, ὁλκὴ 𐅄Δ[Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — στεφάνων κλάσματα καὶ ἄλλ]α παντοδαπὰ χρ[υσία ἐν κι]-
[βωτίωι, ὁλκὴ ΗΗΔ𐅃𐅂𐅂· — — — — — — — — — — — — — — — — — —] κόσ[μ]ος χρυσο[ῦς ἐπὶ φοινικιδίου Ἐριφύλης],
[ὁλκὴ Η𐅄𐅃𐅂𐅂· — — — — — — — — — — — — — — φιαλῶν? τῶν ἐκ τῆς σειρᾶς κρεμα]μένων, [τῶν μειζόνων ΔΔΙΙΙ, τῶν ἐλασ]-
30 [σόνων 𐅄ΔΙΙ· — — — — — — — — — — — — — — — ]λου? Ῥωμαίου· ταινίδια χρυ[σᾶ προσηλωμένα? ΙΙΙ — —]
 — [γέρανος ἀργυρᾶ, ὁλκὴ· 𐅄]ΔΔΔ𐅃[𐅂𐅂𐅂𐅂]· μῆλ[α τὰ ἀπὸ τῆς γεράνου — — —]
                   — [πρῶτος ῥυμὸς φιαλῶν — — —· τ]ούτων χελ{ε}ιδό[νειοι] {²⁶χελιδό[νειοι]}²⁶ —
                                 — [π]επονηκυῖαι ΙΙ· ἡδυ[ποτίδες]
                                    —τα Ι̣Ι̣—
35                                    —δειν—
                                   —πον—
                               —ος κεφα[λὴ]
                                —οσιν—
                                —𐅄—
40                                 —ημ—
                      6 lines completely effaced.
Search Help