[ ] Delos — 214-210? BC
                                                 vac.
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ον̣ι̣ 〚— —〛
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —η ΙΙ καὶ λη-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [σ]φηκίσκους
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ιτος ΔΔΔΔ·
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κελεύον-
[τος ἀρχιτέκτονος — — — — — — — — — — —]#⁷ΔΙ· σφηκ[ί]-
[σκους — — — — — — — — — — — — — — — —]ΙΙ. vac.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ξύ̣λ̣ω̣ν̣? ἀπο
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — Στ]ησιλείων 〚— —〛
10 [— — — — — — — — — — — — — — — τῶν] Ἑ̣ρμ[ί]ου· ἄλλη Πτο-
[λεμαιέων — — — — — — — — — — —· Ἀτ]τ̣α̣λ̣έων? ἐπ’ Ἀντι-
[κράτου — — — — — — — — — — — — —είων ἐπ’] Ἀντικράτου
[— — — — — — — — — — — — — — —είω]ν· ἄλλη ἐπ’ Ἀντικρά-
[του — — — — — — — — — — — — — — — — Πτολ]εμα̣είων· ἄλλη
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — —είω]ν· ἐπὶ Σωκλείδου
[— — — — — — — — — — — ἐπὶ — — —ων]ος Ἀντιγονείων· ἄλ-
[λη — — — — — — — — — — — —· ἐπὶ Σωκλ]ε̣ίδου Ἀντιγονείων
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —κ․․ ἀποκ̣εκ̣ομμέ-
[νη — — — — — — — — — —· ἐπὶ Ἀντικρά]του Στρατονικείων
20 [— — — — — — — — — — — — — — — λιβα]νωτίδα θεοῦ. vac.
[— — — — — — είων ἐπιστατοῦντος — — —]σωνος· Φιλιππ[εί]-
[ων ἐπιστατοῦντος — — — — — — — —είων] ἐ̣π̣’ ἐπιστάτ[ου]
[— — — — — — — — — — — — — —είων ἐπ]ισ[τ]ατοῦντος Φιλω-
[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ε̣λ․․ου τοῦ Εὐθυ-
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ιτίου Σωπατρεί-
[ων — — — — — — — — — — — — Πτολ]εμαέων ἐπ[ι]στατο[ῦ]ν-
[τος — — — — — —· Ἀντιγονείων? ἐπ]ιστατοῦντος Ὠκυνεί-
[δου — — — ἐπιστατοῦντος Θεοφραστ][δ]ου τοῦ Φι[λ]λάκου
[— — — — Ἀντιγον?είων ἐπιστατοῦντος Διογέν?]ου τοῦ Διογέ-
30 [νου]·
Search Help