[ ] Delos — 250-166 BC
face A.1  — [δραχμ]ὰς Χ—
      —Χ𐅅Η𐅄 ἐν ο[ἷς?]
  — [δραχ]μ̣αὶ Χ𐅅ΗΗ̣Δ̣—
[δραχμὰ]ς ΧΧ𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ—
5     — [ἐν] τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλω̣[νος]
         — ἐκ τοῦ ἐν Νήσωι ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. vac.
                     vac.
face B.1                 — [ἔ]χον —
              — ἔ̣χων, ὁλκὴ —
[— — — δακτύλιοι σ]ιδηροῖ χρυσένδετο[ι]
— — — — — — λιθάριον χρυσένδετο[ν καὶ δακτύλιος· ὁλκὴ σὺν τοῖς δακειροῖς ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ, ἐν λιθίνει λιβανωτίδι· — — — — — — δακτύλι]-
5 [ος χρυσοῦς Ἀρτε]μίσιον ἔχων, ὁλκὴ 𐅃ΙΙΙ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἐγ κιβωτίωι χρυσίου κλάσματα ἀπὸ στε]-
φά[νων καὶ πε]ντόροβος καὶ περόναι, ὁλκὴ ΔΔΔ[𐅃𐅂𐅂𐅂· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — —Η̣ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂· χρυσίου παντοδαποῦ ἐγ κ[ιβωτίωι ἐλεφαντίνωι, ὁλκὴ Δ𐅂𐅂— — — — — — — — — — — — — —. ὁ πρῶτος ῥυ]-
μός, [ὁ]λκὴ μναῖ 𐅄ΔΔ· φιάλαι· 𐅄ΔΙΙΙΙ, ἀργυρίδ̣ες [ΙΙΙ, σκύφοι? — — — — — — — — — —· ὁ δεύτερος ῥυμός, ὁλκὴ μναῖ — —, φιάλαι]
𐅄𐅃ΙΙ, χελιδόνες· Δ𐅃̣· θηρίκλειοι ·ΙΙ· κυμβία — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 χωρὶς ψηγμάτων· ὁ τρίτος ῥυμός, ὁλκὴ [μναῖ 𐅄ΔΔΔ, φιάλαι 𐅄 — —· ὁ τέταρτος ῥυμός, ὁλκὴ μναῖ 𐅄 —, φιάλαι 𐅄ΔΔ𐅃ΙΙΙ· ὁ πέμπτος]
ῥυμός, ὁλκὴ μναῖ· 𐅄ΔΔ· φιάλαι· 𐅄ΔΔΔ[ΙΙΙ· ὁ ἕκτος ῥυμός, ὁλκὴ μναῖ 𐅄ΔΔ· ἀργυρίς — — — — — — — — — — — — —
λέοντος κεφάλιον, κέρατα ·𐅃· ὀξίδε[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[κ]ώδεα· [ἀ]ριθμὸς ·𐅄ΔΔΔΔΙΙ· ὁ ἕβδομος ῥυ[μός, ὁλκὴ μναῖ 𐅄ΔΔ· — — — — — — — — — — — — —]
[Ι]ΙΙΙ, ὀξύβαφα ΙΙΙΙ, ὀξίς, κύαθος, σκύφοι ·ΙΙΙ· λιβανωτ[ί — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 κάβασα[ς], χ[ε]λιδόνες δύο· ἀριθμὸς 𐅄ΔΔΙΙ· [ὁ ὄγδοος ῥυμός, ὁλκὴ μναῖ 𐅄ΔΔ· φιάλαι 𐅄ΔΔ· κάβασας, χελιδόνες ΙΙ· ὁ ἔνατος ῥυμός, ὁλκὴ μναῖ — — — — —]
κάβασας· ἀριθμὸς ·𐅄ΔΔΔ𐅃· ὁ δέκατος ῥυ̣μ̣ό̣[ς, ὁλκὴ μναῖ —, φιάλαι — — — — — — — — — —· ὁ ἐνδέκατος ῥυμός, ὁλκὴ μναῖ — —]
[φ]ιάλαι ·𐅄̣Δ̣ΔΙ· κάβασαι ·ΙΙΙ· κυμβία ·Ι̣Ι̣Ι̣· [ὁ δωδέκατος ῥυμός, ὁλκὴ μναῖ —· φιάλαι — — — — —· ὁ τρεισκαιδέκατος ῥυμός, ποτήρια? ἀρ]-
γ̣υ̣ρ̣ᾶ̣, ὁλκὴ ΗΗΗΗ̣𐅄ΔΔ· [ὅ]ρμος τ[ῆ]ς Ἐ[ριφύλης ἐπὶ φοινικίδος ἄστατος· — — — — — — — — — — — — — — — φιάλαι ἕξ, ἀνάθημα]
[Β]άκχωνος νησιά[ρχ]ου· ἄλλη φιάλη [Βάκχωνος νησιάρχου· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλη ἐμ]
20 πλινθείωι Δηλιά̣[δων, χορ]εῖ[α] ἐπιδ[όντ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· φιά]-
λη ἐμ πλινθείωι, ἀν[άθημα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλη — — —]
․․δ̣ρου τοῦ νησιάρχου ἀνά[θημα]· ἄλλα[ι φιάλαι — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλαι φιάλαι Κώιων δύο ἐπ’ ἀρχιθεώρου]
[Π]ολυκλείτου· ἄλλη [φιάλη — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη φιάλη]
[Ῥο]δίων ἀνάθημα ἐπ̣’ [ἀρχιθεώρου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη φιάλη]
25 [Θε]μ̣ιστοῦς ἀνάθημα [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλη φι]-
[άλη] Χοροιθίδος ἀνάθημα· [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄλλη φιάλη, χορεῖα ἐπι]-
[δόν]τος ἀρχιθ̣ε̣[ώ]ρου Νυ[σίου]·
[ἐν τ]ῶι Ἀνδρίων οἴκωι παρελ[άβομεν π]ερόνας [χαλκᾶς, ἀριθμὸν ΗΗΗΔΔΔ𐅃, ὁλκὴν τάλαντα ὀκτώ]
[— — — — — — — μ]ναῖ ΔΔΔ[𐅃ΙΙ· ἀγκύρας σιδηρ]ᾶς δύο, [τὴμ μίαν λίθον οὐκ ἔχουσαν]·
30 — — — — — — — — ἐλέφαντ[ος παραπρ]ισμάτ[ων ὁλκὴν μνᾶς]
[τόμια δέκα καὶ ἡ]μίτ[ομον καὶ κονίας μεδίμνους]
                       vac.
Search Help