[ ] Delos — 257 BC
See also:
face A.1 {²vestigia 2 vss.}²
3 — Ὑ[ψοκ]λέους Δ̣ — — — — — — — — — — — — — προσ— — — — — —
— — —Η․․Η․Δ[— — — — — — — — — — Δ]ημόνου 𐅃— — — — — —
5 [ὑπὲ?]ρ̣ τῶν [οἰ]κημάτων τῶν ․ΙΜΟΝ․․․․․․οκλῆς Ἀμφιτίμου 𐅃𐅂․․Ε̣— — — — — —
—ων Τελεσάνδρου 𐅃𐅂𐅁̣[․․․․․․ τ]οῦ Νη̣[σιά]δου κληρονόμων Δ𐅂𐅂ΙΙΙ· Φ— — — —
—λέους τὸ ἐπιβάλλον αὐτῶι μέρος ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ὑπὲ[ρ Τε]λέσωνος τοῦ Χοιρύλου ἐκ τοῦ οἰκήματος
— — — — — — — — — — — —                    vac.
8 —ΟΡΓΙΜ․․․․․․𐅄· Διόδοτος Φάνου· 𐅄· Καλόδικος Μνησίου̣ ·𐅄· [Ἄ]μνος ΔΔΔ— —
—ου 𐅅𐅄〚— —〛ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ/. vac.
10 —𐅄ΔΔΔΔ· τοῦτο παρέδομεν Τελεσαρχίδει Ἀγαθάρχωι. vac.
                            vac.
11 [ἀνεμισθώσαμεν δὲ τὰς ἱερὰς οἰκίας εἰς πέντε ἔτη καὶ οἵδε κατὰ συγγρ]αφὴν ἐμισθώσαντο· τῆς Χαρητείας τὸν ἀνδρῶνα Μένης Εὐέλθον[τος]
[δραχμῶν — —· ἔγγυοι — — — — — — — — — — — — τ]ὸν ἀνδρῶνα τὸμ πρὸς τῆι θαλάσσηι Ἀρίγνωτος Μνησικλέους δραχμῶ[ν]
[— —· ἔγγυοι — — — — — — — — —· τὸν ἑξῆς — —]ος Ἀντιγόνου δραχμῶν ΔΔΔ𐅃· ἔγγυοι Ἀναψυκτίδης Κτησωνίδου, Δ̣η̣․․
[— — — —· τὴν οἰκίαν ἣ ἦν Ἀριστοβούλου Ἀριστόβουλος 𐅄Δ]𐅃𐅂· ἔγγυοι Φίλλις Θεοδότου· τὴν Σωσιλείαν πρὸς ἧι ἡ κρηπὶς Τιμησίδημ[ος]
15 [— — — δραχμῶν — —· ἔγγυοι — — — — Τλη?πο]λέμου, Εὐαίνετος Μνήσιδος· τὴν ἑξῆς Φανόδικος Λήνακτος 𐅄ΔΔΔ· ἔγγυοι Ἀμ․․-
[— — — — — — — — — — — — τὰ οἰκήματα τ]ὰ πρὸς τῆι θαλάσσηι καὶ τὰ ἐπ’ αὐτοῖς Δημέας Εὐμήδου δραχμῶν 𐅄ΔΔ· ἔγγυοι Ἡ[γ]έδ[η]-
[μος? — — πρὸς numerus, ὁ δεῖνα πρὸς numerus, ὁ δεῖνα — —]ρίωνος πρὸς ΔΔ𐅃· τὸν ξυλῶνα Ἀρησίμβροτος Φιλοξένου ΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἔγγυος Φίλλ[ις?]
[— — — — — — — — — — — — — τὴν οἰκίαν] τὴν ἐγ Κολωνῶι ἣ ἦ[ν] Σ̣ω̣σίλεω Ἐμ[πεδό]δωρος Ἀμύνου δραχμῶν ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἔγγυο[ι]
— — — — — — — — — — — — — — — — — ου Ἀριστόβουλος Λυ[σι]ξένου δραχμῶν Η̣𐅂̣· ἔγγυος Δημόνους Νίκωνος· τὰ οἰκήματα [τὰ]
20 [πρὸς τῶι σιδηρείωι ὁ δεῖνα δραχμῶν — —· ἔγγυοι — — — — — — — — — —· τὴν Πυθᾶ — — —]δης δραχμῶν ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἔγγυος Δη․․
— — — — — — — — — — — — — — — — σιος· τὴν ἐ[ν] λιμένι ἣ ἦν Ἀρκέοντος Παντέλης Στρατονίκου ΔΔΔΔ𐅃· ἔγγυος Καλλ․․
[— — —· τὴν Ἐπισθένειαν ὁ δεῖνα δραχμῶν — —]· ἔγγυος Γνωσίδικος [Ἡρακ]λείδου· τὴν ἑτέραν Πραξιμένης Μενάνδρου 𐅄ΔΔ· ἔγγ[υος]
[— — — — — —. καὶ οἵδε τόκους ὀφείλουσι καὶ οἱ ἔγγυοι· — — — — — — — — —]ΔΙ· Μνήσαλκος Μνησάλκου 𐅄Δ· Εὐρυμάνθους κ[λη]-
[ρονόμοι 𐅄Δ· — — — — — — — — — — — Ἑρμοδότου κληρ]ονόμοι Δ𐅃[𐅂𐅂· Δι]αίτου κληρο<νό>μο<ι> Δ𐅂ΙΙΙ· Κλεινόδικος Στησίλεω Δ·
25 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ῥά]δις Διδύμου [ΔΔΔ]𐅃· Φι[λ]τῆς Τληπολέμου Η𐅄· Γέρυλλος Πιστοξένου Δ·
[— — — — — — — — — — — — — — οἱ κληρονόμοι] Φίλλιος ΔΔ· Ξέν[ων] Ἑρμιονεὺς 𐅂𐅂ΙΙ· Μειλιχίδης Ποσείδιος ΔΔ𐅂𐅂𐅂· Φερεκλείδ[ου]
[κληρονόμοι — — — — — — — — — — — — — — — — το]ύτων Πυθοκλῆ[ς ἀπέδωκε?] τὸ ἐπιβάλλον αὐτῶι μέρος.     vac.
                    vac.
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ους δραχμῶν 𐅅Η․․․․ οὐκ ἀποδόντες ․․․․ένους τὸ ἐνηρόσιον τοῦ ἐγγ[υ]-
[ηθέντος — — — — — — — — — — — — — — ὑ]πὲρ τοῦ πατρὸς τὴν ἐγγύαν τοῦ ἐνηροσίου τὸ ἥμυσυ δραχμὰς ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ· Τελ[έ]-
30 [σ— — — — — — — — — — — — — — τῆς γῆς τῆς ἐν] Χαρητείαι ἣν ἐμεμίσθωτο Τελέσων Ξένων[ο]ς καὶ Ἐκέ[φυλος? ․․․]ΧΗΗ
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —κριτος δραχμὰς 𐅂𐅂𐅂 καὶ ἀπέδωκε Αὐτοκλῆς Τελέσωνος ὁ ἔγγυος τὸ ἥμυσυ ΔΙ
— — — — — — — — — — — — — — — — — —ύου δραχμὰς ΗΗ․ΔΔ․․․․․ Λ․Ε τὸ ἥμυσυ τῆς μισθώσεως ἀπέδωκεν Μνησίμαχος
[— — — — — — — — — — — — — — — Ἀρι]σ̣τείδου ὑπὲρ Ἐργ[οτέ]λ[ους] δραχμὰς ΗΗ𐅄ΙΙΙ· ΠΑΡ  vac.  〚— — — — — —〛
                     〚— — — — — —〛 [τῆς] γῆς τῆς ἐλ Λειμῶνι ἣν  ἐ[με]-
35 [μίσθωτο — — — — — — — — — — — — —] ἀπέδωκε Πισ[τ]ῆς ὁ ἔγγυος [τ]ὸ ἥμυσυ τοῦ ἐνηροσίου Η𐅄𐅂̣· τὸ δὲ λοιπὸν ὀφείλεται· Νίκων καὶ Δι-
[— — — — — — — — — — — τοῦ Κεραμείου   vac.   ἀπέ]δωκ[ε τ]οῦ μισθώματος Ἐργοτέλης δραχμὰς 𐅄ΔΔ· τὸ δὲ λοιπὸν ὀφείλουσι.
face B.1                        ․#⁷ΟΝ— — — — — —#⁷Η· #⁷— — — — — ἁλ]ύσιον̣ —
[ἐνώτια δύο] ἐπὶ [ταιν]ιδίου ἄστατα· ἐκκλ[ασ]τ[ρίδια δύο, Λαμ]ιδίου ἀνά[θημα· δ]ακτύλιος χρυ]σοῦς ἐπὶ ταινιδίου — — c. dim. versus — —]
δακτύλιος σάρδιον ἔχων ἄστατος· δακτύλιος χρυσοῦς· κονδύλιον, ὁλκὴ ΙΙΙΙΙ· χρυσίου παντο[δαποῦ — —. ἐν τῶι Πωρίνωι· φιάλαι ΔΙΙΙ· φιάλη Δηλιάδων χορεῖα ἐπιδόντων]
[Κ]νιδίων· φιάλη Δηλιάδων χορεῖα ἐπιδόντος Πατρόκλου· φιάλια τρία Στρατονίκης ἀνάθημ[α· φιάλη Ῥοδίων ἐπ’ ἀρχιθεώρου Δαμονίκου· φιάλη τῆς Ἀλεξανδρέων]
5 [πόλε]ως ἐπ’ ἀρχιθεώρου Φιλόκτα· φιάλη τῆς Ἀλεξανδρέων πόλεως ἐπ’ ἀρχιθεώρου Ποσειδίππου· φ[ιάλη Ῥοδίων ἐπ’ ἀρχιθεώρου Πεισιστράτου· φιάλη τῆς Ἀλεξανδρέων]
[π]όλεως ἐπ’ ἀρχιθεώρου Θεοφίλου· φιάλη Πασικράτους̣ Ῥοδίου ἀνάθημα· φιάλη Ῥοδίων ἐπ’ ἀρχι[θεώρου Εὐκλέος· — — — — — — — — — — — —. ἐν τῶι]
Ἀφροδισίωι· φιάλην ἐν πλινθείωι, ἀνάθημα Στεφάνου. ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι· φιάλην ἐν πλ[ινθείωι — — — — — — — — — — — — στέφανος χρυσοῦς ὧι τὸ]
[ἄγ]αλμα ἐστεφάνωται. ποτήρια τῶν ἐξ Ἀφροδισίου· ἐπὶ Λυσιξένου ἄρχοντος θηρίκλ[ειος, ὁλκὴ — — — —· κυνβίον, ὁλκὴ — — — —· ἐπὶ Κτησικλέους μάνης],
[ὁ]λκὴ ΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅁̣· φιάλη, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅂· ἐπὶ Δημώνακτος μάνης, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄλλο[ς μάνης, ὁλκὴ — — — —· ἐπὶ Κλεοκρίτου τηιουργής, ὁλκὴ]
10 ΗΔ𐅂𐅂𐅂· ῥοδιακόν, ὁλκὴ 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ Πυρρίδου καρχήσιον, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· κυνβίον, ὁλ[κὴ — — —· ἡδυποτίδιον, ὁλκὴ — — —· ἐπὶ Φίλλιος φιάλη, ὁλκὴ]
𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ἡδυποτίδιον, ὁλκὴ ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ Διοδότου φιάλη, ὁλκὴ Η𐅃· ἄλλη φιάλη, ὁλκὴ [— — —· ἐπὶ Ξένωνος θηρίκλειον, ὁλκὴ — —· κυνβίον, ὁλκὴ]
ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ Δημοκρίτου ῥοδιακόν, ὁλκὴ 𐅄𐅃ΙΙ· ἐπ’ Ἀνδροθάλους χιουργής, ὁλκὴ Η𐅃[— —· ἐπ’ Ὀλυμπιάδου ῥοδιακόν, ὁλκὴ — — — —· κυνβίον, ὁλκὴ — — — —]·
ἐπὶ Κώκωνος βατιάκη, ὁλκὴ 𐅄𐅃ΙΙ· ῥοδιακόν, ὁλκὴ 𐅄𐅃̣𐅂· ἐπὶ Θεοδότου τηιουργής, ὁλ[κὴ — — — —· κόνδυ, ὁλκὴ — — —· ἐπ’ Ἀφθονήτου κονωνεία, ὁλκὴ]
ΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἐπὶ Τιμοθέμιδος χιουργής, ὁλκὴ 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· κόνδυ, ὁλκὴ 𐅄· ἐπὶ Δημέου προτομ[ή, ὁλκὴ — — — —· ἡδυποτίδιον, ὁλκὴ — — —· ἐπὶ Φιλίου θηρίκλει]-
15 ον, ὁλκὴ ΗΔ𐅂𐅂𐅂· ἐπ’ Ἀριστοκρίτου θηρίκλειον, ὁλκὴ ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ Ποσειδίκου μά[νης, ὁλκὴ — — — —· μιλησιουργής, ὁλκὴ — — — — —· ἐπὶ Κλεοστράτου ἡδυ]-
ποτίδιον, ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄλλη ἡδυποτίς, ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ Γλαυκιάδου βατιάκη, ὁλκὴ [— — — —· ἄλλη βατιάκη, ὁλκὴ — — —· ἐπὶ Χάρμου βατιάκιον, ὁλκὴ — — —]·
ἐπὶ Ὑψοκλέους κυνβίον, ὁλκὴ ΔΔ𐅃𐅂· ἐπὶ Μενεκράτους ἐγλείπει· ἐπὶ Δημέου φιάλη, [ὁλκὴ — — — —· ἄλλη φιάλη, ὁλκὴ — — — — —· ἐπὶ Σωσιμάχου ἐγλείπει]·
[ἐ]πὶ Φίλλιος ῥοδιακή, ὁλκὴ 𐅄ΔΔ𐅂· βατιάκη, ὁλκὴ ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἐπ’ Ἀντιγόνου βατιάκη, ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃̣[—· ἐπὶ Καλοδίκου ῥοδιακή, ὁλκὴ — — — — —]·
[ἐ]πὶ Κυβηλίωνος φιάλη, ὁλκὴ ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· [ἄ]λλη φιάλη, ὁλκὴ ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ Τηλεμνήστου ἐ[γλείπει· ἐπὶ Μειλιχίδου ῥοδιακή, ὁλκὴ — — —· φιάλιον, ὁλκὴ — — —· ἐπὶ Χα]-
20 [ρί]λα ῥοδιακόν, ὁλκὴ 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· μάνιον, ὁλκὴ ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ Καλλίμου ῥοδιακή, ὁλκὴ 𐅄ΔΔ[—· μάνιον, ὁλκὴ — — — —· ἐπὶ Μειλιχίδου φιάλη, ὁλκὴ — — — —· ἐπ’ Ἐχε]-
[μ]άντιος ῥοδιακή, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ Προκλέους ῥοδιακή, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ἐπὶ Πολύ[βου ἐγλείπει· ἐπ’ Ἀρχεδάμα βατιάκη, ὁλκὴ — — — — —· ἄλλη βατιάκη],
[ὁ]λκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἐφ’ [Ἐ]λπίνου φιάλιον, ὁλκὴ 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλο φιάλιον, ὁλκὴ 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ Θαρσύν[οντος ῥοδιακή, ὁλκὴ — — — —· ἄλλη φιάλη, ὁλκὴ — — — —]·
[ἐ]π’ Ἀνφικλέους ῥοδιακή, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂̣𐅂· ἐπὶ Φίλλιος τοῦ Ποσειδίκου ῥοδιακή, ὁλκὴ 𐅄̣𐅂𐅂𐅂· [μάνιον, ὁλκὴ — — — —· ἐπὶ Τυννάδου ῥοδιακή, ὁλκὴ — — —· μάνιον, ὁλκὴ — — —· καὶ Μελι]-
[το]ῦς ἀνάθημα φιάλη, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅂[𐅂]𐅂· Ἱπποδάμα ἀνάθημα κόνδυ, ὁλκὴ ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· [ἄλλο κόνδυ, ὁλκὴ — — — —].
Search Help