[ ] Delos — 314-250 BC
See also:
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ου φιάλη Η̣․․𐅂̣𐅂̣· Λ̣Η̣ΤΟΥ — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μηνὸς Ἀρτεμισ[ιῶνος] νουμηνίαι σ․․․․․․․․․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [στέ]φανος ὧι τὸ ἄγαλμα ἐστεφάνωται, ὁλκὴ σὺν [τῶι λίνωι]
[ΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν] Ἀρτεμισίωι, τετρά[δι ἀπ]ι[ό]ν[τ]ος?, στέφανος χ[ρυσ]οῦς
5 [κισσοῦ βασιλέως Πτολεμαίου, ὁλκὴ ΗΔΔΔΔ· στέφανος χρυσοῦς μυρρίνης βασι]λ[έ]ως Σιδω̣νίων [Φ]ι[λ]ο[κλέους, ὁ]λκὴ σὺν λίν[ωι 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂]
[ΙΙΙΙΙ· στέφανος δάφνης, Δηλιάδες, χορεῖα Κλείτου ἐπιδόντος, ὁλκὴ 𐅄]ΔΔΔ𐅃𐅂· στέφανος χρυσοῦ[ς Π]ευκέστα δάφν[η]ς, ὁ[λ]-
[κὴ σὺν λίνωι 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσοῦς, Φιλοκλέους ἐπιδόντος, δ][φνη]ς, Δηλιάδε[ς χορε]ῖα, ὁλκὴ σὺν λίνω[ι] ΔΔΔ[Δ· σ]τ[έ]-
[φανος χρυσοῦς μυρρίνης, βασιλέως Πτολεμαίου ἀνάθημα, ὁλκὴ σὺν λίν]ωι καὶ κηρῶι Η𐅄[Δ]ΔΔΔ[𐅂𐅂· στέφ]ανος μυρρίνης [Β]ερεν[ί]-
[κης ὑπὲρ Πτολεμαίου, ὁλκὴ σὺν λίνωι καὶ κηρῶι 𐅄ΔΔ𐅂𐅂· στέφανος μυρρίνης, Κ]αλ[λ]ικράτους [ἐπιδόντος, ὁλκὴ σ]ὺν λίνωι Δ𐅃𐅂𐅂𐅂 [𐅂]·
10 [στέφανος δάφνης, Δημητρίου ἀνάθημα, ὁλκὴ σὺν λίνωι καὶ κηρῶι 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ]Ι̣· ξυστάλλιον ἐν κ[ιβωτίωι]· στέφανος Ἰωμίλκ[ου]
[μυρρίνης χρυσοῦς, ὁλκὴ σὺν λίνωι καὶ κηρῶι ΔΔ𐅃· στέφανος μυρρίνης χ]ρυσοῦς, Δηλιάδες, χορεῖα Νικοκρέ[ο]ντος ἐπιδό[ν]-
[τος, ὁλκὴ σὺν λίνωι καὶ κηρῶι ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, ἐπ]ιγραφὴν ἔχων ἐπὶ τοῦ πετεύρου· [Κρατ]ερο[ῦ, ὁλκὴ συν [λί]-
[νωι καὶ κηρῶι 𐅄𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, ἐπιγραφὴν ἔχων ἐπὶ τοῦ] πλιν[θ]είου· ἱερὸς Ἀρτέμιδος Ἀπόλλω[νο]ς, ὁλκὴ σὺν λί[νωι]
[𐅄ΔΔ𐅂ΙΙΙΙ· στεφάνια χρυσᾶ δύο, ὁλκὴ 𐅃𐅂· κύλιξ θηρίκλειος, Πτολεμ]αίου ἀναθέντος, ὁλ[κὴ ΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ]· ῥό[δο]ν [καὶ] στέφανος
15 [χρυσᾶ Λυσάνδρου Λακεδαιμονίου, ὁλκὴ σὺν τῶι ξύλωι ἐν ὧι τὸ ῥόδον κ]αὶ σὺν τα[ιν]ιδίοις [κ]α[ὶ λί]ν[ωι 𐅄]Δ𐅃𐅂𐅂[𐅂ΙΙΙ· φ]ιάλιον χρυσοῦν,
[ὁλκὴ 𐅄𐅃· ἐπιχύτης χρυσοῦς, ὁλκὴ ΗΔ𐅂ΙΙΙΙΙ· τραγίσκοι χρυσοῖ δύο ἄστ]ατ[οι]· ἀσπιδίσκη χρυσῆ, ὁλκὴ σὺν λίν[ωι 𐅂𐅂]𐅂· φιάλη καρυω-
[τὴ χρυσῆ, Ναξίων ἀνάθημα, ὁλκὴ Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· φιάλιον χρυσοῦν] λεῖ[ον], ὁλκὴ ΔΔ𐅃𐅂𐅂[𐅂]ΙΙΙ· [ψ]ίλιον σ[τρεπ]τόν, ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
[στλεγγίδιον χρυσοῦν ἐπὶ ταινιδίωι ἄστατον, Δόνακος ἀνάθημα· ὅρ]μος χρυσοῦς ἀμφορέ[ω]ν, [ὁλ]κὴ σὺν λί[νωι] Δ𐅃𐅂[𐅂]ΙΙΙΙ· ὅρμος [χρυ]-
[σοῦς λογχίων ἄστατος, Δημοστράτης — — ἀνάθημα, ἀριθμ]ὸς λο[γχί]ων 𐅄ΔΔΙΙΙΙ· ἄ[μπ]ελος χρυσ[ῆ] ἄστατος, πρόσεστι [Ἀ]-
20 [πόλλων ἀπότυπος ἀργυροῦς ἐπίχρυσος· ὄφις ἀργυροῦς· ἀετὸς ἀργυ]ροῦς ἄστ[ατ]ος ἐπίχρυσ[ος] καὶ ἄλλα παντοδαπὰ ἐπίχρυσα [ἄσ]-
[τατα· ῥοαὶ ἐπίχρυσοι ἑπτά· ἱππάριον ἐπίχρυσον· ῥόδον καὶ ἄλλα] χρυσ[ᾶ παντοδ]απὰ ἄσ[τα]τα· ἀνδρι[αν]τίσκος χρυσοῦς [τ]ὴμ μί[αν]
[κνήμην οὔκ ἔχων, ὁλκὴ 𐅃𐅂· πυρήνια καὶ μηνίσκοι καὶ βοὸς κεφαλὴ] καὶ [ἄλλ]α πα[ντο]δαπὰ χρυ[σ]ᾶ ἀνηρμένα ἐπὶ λίνου, ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ·
[στλεγγίδιον ἐπὶ ναΐσκωι χρυσοῦν ὑπόχαλκον ἄστατον· ὅρμος χρυσ]οῦς [ἀ]μφορέ[ω]ν, χ[ρυ]σία τὰ πάντα Δ𐅃[Ι]ΙΙ, ὁλκὴ ΔΔ𐅃𐅂· κλιμάκιον ξ[ύ]-
[λινον ἐπίχρυσον ὄφεις δύο ἔχον ἀργυροῦς· ὅρμος χρυσοῦς λογ]χίων, [ὃ]ν ἀνέθ[η]κε Σ[ιμ]ίχη, ἄστατος, ἀριθμὸς [λογχί]ων 𐅄ΔΔΔΙΙ· [ὅ]ρμο[ς]
25 [ὁ τῆς Ἐριφύλης χρυσοῦς ἄστατος· στέφανος χρυσοῦς δάφνης ἄν]ε[υ] πλινθείου, [ὁ]λκ[ὴ 𐅄]Δ𐅃𐅂𐅂· σφραγὶς σμαρ[άγδου ἄσ]τατος· φιάλιον
[χρυσοῦν ἐμ πλινθείωι ἄστατον Δημοσῶντος· ἀσπιδίσκη χρ]υσ[ῆ κα]ὶ πε[ριδέραια] καὶ [ἐνώ]τια καὶ φυκίον, ὁ[λκ]ὴ σὺν λίνωι καὶ κηρ[ῶι]
[Δ𐅃𐅂ΙΙ· ὅρμος ὁ πρὸς τῶι κλισμῶι χρυσοῦς, ὁλκὴ σὺν λίνωι καὶ ἀσπιδίσκηι χ]ρυσεῖ ΗΗΔ𐅂𐅂[𐅂Ι]ΙΙΙ· μῆλα χρυσᾶ ΔΔΔΔ [ἔχοντα γ][ν, καὶ] γυπὸς κ[ε]-
[φαλὴ καὶ ἄλλα χρυσίδια, ὁλκὴ ΔΔΔΔΙΙΙ· πέταλα χρυσᾶ ἐγ κιβω]τ[ίωι 𐅄]ΔΙΙΙ, ὁλκὴ ΗΗ[𐅄]ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἐγ κιβωτίω[ι κλ]άσ[μ]ατα ἀπὸ [στε]-
[φάνων καὶ περόναι καὶ στλεγγίδων κλάσματα καὶ πεντόροβος χ]ρυσᾶ, ὁ[λ]κὴ ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· [χρυ]σίου παντοδαπ[οῦ] λευκ[οῦ ὁλ]-
30 [κὴ ΗΗΗΔΔΔ· χρυσοῖ ΔΙΙ· φωκαΐς· τεττίγια δύο· χρυσίου παντοδ]απο[ῦ] ὁλκὴ ΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂· δ[ακτύλιοι χ]ρυσ[οῖ 𐅃Ι, τούτω]ν [εἷς διά]-
[λιθος ἐγ κιβωταρίωι, ὁλκὴ 𐅄𐅂𐅂𐅂· δακτύλιος Ἀρτεμίσιον ἔχων, ὁλκὴ 𐅃]ΙΙΙΙ· ἄλλος δ[α]κτύ[λιος λεῖος, ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλος ἐπίση]-
[μον ἐρώτιον ἔχων, ὁλκὴ 𐅂𐅂· ἄλλος σφραγῖδα ἔχων, ὁλκὴ 𐅃𐅂· κύλινδρος, ὁλ]κὴ 𐅂𐅂𐅂[𐅂Ι]· σ[φραγὶς χρυσένδετος, ὁλκὴ 𐅂· κτλ.]
Search Help