[ ] Delos — 314-250 BC
1                            ΑΟ
                         #⁷Κ․Ι
                      — [παρελ]άβομ[εν]
              — [ῥυμο]ὶ καὶ κλ[ηματίδες]
5                          — [τάλ]αντα Δ —
                — [Ποσιδ]ε[ῶ]νος χοῖ[ρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι]
                    — [Θεο]τιμίδει —
          — [ἔδ]ομεν κατὰ συγγ[ραφὴν]
             — 𐅂𐅂. καὶ τάδε ἄλλα ἔρ[γα ἐξέδομεν]
10          — [δρα]χμαὶ 𐅃𐅂𐅂· ξύσαντι το —
            — ς ΙΙΙΙ· στέφανον Ἕρμωνι [πλέξαντι?]
        — [ἑκ]άστου ΙΙΙ𐅁· τὸ πᾶν δραχμα[ὶ]
         —ω̣ν τάλαντα τέσσαρα· τιμὴ Δ𐅃 —
         —ον δραχμαὶ 𐅂𐅂𐅂𐅂𐅁𐅀· τούτους ἀνε —
15 [δευ]τέρα δόσις Θεοτιμίδηι συντ[ελέσαντι]
      — [Τιμ]ησιδήμωι ἑκάστωι δραχμ[αὶ]
      — [τιμ]ὴ δραχμαὶ 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· μύρον 𐅂ΙΙ· —
      — [ὑπη]ρέταις ὁ [α]ὐτὸς μισθὸ[ς]
             — Δειν[ομέν]ει τέκ[τονι]
20          — [κατὰ] ψήφ[ισμα] ἐξέ[δομεν]
                    —το—
Search Help